فایل رایگان پاورپوینت يادداشت سردبير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت يادداشت سردبير :

اگر مراد ما از «میراث مکتوب» همه آن نوشتارها باشد که از پیشینیان بازمانده است، خواه ناخواه این مفهوم، حوزه وسیعی از معارف و آداب را، تقریبا به وسعت همه ابعاد حیات و شؤون زندگانی دربر خواهد گرفت.

دانش های طبیعی و ریاضی و علوم انسانی و صنایع و حرفه ها و...، همه و همه، مادّه

تشکیل دهنده «میراث مکتوب» هستند.

همین وسعت محتوا و فراخی دامنه «میراث مکتوب»، بی تردید، از عوامل مؤثّر در پیچیدگی پژوهش های تراثی است. به ویژه که حوزه های مختلف دانش و بینش بشر در تشکّل تراث، تداخل یافته و تعامل کرده اند و از این رو تعیین مرزهای قطعی و نفوذناپذیر، در میان نگارش ها و متون و آثار مربوط به رشته های گوناگون ممکن نیست.

برای فهم شعر خاقانی، باید از نجوم و اصطلاحات هیأت قدیم آگاه بود؛ و دریافت مقاصد ناصر خسرو، در گرو اطلاع از حکمت کلام اسماعیلی است. تجزیه و تحلیل البخلای جاحظ، تنها پرتو شناخت سیر شهرنشینی در جهان اسلام ممکن است. الأغانی نوشته أبوالفرج اصفهانی را هم باید با کوله باری از آگاهی های تاریخی و فرهنگی و حتّی قبیله شناسی عرب خواند و فهمید. اگر از نهضت خردگرایانه عصر آل بویه خبر نداشته باشیم، نمی توانیم تمایز جایگاه محمّد بن جریر طبری و ابوعلی مشکویه رازی را در تاریخ نگاری درک کنیم؛ و اگر گیاه شناسی و جانورشناسی ندانیم و با آداب جنگ آوری قدما آشنا نباشیم، چنان که باید از برخی قصاید درخشان سبک خراسان

لینک کمکی