فایل رایگان پاورپوینت جهاني شدن و انتظار و موعود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت جهاني شدن و انتظار و موعود :

مقدّمه

پایان جنگ سرد و انهدام نظام دو قطبی نقطه آغازی بود که جهان را وارد مرحله تازه ای کرد. از نگاه بعضی، جهان در مرحله انتقال است؛ از منظر جمعی، دوران پس از جنگ سرد؛ و به تعبیر دیگران، مرحله جهانی شدن آغاز شده است.

به هر حال، جهانی تازه در دست ساخت است که پیدایش بازار و تجارت آزاد، تسلّط ارتباطات و گسترش بیش از حدّ اطلاعات، در هم تنیده شدن جهان در یک شبکه ارتباطی و کاهش یافتن اهمیت مرزهای جغرافیایی از شاخصه های اصلی آن به شمار می رود. از این رو، اعراض یا تماشاگری دو گزینه خنثا و ناکارامد است؛ چنان که تسلیم شدن و با جبین گشاده به پیشواز آن رفتن هم نشانه ذوق زدگی و مرعوبیت است. اما بازیگری فعّال و نقّادانه همراه با حفظ و گسترش ارزش های مطلق و نسبی با اتکا به تمدّن اصیل اسلامی و با استمداد از آموزه های دینی، تنها راه باقی ماندن در صحنه و ایفای نقش است.

مقاله حاضر تلاشی است اندک در همین زمینه که پس از طرح فرایند جهانی شدن به رویکردها و چالش های آن پرداخته و آن گاه با ارائه راهبرد حضور و مبارزه در مرحله انتظار می کوشد تا راه رسیدن به دولت جهانی موعود را، که با ظهور خورشید عدالت شکل می گیرد، ترسیم نماید و در پایان، به ویژگی های انحصاری «نظم نوین» و «جهانی شدن» عصر ظهور می پردازد.

1. جهانی شدن

الف. تعریف ها

در مواجهه با جهانی شدن، نخستین سؤالی که در ذهن نقش می بندد این است که جهانی شدن چیست؟ کاوش های عملی و نظری برای پاسخ به این پرسش، تاکنون به نتیجه مطلوب و واحدی نرسیده اند. از

همین رو، اندیشمندان آن گونه که آن را برتافته اند، تعریف نموده اند. از دیدگاه بعضی، «جهانی شدن» یا «

globalization

» به معنای یکسان سازی جوامع در چارچوب تمدنی واحد و اهداف واحد است.(1)از نظر عده ای، «جهانی شدن یعنی غربی سازی جهان»؛(2) و دسته وم بر این باورند که «اقتصاد جهانی، نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت کره زمین را زیر نفوذ خود قرار می دهند و به خلق یک بازار نوین جهانی، سازمان های فراملّی جدید و فرهنگ نوین جهانی می پردازند. بر این اساس، دورنمای جهان توسعه بازار جهانی سرمایه داری، زوال دولت ملّی، گردش پرشتاب کالا، مردم، اطلاعات و شکل های فرهنگی است.»(3) اما به نظر می رسد به دلیل تعدّد درون مایه های جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و فکری، تعریفی ساده از آن تقریبا ناشدنی است.(4) آنچه می توان گفت این است که در عصر جهانی شدن، شاخصه های ذیل به طور ملموس هویدایند:

« جهانی شدن سرمایه که عبارت از محکم تر شدن روابط میان بازارهای مختلف است.

پیشرفت چشمگیر در عرصه تکنولوژی ارتباطات؛

جهانی شدن فرهنگ.»(5)

پس می توان گفت: جهانی شدن یک فرایند فراگیری است که در ابعاد گوناگون با هدف یکسان سازی جوامع، فارغ از اراده موافقان و مخالفان، به پیش می تازد، و فرصت بازیگری را در این عرصه برای هرکسی که چیزی برای ارائه داشته باشد، مهیّا می کند.

قدرت شگرف و کم نظیر تکنولوژی و ظرفیت بسیار وسیع رایانه در اختیار کسانی است که می توانند از این فرصت استثنایی بهره ببرند.

معرفت » شماره 84 (صفحه 111)

----------------------------------------

ب. رویکردها

با پایان یافتن جنگ سرد و اضمحلال امپراتوری شرق، در آغاز آخرین دهه قرن بیستم، شکل گیری ایده «جهان واحد» یا تک قطبی به واقعیت نزدیک شد و همزمان با انقلاب اطلاعاتی و توسعه ارتباطات و تسلّط ماهواره و اینترنت، تحقق آن در چارچوپ فرایند جهانی شدن لباس عینیت پوشید که این، خود چالشی بزرگ فراروی تمام جهانیان است. از همین رو، صاحبان اندیشه و قلم و فرهنگ داران متمدن، به ویژه جوامعی که سابقه طولانی و درخشانی در تمدن و فرهنگ دارند، نه تنها، در قبال این پدیده نوین بی تفاوت نمانده، که چه بسا به مصاف آن هم شتافته اند.

در واکنش به «جهانی شدن» دو مسئله بیش از همه در خور اهمیتند: یکی هدف و دیگری خاستگاه آن. به عبارت دیگر، این پرسش به طور جدّی مطرح است که فرایند یادشده با چه هدفی شکل گرفته است؟ به دنبال چیست؟ و به کجا منتهی می شود؟ وانگهی، چه کسانی در شکل گیری اگر نگوییم شکل دهی آن نقش دارند؟ خاستگاه آن کجاست؟ از چه اندیشه ای الهام می گیرد و کدام مکتب فکری چارچوب آن را تعیین می کند؟ بر همین اساس، دو دسته موافقان و مخالفان جهانی شدن شکل گرفته اند. عده ای آن را پروژه ای می دانند که غرب و در رأس آن، آمریکا آن را طرّاحی کرده است، و جمعی آن را فرایندی می خوانند که به خاطر پیشرفت علمی و تکنولوژیکی و مهیّا بودن فرصت ها و امکانات بیشتر و بهتر در مغرب زمین، از آنجا آغاز شده است. یکی می گوید: «جهانی سازی یک سیاست است. جهانی سازی برای تداوم سلطه است»(6)؛ زیرا «در نین فرایندی منطقه بندی های جدید در سطوح خرد و کلان و در ابعاد اقتصادی یا فرهنگی پدیدار می شوند که با آنچه امروزه به عنوان منطقه در جغرافیا مطرح است، تفاوت دارد.»(7) «در واقع جهانی شدن جغرافیایی ویژه دارد که مناطق کلان شهری را به عنوان کانون توسعه خود گلچین می کند و آن ها را در شبکه جهانی یکپارچه می سازد و منطقه جهانی را با ماهیت اقتصادی یا فرهنگی ایجاد می کند.»(8) طرفداران این نظریه همواره پیامدهای تلخ آن را گوشزد نموده، هراس از تسلّط آمریکا را بر زبان می آورند.(9)

یگری بر این باور است که فرایند جهانی شدن همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی خود از آغاز تاریخ وجود داشت، ولی در سال های اخیر، به دلیل سرعت فزاینده تغییرات دانش و فن، شتاب ناگهانی به خود گرفته است. اینان معتقدند: جهانی شدن در مفهومی که امروز بیشتر متداول است. با تجدّد و نوگرایی همزمان بوده است. در انقلاب صنعتی اروپا، بر سرعت و گستره آن افزوده شد و در دهه های پایانی قرن بیستم، با انقلاب الکترونیکی و ارتباطی به صورت یک انفجار و یا به تعبیری مانند طوفان نوح، فارغ از اراده ملت ها و حکومت ها، همه کره زمین را در برگرفته است.(10)

پس به طور شفّاف دو موضع عمده در برخورد با جهانی شدن و جود دارند: یکی آنکه می گوید: جهانی شدن دامی است که آمریکا به منظور چیرگی بر جهان، گسترده است. دیگری باور دارد که جهانی شدن ضرورتی است که باید با آن به عنوان پدیده نوین به تعامل پرداخت؛ پدیده ای که اقتصاد جهانی، تکنولوژی پیشرفته و اطلاع رسانی ماهواره ای جهان شمول آن را تحمیل می کند.(11)

به هر حال، چه جهانی شدن را دامی گسترده از سوی آمریکا بدانیم و یا لازمه زندگی امروز بشر، در هر صورت، این امر بر ابعاد گوناگون زندگی جوامع تأثیرگذار است. «امروزه دیگر مرزهای سیاسی حقوقی حاکمیت ها معنای قدیمی خود را از دست داده است. دولت ملت ها به طور مستمر، از درون و بیرون به چالش کشیده می شوند. مفهوم «امنیت ملی»، «استقلال» و «هویّت فرهنگی» بکلی تغییر یافته است. در فرایند جهانی شدن، فاصله مفهومی دیگر می یابد و از حالت زمانی و مکانی خارج شده و ماهیت عملکردی به خود می گیرد. به میزانی که سطح توانمندی های اطلاعاتی افراد افزایش یابد، از حاشیه خارج شده و به متن جهانی بودن داخل می شوند و بدون اینکه در چه مکان و موقعیت جغرافیایی و یا در چه فضای ملّی ای باشند، به همان نسبت کثرتگرا می شوند.»(12) «جهانی شدن اقتصاد شرایطی ا به وجود می آورد که در آن حد و مرزهای جغرافیایی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی کمترین نقش را خواهد داشت و ارتباط کالا و سرمایه بدون توجه به مرز دولت ملّت برقرار می شود.»(13)

اگرچه در عرصه های سیاسی و اقتصادی، جهانی شدن مرزها را درمی نوردد و به تضعیف حاکمیت ها می انجامد، اما در عرصه فرهنگ، این گونه مرزشکنی وجود ندارد. دلیل آن هم روشن است؛ چون فرهنگ ها به آسانی ساخته نشده اند تا به سادگی ویران شوند. ضمن اینکه در عصر جهانی شدن، فرهنگ ها بیشتر به تعامل می پردازند و در این وادی، برنده کسی است که از غنای فرهنگی و ثبات تمدنی و استحکام هنجارهای ارزشی مطابق با فطرت انسانی برخوردار باشد و شاید نظر آن عده از صاحب نظران و اندیشمندان که قایل به نابودی خرده فرهنگ ها و شکل گیری فرهنگ نوین و پویای جهانی اند نیز بر این اصل استوار باشد؛ همچنان که از دیدگاه کسانی که جهانی شدن فرهنگ را به منزله نابودی فرهنگ های بومی ندانسته و بلکه نظر به برجستگی شاخص های آنان داشته و معتقدند: در جهانی شدن فرهنگ، مرزهای مصنوعی در هم می ریزد، نه فرهنگ های بومی و محلی،(14) از این دیدگاه نیز می توان همین امر را استنباط کرد.

پس می توان گفت: علی رغم اختلاف نظر ظاهری میان دو دسته از اندیشمندان در رابطه با وضعیت خرده فرهنگ ها در جهانی شدن فرهنگ، اجماع مرکّب بر آن است که فرهنگ واحد جهانی برایند جهانی شدن فرهنگ است. ولی باید توجه داشت که این فرهنگ جهانی الزاما فرهنگ یکی از جوامع انسانی موجود، حتی فرهنگ مغرب زمین نخواهد بود، بلکه یا شاخص های برجسته تمام خرده فرهنگ هاست که در ارتباط با ابعاد معنوی، فطری و طبیعی بشر قابل

معرفت » شماره 84 (صفحه 112)

----------------------------------------

توصیف است و می تواند آرمان ها و ایده آل های بشری را تحقق بخشد یا شاخص های غنی ترین فرهنگ موجود بشری که پیوندی با ماوراءالطبیعه دارد و با امداد و راهنمایی غیب، بشر گم شده در میقات را هدایت و ناشناخته های او را به او می نمایاند و اگر آرمانگرایانه پنداشته نشود، آن فرهنگ واحد جهانی، همین فرهنگ متأثر از سرچشمه وحی خواهد بود: «اَنّ الارضَ یَرِثُها عبادی الصّالحون.» (انبیاء: 105)

ج. چالش ها

با قطع نظر از نقطه نظرات منفی و مواضع بدبینانه نسبت به جهانی شدن، اگر نگاه مثبت و خوش بینانه هم به آن داشته باشیم، نمی توان واقع نگر نبود و در کنار توانایی ها و قوّت های آن، ضعف ها و کاستی ها و احیانا صدمات و آسیب های آن را نادیده گرفت. از این رو، جهانی شدن با چالش هایی مواجه است که به نظر می رسد از پاسخ گویی و حل آن ها عاجز باشد و همین ناتوانی در مواجهه با چالش ها، موجب پیدایش رهیافت های منفی علیه آن شده که چه بسا ریشه در واقعیت هم دارند. در یک نگاه کلی، جهانی شدن دنیا را به دو نیمه نابرابر تقسیم می کند، به ویژه در عرصه اقتصادی، دنیای جهانی شده فقط به سرمایه داران و ثروتمندان، که درصد بسیار پایینی از مردم جهان را تشکیل می دهند، اختصاص دارد و به قول کنت ان والتر، «قسمت اعظم جهان از موج جهانی شدن کنارگذاشته شده است که برخی این مناطق را حاشیه جهانی شده می خوانند.»(15) کسانی که جهانی شدن را بیشتر از بعد اقتصادی ملاحظه می کنند، بر این تفاوت چشمگیر و غیرعادلانه اصرار دارند. حال اگر آن را فرایند فراگیر و همه بعدی بدانیم نیز از این نقص بری نخواهد بود و در تمام ابعاد، صدمات و ناملایماتی به همراه دارد.

«بنابراین، مفهوم مذکور دو دیدگاه متناقض را در خود نهفته است: دیدگاه لیبرالیستی که خواستار وابستگی متقابل است و دیدگاه اصولگرا یا افراطی که معنای جهانی شدن را چیزی جز گسترش سلطه جهانی سرمایه داری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نمی داند.»(16) به عبارت دیگر، «واقعیت کنونی از وجود دو قدرت متعارض حکایت می کند: یکسان گرایی و جداخواهی. در عرصه اقتصادی، تلاش برای ایجاد بازار و تجارت آزاد و به منظور یکسان سازی انجام می گیرد، اما در عرصه سیاسی با توجه به رشد و آگاهی نژادی سیاست گذاری ها به سوی انقسام و جدایی به پیش می رود، گرچه در عرصه فرهنگی، حرکتی دوگانه و دوسویه مشاهده می گردد؛ از یکسو انتشار و گسترش فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ جهانی و از سویی، احیای فرهنگ ها و میراث بومی ملت ها.»(17)

و سرانجام اینکه جهانی شدن برای حل بحران معنویت و جلوگیری از سقوط انسان و هدم ارزش های متعالی و ممانعت از تبدیل ضدارزش ها به ارزش هیچ گونه راه کاری ندارد. گیریم که جهانی شدن فقط به صلح و امنیت بین المللی می اندیشد و در پی سعادت و تأمین رفاه افراد و جوامع انسانی است و نظم نوین ادعایی جهانی ایجاب می کند تا همگان در فضای صلح و دوستی به سر برند، اما راه کار مناسب برای رسیدن به آن چیست؟ آیا با ویران کردن کشوری، می توان صلح و خوش بختی را برای مردم آن به ارمغان آورد؟ آیا در میان دود انفجار بمب و موشک، ممکن است دموکراسی تعریف و آزادی تجویز شود؟ آیا می توان با تز «برخورد تمدن ها» و دشمن تراشی کاذب، جهانی شد و نظم نوین برقرار نمود؟ آیا در سکوت «پایان تاریخ» می توان نجات بشریت را به تصویر کشید؟ و...

اینجاست که مدعیان جهانی شدن و نظریه پردازان نظم نوین جهانی دیگر سخنی در توجیه عملکرد سیاستگذاران پیرو نظریه شان ندارند. پس «مادامی که تعصّب در دیدگاه ها وجود دارد و نوعی رسالت خود حق بینانه بر تفکر و اندیشه صاحبان قدرت حاکم است، امیدی به خروج از هرج و مرج جهانی [و استقرار نظم نوین عادلانه[ نیست... تا مادامی که دولت های به اصطلاح حاکم و مستقل، جهانی اندیشیدن را تمرین نکنند، به فرهنگ و ارزش های دیگران احترام نگذارند، فرایند جهانی شدن در دنیای خالی از تنش، فقر، نابرابری و سلطه، یک آرمان گرایی نارس است که نمی تواند چراغی فراراه سیاست باشد.»(18)

2. انتظار

انتظار چیست؟ «انتظار یعنی پرچم مقاومت و ایستادگی؛ یعنی شعار عدالت خواهی و آزادگی؛ یعنی تبلور آیه "فطرت" و رهاورد حدیث "کنز"؛ یعنی قصّه شوریدگی عاشقان حضرت دوست؛ یعنی پاسداشت شرافت و کرامت انسانی؛ یعنی حماسه تبر ابراهیم علیه السلام و ذوالفقار علی علیه السلام ؛ یعنی تفسیر خون نامه نینوا؛ یعنی دریچه ای رو به بساتین ملکوت؛ یعنی بهانه ای برای تپیدن قلب تاریخ] ... [یعنی چکانه شورانگیز یکتاپرستی»؛(19) یعنی تفسیر خلافت الهی در زمین، تعریف کمال انسان، تبیین تقاضای فطرت که در اعماق جان آدمی چون ارغنون بر جدایی ها می نالد.

الف. ارتقاء وضع موجود

شاخص اصلی انتظار، ناسازگاری با وضع موجود است؛ چون انتظار «بهتر خواستن» است، نه «بهتر دانستن»؛ یعنی انتظار هیچ گاه آنچه را که «هست» کافی نمی داند و به هیچ وجه از «هست»ها راضی نمی باشد و همواره به دنبال «بایدها» است؛ زیرا انتظار یک مسئله منفی نیست، بلکه یک مسئله مثبت است.

البته نه فقط اعتقاد، که تلاش و مجاهدت در جهت رهایی از وضع موجود و نه تنها اعتقاد به آن، بلکه خواستار وضع مطلوب بودن است. «نباید پنداشت که انتظار و ظهور چشم به راه مهدی موعود بودن به گونه ای موجب از دست هشتن حرکت های اصلاحی و حماسه های دینی و اجتماعی است؛ هرگز چنین نیست. انتظار دعوت به "نپذیرفتن" است، نه "پذیرفتن"؛ نپذیرفتن باطل، ستم، بردگی و

معرفت » شماره 84 (صفحه 113)

----------------------------------------

ذلّت. انتظار درفش بنیادگر مقاومت است در برابر هر ناحقی و هر ستمی و هر ستمگری.»(20) و این خود مستلزم دو استراتژی کلان عوت و جهاد است؛ دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راستای تحقق آن دو و اثبات حقّانیت. حقیقتی که در نگاه حق بین و در اندیشه حقیقت خواه، ثابت، مطلق و جاودانه است و ریشه در حقیقت پاک مبدأ آفرینش دارد و به هیچ وجه نمی توان آن را متعدد، نسبی و مقطعی دانست و برای رسیدن به آن، باید به دنبال حقّانیت بود، نه تابع شکّاکیت.

پس انتظار همواره اعتراض است و تا زمانی که آرمان منتظران تحقق نیابد، این اعتراض با قوّت و شدت ادامه خواهد داشت. انتظار گرچه افضل العبادات است، اما عبادت محض نیست؛ فقط زینت بخش تاقچه دیوار زندگی فردی نمی باشد، بلکه انتظار در حقیقت، کنشگری فعّال و پویایی اجتماعی است؛ چون انتظار اعتراض بر نابسامانی های جوامع موجود است، به امید عینیت یافتن جامعه سیاسی مطلوب. و در نگاه منتظران، موعود منتظر، رهبر جامعه سیاسی و ناظم نوین جهانی است که نخستین اقدام او برقراری عدل و تشکیل دهکده جهانی بر اساس آرمان های بشری و ارزش های متعالی است. از این رو، شکل گیری فرایند جهانی شدن با هدف ترویج لیبرالیسم، تسلّط بازار و اقتصاد آزاد بر جهان همراه با پارادوکس حاکمیت جهانی محلّی و غلبه دادن فرهنگ حاوی ضدارزش های غربی، نه تنها در قاموس انتظار مردود است، بلکه چالش مهمی فراروی منتظران است و رسالت انتظار ایجاب می کند تا در جهت مقابله با آن، ضمن پاسخ گویی، چالش متقابلی مطرح شود؛ زیرا «تحقق نظام تک قطبی [در وضع موجود، دست کم]

مستلزم وجود دو شرط است: یکی تبعیّت و تمکین اعضای جامعه جهانی از این نظام؛ و دیگری صلاحیت و کفایت آمریکا که ادعای رهبری و فرمان دهی این نظام را دارد.»(21) همچنین «این ادعا که شکل دهی فرهنگ جهانی توسط دنیای غرب، به ویژه آمریکا، امکان پذیر است، مورد سؤال و چالش است و این اندیشه را بر ذهن انسان غالب می کند که چنین برداشتی از فرهنگ جهانی بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا حقیقت. این برداشت نه تنها، به دلیل غنای فرهنگی سایر ملل، بلکه به واسطه خلأها و حفره های عظیم در فرهنگ آمریکایی [و غربی] است.»(22)

گذشته از آن، مهم ترین مسئله «نیاز به ماوراءالطبیعه است که یقینا در عصر جهانی شدن، هم برای مرفّهین و هم برای حاشیه نشینان فضای جهانی، حیاتی است و به هرحال، برای رهبری جامعه جهانی به عنوان یک چالش بزرگ مطرح می باشد. رهبری فضا منطقه ای فرهنگی دشوارترین نوع رهبری است که بدون شک، افراد برخاسته از فرهنگ غربی قادر به اجرای آن نیستند [...[ نسل موجود و آینده آمریکا به رغم وجود قابلیت هایی برای رهبری نظام فضا منطقه ای اقتصادی و ارتباطی، به دلیل ضعف شدید فرهنگی که حاصل از نظام سرمایه داری و توجه به منافع فردی است [...] توان رهبری فرهنگی [و سیاسی] جهان را قطعا نخواهند داشت.»(23)

اگرچه به قول «برخی از متفکران، جهانی شدن یک گزینه انتخابی نیست که شما اراده کنید آن را بپذیرید یا خیر، بلکه کاروانی است که همزمان در همه شاه راه های دنیا به سرعت در حال حرکت است و کشورها نیز توان متوقّف کردن آن را ندارند و تنها راه چاره پیوستن آگاهانه و فعّال به آن است، وگرنه مانند خاشاک در مقابل سیل برده خواهند شد [...] به تعبیر دیگر، کشورهایی که به هر دلیل در مقابل این موج فراگیر جهانی مقاومت کنند، دیر یا زود به انزوا کشیده شده و از جهات مختلف مستحیل خواهند شد.»(24) ام واقعیت این است که بازنده اصلی در این بازی کسی است که توان ایفای نقش ندارد.

بنابراین، باید نه ذوق زده تسلیم آن شویم، نه از روی عناد به آن پشت کنیم و نه از موضع بی تفاوتی به نظاره بنشینیم، بلکه بایسته است تا فعّال و پویا وارد میدان شده، بازی خردمندانه و شایسته ای داشته باشیم و بدانیم که به عنوان مسلمان، با داشتن بیش از یک پنجم از جمعیت جهان، اگر واقعا به تمدّن اسلامی و ارزش های دینی خود باور داشته و وقع نهیم و به جای مرعوب شدن در برابر پیشرفت علمی و تکنولوژیک غرب، به نهضت بیداری دینی بپیوندیم و آن گونه که باید هم خود و هم غرب را بشناسیم، دیگر آن خاشاک، که در مقابل سیل برده می شود، و یا کشورهایی که به انزوا کشیده شده و مستحیل خواهند شد، نخواهیم بود؛ زیرا فرایند جهانی شدن و انقلاب الکترونیکی و اطلاعاتی به همان اندازه که در ترویج ارزش های غربی و تبیین اندیشه های صاحبان تکنولوژی پیشرفته ارتباطی مؤثر است، در بازخورد و نقد آن افکار و ارزش ها و نیز در ابلاغ صدای انسانیت و عدالت و بیداری وجدان های خفته بشری غرقه در تنعّمات مادی نیز سهم بسزایی دارد. پس بر اساس اندیشه انتظار، جهانی شدن فرایندی است که می تواند به نحو مناسب برای به چالش کشیدن وضع موجود زمینه سازی کند.

ب. انتظار؛ مرحله گذار به وضع مطلوب

به طور طبیعی، حالت اعتراض نسبت به وضع موجود، دو گونه پیامد به دنبال دارد: یکی اعراض و کناره گیری که در این صورت، معترض به دلیل نارضایتی از وضع موجود و ناسازگاری با آن، راه انزوا در پیش گرفته و نسبت به حوادث و وقایع به هر نحوی باشند، بی تفاوت می ماند. او در این حالت، میدان را به حریف واگذارده و فقط تماشاگر بازی است و نهایت نقشی که دارد ابراز انزجار است از آنچه «هست» و امیدواری بی حاصل به آنچه «باید» باشد. و چه بسا او با در پیش گرفتن چنین راهی، به چنین پنداری گرفتار آید که هرچه وضع بدتر شود، بهتر است و به گمان او، زمان «ظهور» نزدیک تر خواهد شد. به دیگر سخن، معترض منزوی در این راه کار، فقط به خود و زندگی شخصی اش می اندیشد و با جامعه هیچ کاری ندارد و حتی با این پندار

معرفت » شماره 84 (صفحه 114)

فایل رایگان پاورپوینت گرايش هاي تقريبي امام موسي صدر | WORD ی اهل سنت و مسیحی در آن شرکت جستند و به ذکر مناقب اهل بیت و مولای متقیان (ع) پرداختند . 3 . از استاد محترم نقل شده است: «او با قدرت شارل حلو (6) این مجلس [مجلس اعلای اسلامی شیعه] را تاسیس کرد» . در پاسخ یادآور می شود که پارلمان و رئیس جمهور وقت لبنان، در اوایل سال 1346، یعنی تنها چند هفته پس از بیعت صدها هزار تن از شی فایل رایگان پاورپوینت مطهري شخصيتي جامع | WORD آیم. بعدا می روند با آقای مطهری صحبت می کنند و می گویند. ما به موسوی اردبیلی گفته ایم و او قبول کرده است، حالا شما بیایید. ایشان گفتند، نه، من دیگر نمی آیم چون شما قبلا از ایشان وقت گرفته اید. آنها دوباره پیش من آمدند و گفتند، ما یک کار ناشیانه کردیم و با آقای مطهری هم صحبت کرده ایم; من پرسیدم: ایشان قبول کردند؟ گفتند: نه، قبول نکرده اند و گفته اند چون با موسوی اردبیلی صحبت کرده اید من دیگر نمی آیم. من گفتم: آیا فایل رایگان پاورپوینت زن در منظر انديشه ترقي | WORD فایل رایگان پاورپوینت نگاهي به جايگاه زن در مباني عرفان اسلامي | WORD فایل رایگان پاورپوینت تناقضي آشکار در کنوانسيون حقوق کودک | WORD فایل رایگان پاورپوینت جانبداري فراتر روايات از حقوق زن ؛ (در گفتگو با دانشمند محترم محمد حکيمي) | WORD فایل رایگان پاورپوینت موقعيت زنان مسلمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت طليعه | WORD فایل رایگان پاورپوینت وفيات / نادره کاران ملک ادب در رثاي دکتر عبدالحسين نوائي | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزارش / سخنراني هاي گروه کتاب شناسي و نسخه شناسي آثار ايراني در دومين همايش ملّي ايران شناسي | WORD شناخته نشده است. کتاب اروح الاجساد به زبان فارسی نگاشته شده و دارای 34 فصل و هر فصل آن نیز دارای چند باب است. در ادامه سخنران به بیان ویژگی های نسخه مورد نظر پرداخت و گفت که مطالب این کتاب بر کاغذ اروپایی کِرِم فایل رایگان پاورپوینت نظري به همايش بين المللي صفي الدّين اُرمَوي | WORD م باقراوا از جمهوری آذربایجان و آقای ایرج نعیمایی عالی بود. مقاله خانم صنوبر باقرآوا («ادوار رساله ای ناشناخته در سده هجدهم»)، ضمن معرفی اطلاعات مبنائی نسخه خطی کتاب مانند: ویژگی تألیف، زمان، زبان، تعداد نسخ، سطح بررسی و تحقیق دورها و ربط آن با صفی الدین، به توصیف علمی نسخه خطی (منشأ موسیقی، دوازده مقام، هفت آواز، چهار شبعه از نگاه کیهان شناسی، ادوار ایقاعی، سازهای موسیقی، فایل رایگان پاورپوینت بازديد هيئت علمي مرکز پژوهشي ميراث مکتوب از دانشگاه پنجاب | WORD به قاره اختصاص دارد و بررسی اشتراکات و پیوندهای دیرین این دو سرزمین در این دانشنامه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. فایل رایگان پاورپوینت معرفي کتابخانه هاي افغانستان | WORD اه کابل کتابخانه عامه کابل (مرکزی و شعبات) کتابخانه رادیو و تلویزیون کتابخانه وزارت داخله آرشیو ملّی انتشارات بیهقی 2. انتخاب 24 نفر از کتابداران فایل رایگان پاورپوینت مقالات متن پژوهي در نشريات (1383) | WORD