فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي را به ساده ترین وجه، به منزله پرسش هایی پیچیده در باب جوامع انسانی توصیف کرده اند که به منظور یافتن راه حلی مطرح شده اند. تفکیک این پرسش ها و قرار دادن جداگانه آن ها به عنوان موضوع مطالعات و نتایج جامعه شناختی، متکی بر موضوع روز بودن، رواج داشتن و نتایج عملی آن هاست. در جامعه ای که محور آن نیازهای ابراز شده برای خط مشی های عمومی و شرایط پیش بینی شده برای مهار اجتماعی است، فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي بخشی از فضای فکری آن جامعه را تشکیل می دهد. مطالعه یا تحقیق درباره فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي عبارت است از این که چشم اندازها و واقعیات اجتماعی را با توجه به اهداف و ابزار کنش جمعی سر و سامان دهیم

.

ارائه تعریفی دقیق تر از فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي فراتر از این بیان عمومی، وظیفه دشوار دسته بندی آراء بسیار متنوع رارحمه الله می طلبدرحمه الله آرائی که جامعه شناسان درباره طبیعت موضوع مورد نظر اتخاذ کرده اند و چشم اندازهایی که باید از آن ها موضوع را مورد مطالعه قرار داد. «مریل، علیهماالسلام رحمهم الله صلی الله علیه وآله قدس سره » این گونه دیدگاه های متضاد و نیز تردیدهای آشکار عده زیادی درباره این که آیا فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي یک صلی الله علیه وسلم حوزه

[

مستقل]رحمهما الله است یا آن را می توان به حق، در زمره مباحث جامعه شناسی آورد، در زمینه خاستگاه ها و تاریخ خود جامعه شناسی تا اندازه ای قابل فهم می باشد

.

تاریخ رویکرد به فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي

اهتمام نسبت به فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي منحصر به امریکاییان یا انگلوساکسون ها نبوده است. می توان پیشینه های این رویکرد را در آثار مربوط به نقد و اصلاح اقتصادی - اجتماعی یافت که موجب بسیاری از پیامدهایی از جمله رشد بازرگانی، صنعتی و شهرنشینی در اروپای غربی، به خصوص انگلستان قرن هیجدهم و نوزدهم، گردید. صورت های ابتدایی و بی واسطه رویکرد به فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي را می توان، از نوشته ها، گزارش ها، جستارهای تحقیقی و بررسی های میدانی کشیشان پروتستان، بشر دوستان و نیکوکاران طبقه متوسط در ایالات متحده و انگلستان، که خود را وقف انواع فعالیت های اصلاح اجتماعی کرده بودند، مشاهده کرد. این فعالیت ها، بهبود وضع زندان ها، عملیات اسکان، نجات کودکان، ترویج خویشتن داری، بهبود وضع مسکن و بهتر کردن وضع اشتغال به کار زنان و کودکان را در برمی گرفت. تا اواسط قرن نوزدهم بسیاری از این فعالیت ها، در قالب اعمال یا انجمن های سازمان یافته تبلور یافته بود

.

ریشه های این جهت گیری فکری نسبت به فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي به عنوان موضوعی علمی، به نحوی دقیق تر، در جنبش های اصلاح طلبانه عمدتا وابسته به امریکا قرار دارد که در سال قدس سرهم صلی الله علیه وآله وسلم علیهماالسلام قدس سره انجمن علوم اجتماعی امریکا از آن نشات گرفت. این امر نمایانگر تلفیقی از انجمن های محلی و منطقه ای گوناگون بود که اهداف رسمی آن ها به وضوح، بهبودخواهانه شده بود. این انجمن، که تا حد زیادی موجب شد رشته های علوم اجتماعی در دانشکده ها و دانشگاه های امریکا شناخته شود، در سال قدس سرهم صلی الله علیه وآله وسلم علیهماالسلام قدس سره تاسیس گردید و در فاصله بین سال های قدس سرهم علیهماالسلام علیهماالسلام قدس سره - قدس سرهم صلی الله علیه وآله علیهماالسلام قدس سره به اوج خود رسید. بسیاری از این رشته ها، اگر نگوییم بیش تر آن ها، با موضوعاتی سر و کار داشتند که شاید علی رغم توجه نسبتا بیش تری که به تعلیم و تربیت و حقوق مبذول می گردید، بعدها درون مایه رشته های مربوط به فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي در جامعه شناسی شناخته شدند

.

گسترش این رشته ها بازتاب انگیزه های افراد داخل و خارج از دانشگاه ها - هر دو - بودرحمه الله افرادی که در صدد توجه دادن دانشجویان و آماده کردن آنان برای مشاغل مربوط به اصلاح قانون گذاری بودند. این رشته ها به سرعت علاقه دانشجویان را به خود جلب کردندرحمه الله دانشجویانی که بسیاری از آن ها را محدویت های برنامه های درسی سنتی یا علمی دل زده و بیزار و هیجانات آنان را آشوب ها و بحران های اجتماعی دوران پس از جنگ داخلی امریکا [بین سال های قدس سره صلی الله علیه وآله وسلم علیهماالسلام قدس سره - قدس سرهم صلی الله علیه وآله وسلم علیهماالسلام قدس سره] شعله ور کرده بود. در آستانه پایان قرن نوزدهم، زمانی که جامعه شناسی در دانشکده ها و دانشگاه ها رسمیت می یافت، بسیاری از آنان که برای تدریس جامعه شناسی استخدام شده بودند دارای سوابق کار وزارتخانه ای و اجتماعی بودند. شمار قابل توجهی از نخستین جامعه شناسان، که اعضای کنفرانس ملی مؤسسات خیریه و ندامتگاه ها و کنگره و زندان های امریکا بودند، اثبات کردند که پیوندهای مستقیمی میان نوع جامعه شناسی آن ها و نهضت علوم اجتماعی قدیمی تر وجود دارد. «ساترلند، قدس سرهم رحمهم الله صلی الله علیه وآله قدس سره

»

منطق علمی

این واقعیت ها انسان را وسوسه می کند تا نتیجه بگیرد که جامعه شناسی امریکا محصول بررسی فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي است

.

اما این مطلب با موضوع دیگری مغایرت پیدا می کند که جامعه شناسی امریکا با اندیشه های اگوست کنت و هربرت اسپنسر پیوند خورده، اندیشه هایی که قایل به هدف علمی در مطالعه جامعه بودندرحمه الله موضوعی که از ابتدا، در جنبش علوم اجتماعی مطرح بود. در جامعه شناسی امریکایی ابتکاری، یک سوگیری ضد اصلاحی نیز به تاکید علمی اضافه شد که از فلسفه سهل انگارانه

[Laissez - faire philosophy]

اسپنسر سرچشمه گرفته بود و در اهانت پر سر و صدای دبلیو. جی. سامنر به فعالیت های رفاه اجتماعی، نمود پیدا کرد. پیشرفت خود سامنر در انتخاب عناوینی بود که بتواند دوره های درسی او را به دقت از دوره های درسی اصلاح گرایانه ای که همکارانش در دانشکده الهیات دانشگاه ییل

[Yale Divinity School]

تدریس می کردند، و مینیاتوری از تعارض اهداف نخستین جامعه شناسان بود، متمایز کند

.

عموما پذیرفته اند که در سال های شکل گیری جامعه شناسی امریکا، فلسفه غایت شناختی لستر اف وارد بر تاثیرات فلسفه اسپنسر و سامنر برتری یافت و عقیده صلی الله علیه وسلم جامعه شناسی کاربردی رحمهما الله مسلط گردید و همچنان مسلط باقی ماند. با وجود این، جامعه شناسی کاربردی وارد «صلی الله علیه وآله وسلم 0صلی الله علیه وآله قدس سره

»

عقیده ای بود که معنای ملموس خود را از تدریس در کلاس درس، بازدیدهای کوتاه دانشجویی از مؤسسات خیریه و دست نوشته های متون درسی، که تعدادی از آن ها در دهه اول قرن بیستم منتشر شده بود، گرفته بود. این موضوعات و نیز موضوعاتی که به دنبال آمد، به شدت معلول داده های ناظر به واقع علوم متنوع متمرکز بر مسائل مورد بحث بود که آن ها را تا حدی بر حسب علت ها، معلول ها و راه حل ها منظم کرده بودند. این مطلب با نظر اسپنسر، که جامعه شناسی را یک علم ترکیبی به اوج کمال خود رسیده تصور می کرد، هماهنگ بود، اما این منطق علمی احتمالا گریز ناپذیر بودرحمه الله زیرا مقدار جامعه شناسی صلی الله علیه وسلم محض رحمهما الله موجود برای به کار بستن در فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي شدیدا محدود بود و نخستین جامعه شناسان همانند مبدعان یانکی «ححدذچچ »، با مواد و موضوعات پیش و پا افتاده سر و کار داشتند

.

چشم اندازهای در حال تغییر

گذشت زمان نشان داد که رویکرد فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي در جامعه شناسی به عنوان خصایص اجتماعی اقتصادی اعضا، جای خود را به حوزه ای تغییر یافته داد و [این رویکرد] به عنوان مساله ای که برای اثبات مقام و موقعیت جامعه شناسی به منزله یک علم جهانی، مورد نیاز است مقبولیت فزاینده ای یافت. در دهه های میانی قرن بیستم، جامعه شناسان روز به روز به صورت خودآگاهانه به مباحث روش شناسی، طرح تحقیق و نظریه، همراه با توجه فزاینده به جامعه شناسی اروپایی ماکس وبر و امیل دورکیم، رو آوردندرحمه الله نوعی تعهد عقیدتی به بی طرفی اجتماعی و تحقیق غیر ارزیابانه به صورت ضابطه مند درآمد. شکاف بین نظریه اجتماعی و مسائل ملموس اجتماعی گسترده تر شد و بسیاری از جامعه شناسان را به لحاظ فکری با وجود علاقه مستمر به مسائل ملموس اجتماعی، واگذاشت. «دیویس علیه السلام قدس سرهم صلی الله علیه وآله قدس سره » نارضایتی آنان در سال رضی الله عنه قدس سرهم صلی الله علیه وآله قدس سره، به تاسیس انجمن بررسی فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي منتهی شد که در عین حال که به انجمن جامعه شناسی امریکا پیوست، هویت ممتاز خود را حفظ کرد

.

علی رغم آن که در جامعه شناسی، چشم انداز نسبت به وظایف بنیادی تغییر کرده است، روند انتشار کتاب های درسی درباره فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي ادامه دارد و هنوز دوره هایی تحت همین عنوان تدریس می شود، اگرچه نسل جوان تر جامعه شناسان، بدین منظور تربیت می شوند که معنای نظری مواد و موضوعاتی را که با آن ها سر و کار دارند به کار ببرند، اما در برابر این روند سرکش ترند. آشنایی ضعیف جامعه شناسان با مسائل اجتماعی، توسط تعداد نسبتا زیادی از دانشجویانی که مجذوب آنان شده بودند، تداوم یافت که با این همه، طرحی برای دنبال کردن جامعه شناسی به عنوان یک دوره مطالعاتی در دست نداشتند. برای تدریس فایل رایگان پاورپوینت مسائل اجتماعي در حوزه های جامعه شناسی، که جهت گیری علمی متفاوتی دارند به این دلایل علیهم السلام آموزش عمومی و کارکرد خدماتی یا ابزاری برای وارد کردن دانشجویان به این حوزه استناد کرده اند

.

فشاره

لینک کمکی