فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اشاره

اگر فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم تنها مدتی است بر عرصه ادبیات کشور ما سایه افکنده، اما رگه های این پدیده نوظهور دارای قدمت نسبتا طولانی در تاریخ تفکر جوامع غربی است. در واقع، این تفکر جدید همچون سایر کالاهای غربی دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده و تاثیرات متفاوتی از خود بر جای گذاشته است. این نهضت با شعارهای به ظاهر زیبا پا به عرصه حیات نهاد و به زودی سراسر دنیا را فرا گرفت. مبانی سست معرفت شناختی و فلسفی این تفکر، همچون همه تفکرات و نظریات ساخته بشر حکایت از تجربه ناقص بشری در نظریه پردازی دارد و همچون همه نظریات علمی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی - که پس از چند صباحی نادرستی آن بر بنیان گذاران و نظریه پردازان آن معلوم گردید

-

حکایت از توجه نداشتن به ویژگی های فطری و تنکردی (فیزیولوژی) و نیز توجه ننمودن به فلسفه وجودی تفاوت های فطری در عالم خلقت دارد و همین مساله موجب می شود که به زودی بطلان و پوچی این نظریات بر همگان روشن گردد

.

دقیقا بر همین اساس و به دلیل درک نادرست تفاوت های عاطفی - احساسی و جسمی میان زنان و مردان، فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم پا به عرصه حیات گذاشته و با شعارهای فریبنده در کم ترین زمان، امروزه به عنوان نهضت رهایی بخش زنان قلمداد می شود

!

از این رو، امروزه این پدیده در عرصه های گوناگون علوم انسانی، از جمله جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان شناسی و مانند آن جا باز کرده است

.

آنچه را این مقال کوتاه در پی تبیین آن است، اشاره ای گذرا به زمینه های پیدایش و نیز گرایش ها و شاخه های موجود فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم و نیز تاثیرات مثبت و منفی آن در عرصه های اجتماعی است. اگرچه بررسی دقیق و موشکافانه این پدیده، به ویژه نقد مبانی فکری و معرفت شناختی آن، مجالی وسیع می طلبد، اما این مقال کوتاه بر آن است تا فرایند شکل گیری این پدیده غربی را بررسی و آثار و پیامدهای آن را در این جوامع بررسی نماید و در مجموع، میزان موفقیت یا شکست آن را مورد داوری قرار دهد. توجه به این موضوع از آن رو، بیش تر اهمیت می یابد که می بینیم متاسفانه مدتی است که این پدیده در عرصه ادبیات جدید ما رسوخ نموده و تاثیرات منفی بسیاری از خود بر جای گذاشته است

.

تعریف فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم

فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم

(Feminism)

واژه ای فرانسوی است که به آنچه در قرن نوزدهم در امریکا، به عنوان «جنبش زنان » معروف بود، اطلاق می شود. این اصطلاح، که بی کم و کاست وارد سایر فرهنگ ها شده است، به مجموعه متنوعی از گروه ها اطلاق می شود که هر یک به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می کنند. امروزه نیز این جنبش همه فعالیت ها و اقداماتی را که در همه زمینه ها، با هدف پایان دادن به تابعیت و وابستگی زنان و رهایی آنان از بند اسارت و احیای حقوق آن ها تلاش می کنند، در بر می گیرد

(1)

.

در تعریفی دیگر، گفته شده که «فمینیست » کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت خود، دچار تبعیض شده اند و خواست ها و نیازهای معینی دارند که نادیده گرفته شده و یا ارضا نگردیده است. اگر این نیازها ارضا شود، تغییرات بنیادین در نظام سیاسی - اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد

(2)

.

و سرانجام، فایل رایگان پاورپوینت فمينيسم به «آئینی که طرفدار گسترش حقوق ونقش زن درجامعه است » تعریف شده است

(3)

.

روشن است که هر چند فمینیست ها امروزه توافق چندانی بر اصول و مبانی فکری و عقیدتی خود ندارند، اما در اوصاف و ویژگی های مزبور، اجمالا این موضوع مورد اتفاق همه جنبش های فمینیستی است که هر حرکت، نهضت و قیامی که با هدف ارتقای اوضاع و شرایط زنان در جوامع گوناگون دنیا صورت گیرد، می توان بر آن رنگ و برچسب فمینیستی زد

.

ماهیت نهضت فمینیستی

هدف نهایی مبارزه جنبش های فمینیستی علاوه بر احیای حقوق از دست رفته زنان، که ناشی از تبعیض جنسی و بی عدالتی در جوامع غربی می باشد، بر این پایه استوار است که گروهی از فمینیست های افراطی مردان را دشمن سازش ناپذیر زنان قلمداد می کنند و با احیای جنبش های فمینیستی، خواهان استقلال و در نهایت، خودمختاری کامل زنان هستند. در مقابل، فمینیست های معتدل معتقدند که مردان متحدان بالقوه ای در مبارزه برای دست یابی به برابری دو جنس مذکر و مؤنث به حساب می آیند. این گروه حمایت عملی مردان را از نظر سیاسی ضروری می دانند; زیرا قدرت سیاسی عملا در دست مردان است. اینان بر خلاف گروه اول، به مردان نیز اجازه می دهند که مدعی داشتن هویت فمینیستی در مبارزه برای احیای حقوق زنان باشند

(4)

.

در حقیقت، هویت مبارزات فمینیستی را می توان از یک سو، کسب استقلال و برتری و تفوق زنان بر مردان (دیدگاه افراطی) و از سوی دیگر، احیای حقوق طبیعی زنان به عنوان یک شهروند درجه یک همپای مردان و برخوردار از مواهب طبیعی و امکانات زندگی دانست

.

تاریخچه تکوین و مروری بر جنبش های فمینیستی

پس از سپری شدن هزاره جهل و نادانی فرهنگ و تمدن قرون وسطایی غربی و ظهور عصر نوزایی و روشنگری، اندیشمندان و متفکران از اواخر قرن 17 تا اواخر قرن 18، تحت تاثیر اکتشافات جدید علمی و فلسفی و نیز فن آوری این دوره، بنیان فکری و جهان بینی نوینی را پایه گذاری نمودند. دست کم پیامد نهضت رنسانس، فروریختن مناسبات اجتماعی و زیر سؤال رفتن بسیاری از ارزش ها و هنجارهای رایج آن دوران بود. از این پس، نحله ها و مکاتب مهم فلسفی، سیاسی و اقتصادی یکی پس از دیگری به منصه ظهور رسیدند. تفکرات و نظریات نوین اندیشمندانی همچون نیوتن و گالیله از جمله نظریات این دوران است که تاثیرات ژرفی بر تعیین نوع نگرش و نیز جهان بینی جدید بشر از خود بر جای گذاشت. و در عرصه سیاست و اخلاق نیز تاثیر عمیقی داشت که از آن جمله، می توان به اعلامیه حقوق بشر فرانسه (1789 م) و نیز نظریه حقوق طبیعی افراد اشاره کرد که اساس اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776 م گردید

.

این نگرش ها و تفکرات نوین، جهان را به دو نوع و گروه تعقلی و غیرتعقلی تقسیم نمود. دنیای تعقلی و عینی دنیایی است که مبنای عمل انسانی بوده و قابل فهم و عمل و محصول دنیای تعقلی اوست. اما دنیای غیر تعقلی شامل مجموعه دنیای ذهنی، ارزش ها و اخلاقیات و به طور کلی، عواطف و احساسات افراد است. جهان تعقلی و عینی، جهان اولی و جهان ذهنی و غیر تعقلی جهان ثانوی و در مرتبه دوم قرار دارد

.

دقیقا همین اساس و مبنای تقسیم بندی جهان زمینه پیدایش تفکرات فمینیستی را فراهم آورد; زیرا از نظر اندیشمندان و متفکران دوره عصر روشنگری، مردان به دنیا و جهان تعقلی اولی و زنان به دنیای غیر تعقلی و ثانوی تعلق دارند به گونه ای که با مراجعه به آثار متفکران و اندیشمندان آن دوران، به خوبی درمی یابیم که وقتی حتی از اطلاق

«

حقوق طبیعی » جامعه بشری صحبت می شود، منظور، حقوق مردان است و هرگز این حقوق به زنان و بردگان تعلق ندارد

(5)

.

حتی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه هم هیچ حقی برای زنان مطرح نشده بود. اعلامیه معروف حقوق بشر که به سال 1791 در اوایل انقلاب کبیر فرانسه منتشر شد نیز ابتدا به نام «حقوق مردان » معروف بود

(6)

.

جالب توجه آن که علاوه بر موارد مزبور، آثار متفکران بزرگی همچون جان لاک در کتاب دومین رساله و ژان ژاک روسو در کتاب استدلالی بر اقتصاد سیاسی و نیز امانوئل کانت در کتاب مناسبات بین دو جنس نیز متاثر از افکار حاکم بر این دوره بوده است. در این آثار، هیچ گونه حقوقی برای زنان مطرح نشده و منکر هرگونه حق طبیعی برای آنان شده اند

.

در بورژوازی متوسط انگلیس زنان امنیت انسان دوستانه بورژوازی کلان را نداشتند. آنها وقتی که می خواستند نیازهای خود و فرزندانشان را برآورده سازند، بامشکلات عدیده ای مواجه می شدند. ماری ولی استون کرافت در سال 1791 با الهام از انقلاب فرانسه یک مقاله فمینیستی تحت عنوان «دادخواستی برای حقوق زنان » منتشر کرد که در آن بر آیین روسو و ایستار انقلابیون فرانسه و بورژوازی همه کشورها که دختران را از برابری آموزشی با پسران محروم می کند شورید

(7)

.

در سال 1793، زنان پس از شرکت فعالانه در جنگ 1792 سه سؤال زیر را به نمایندگی مجلس فرانسه تقدیم داشتند

:

الف - آیا گردهمایی زنان در پاریس مجاز است؟

ب - آیا زنان می توانند از حقوق سیاسی برخوردار بوده و نقشی فعال در امور دولتی داشته باشند؟

ج - آیا زنان می توانند در انجمن های سیاسی و یا انجمن های مردمی گردهم آیند و مشاوره کنند؟

اعضای مجلس با اعلام رای منفی به این سه سؤال، موجبات «مرگ سیاسی » زنان را فراهم آوردند

(8)

.

لینک کمکی