فایل رایگان پاورپوینت تأملي بر کتابهاي برگزيده / عنوان کتاب: سن ازدواج دختران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تأملي بر کتابهاي برگزيده / عنوان کتاب: سن ازدواج دختران :

عنوان کتاب: سن ازدواج دختران

نویسنده: زهره رجبیان زهرا آیت اللهی مریم گدازگر

ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان سفیر صبح

چاپ: 1380

ازدواج در حفظ سلامت روحی، جسمی و اخلاقی فرد و نیز در حفظ سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.

قانون در امر ازدواج و رفع نیاز جنسی، با توجه به دیگر مصالح، برای پسران و دختران حداقل سن تعیین کرده است تا هر نوجوانی در این سن با داشتن دیگر شرایط، اجازه رفع این نیاز را داشته باشد.

ماده 1041 قانون مدنی بیان می دارد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و تبصره ماده 1210 نیز اعلام می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است».

علاوه بر آن تبصره ماده 1041 نیز عنوان می کند: «عقد نکاح، قبل از بلوغ با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد».

کتاب سن ازدواج دختران جهت بررسی قوانین مربوطه، به مباحثی چند پرداخته است از جمله:

بررسی مبانی فقهی ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج کودک و بررسی شروط این ازدواج، سن ازدواج دختران در روایات اهل بیت(ع)، آراء فقهاء در این زمینه، ارائه دلایل وجوب اعمال عبادی و اجتماعی دختران از 9 سالگی، 13 سالگی و از زمان بروز عوارض بلوغ جنسی، سن ازدواج در قوانین بین المللی، بررسی پیامد ازدواجهای دیر هنگام و زود هنگام و شرط رشد در ازدواج دختر.

یکی از دلایل عمده طرفداران تغییر سن ازدواج دختران بیان خطرات بارداری در سن نوجوانی می باشد که این موضوع در مباحث ذیل بررسی شده است:

علائم بلوغ، فعالیت جنسی نوجوانان، اثر سن بر نتیجه حاملگی، همراه با بررسی اثر عواملی چون سوء تغذیه و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر خطرات حاملگی نوجوانان و مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و برخی کشورهای دیگر.

این کتاب که از جمله تحقیقات طرح بازنگری قانون مدنی می باشد پیشنهاداتی را نیز جهت بهبود قانون ارائه نموده است.

این کتاب با استفاده از بیش از صد منبع در سه بخش و در 259 صفحه نگارش یافته است.

عنوان کتاب: رویکردی نوین در روابط زوجین

نویسنده: دکتر عزت السادات میرخانی

ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان سفیر صبح

چاپ: 1380

ذات اقدس احدی در سراسر کتاب هستی درس عشق و مهرورزی، صفا و همبستگی را در متن خلقت و جان طبیعت به ودیعت نهاده است و پیوسته کام موجودات را به شهد شیرین محبت عجین ساخته. زیباتر آنکه در عمق وجود بشر کانونی برای عشق و ایثار و عطوفت و رأفت به نام دل می نهد، تا از سویی تجلیگاه اخلاص و خشوع و مهبطی برای ملکوتیان و از سوی دیگر پرنده های محبت از آن مکان زیبا پر کشند و به آسمانی آبی حیات، طراوت و صفایی دیگر ببخشند و منصه بروز و ظهور همه این زیبایی ها در خانه و خانواده شکل می گیرد.

و بر همین اساس است که الفبای حقوق خانواده در اسلام بر پایه مودت و رحمت، صفا و امنیت، تبلور اخلاق و ارزشها شکل گرفته است و گستره ای فراتر از عدالت و حقوق صرف دارد.

قوانین اسلام نه مرد مدار است و نه زن مدار، بلکه محور قوانین حق مداری بر پایه کرامت انسان، مصلحت خانواده و سلامت جامعه است. در چنین نظامی زن و مرد حق گرا و کارگزار حقند و هر کدام نسبت به خود و خانواده و جامعه مسئولند. بر این اساس فرد نگری، خودکامگی، منفعت فردی، اقتدار و سلطه جایی ندارد، بلکه قوام این زندگی بر اساس انسی است که وجود انسان از آن مایه گرفته و این همان حقیقتی است که بشر سرگشته و حیران امروز بدنبال آن است.

خانواده در عصر کنونی با دو رویکرد مخاطره انگیز و متفاوت روبروست که در هر دوی آنها فردگرایی و خود بینی، مصلحت خانواده و فرانگری را فدا نموده است و این کانون انس و الفت را به سراشیبی سقوط و انحلال کشانده اینجاست که در یک روش تربیتی مناسب و کارآمد گذار از هر دو آنها ضروری و لازم است.

الف : رویکردی نوین به نام تمدن و مدرنیته که با نگرشی بر پایه فرهنگ اومانیستی و ایده آلیستی خانواده را در معرض تهدید قرار داده است.

ب : رویکردی که حاصل سنت های غلط و آمیخته با خرافه و جهل و یا تعصب است که بعضاً به نام دین القا گردیده است.

در این میان راه سومی لازم است که همان راه احیای ارزشهای دینی و ملی بر اساس تعادل و میانه گزینی است.

در کتاب حاضر همت بر آن است تا مسایل مربوط به خانه و خانواده عموماً و حقوق و وظایف زوجین خصوصاً و نوع تعاملات رفتاری افراد خانواده در پناه تلطیف در حقوق و تأکید بر اخلاق با محوریت قوانین و متون صریح اسلامی تبیین گردد و بسیاری از سؤالات و ابهامات در دایره مسایل خانواده به عرصه نقد و تحلیل کشانده شود و با ارائه راهکارهای مناسب و برخاسته از اصول روانشناسی و جامعه شناسی اسلامی پاسخگویی مطلوب صورت پذیرد.

علی الله توکلت و الیه انیب

عنوان کتاب: تمکین بانو – ریاست شوهر

(از دیدگاه قانون مدنی و جامعه) (مواد 1108و 1105قانون مدنی)

محقق: غلامرضا صدیق اورعی

ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان سفیر صبح

چاپ: 1380

در خانواده موقعیتهای بانویی و شوهری اصلی تر از سایر موقعیتها می باشد و پیرایش و زوال سازمان خانواده به رابطه و تعاملات بانویی و شوهری بستگی دارد. در عرف جامعه تمکین و اطاعت بانو از شوهر، زمینه قابل توجهی برای اختلافات است.

نویسنده در بخش نخست از این کتاب موضوع تمکین بانو را از منظر فقهی عرف و قانون بررسی می کند. در فصل اول مبانی فقهی و حقوقی تمکین با بررسی آیات و روایات و تقسیم بندی وظایف الزامی و غیر الزامی زن و شوهر مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نیز مبانی جامعه شناختی تحقیق و ویژگیهای نقش اجتماعی بیان می شود. فصل سوم هم به روش شناسی تحقیق و نتایج اجمالی پژوهش پرداخته است. در فصل چهارم محقق جهت ایجاد احساس مشترک در مورد ارزشها و هنجارهای مربوط به تمکین بانو، به ارائه مهندسی اجتماعی می پردازد.

در بخش دوم از کتاب نیز مصادیق و مفهوم ریاست یا همان اقتدار و اختیارات شوهر به عنوان محور بحثهای مختلف خانوادگی بحث می شود. یعنی گاه شوهر وظیفه ریاست خود را انجام نمی دهد و بانو بر خلاف میل شوهر به امور مربوط به ریاست شوهر عمل نمی کند و این در حالی است که از وظایف و اختیارات یکدیگر آگاه هستند ولی گاه بانو گمان می کند این امر از اختیارات شوهر نمی باشد و باید بانو طبق نظر خود در آن خصوص عمل کند و بالعکس. بدین سبب شناخت مفهوم و حدود ریاست شوهر در شرع مقدس، قانون مدنی و عرف رایج مردم همزمان با هم و مقایسه آنها با یکدیگر از اهداف این تحقیق است. در فصل اول از این بخش، مبانی حقوقی ریاست شوهر در قانون مدنی و مبانی فقهی ریاست شوهر در آیات و روایات بررسی می شود. در فصل دوم مبانی جامعه شناختی ریاست شوهر و ویژگیهای نقش شوهری بررسی می گردد.

در فصل سوم نیز محقق روش تحقیق و نتایج پژوهش را به طور اجمالی بیان می نماید.

عنوان کتاب: ترجمه کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین

نویسنده: حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلّی

ترجمه: حمیدرضا آژیر

تحقیق: حسین درگاهی

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چاپ: 1379

اندیشه درست پایایی دین و دور کردن تحریف از آن، استواری امت و به کنار داشتن انحراف از آن، اقتضا دارد خلیفه ای گمارده شود و جانشینی قرار داده شود که در علم و عمل، از گناه و لغزش، پاک باشد.

پیامبر(ص) در باره فضایل امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: «اگر ]درخت[ باغ ها قلم گردد، دریاها مرکب، جنیان حسابگر و آدمیان نویسنده نخواهند توانست فضایل علی بن ابی طالب (ع) را شماره کنند».

آن که پیامبر(ص) چنین توصیفش کند چگونه می ت

لینک کمکی