فایل رایگان پاورپوینت مأخذ شناسي / (پايان نامه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مأخذ شناسي / (پايان نامه) :

سرقت

* آقابابایی، حسین: «تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران»، به راهنمائی محمدجعفر حبیب‎زاده، کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، حقوق و علوم سیاسی، 1376.

* ابراهیمی ادیب، ناصر: «سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق جزای ایران»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1363.

* افشاری، محمد: «علل شیوع سرقت در اطفال و نوجوانان بزهکار (با ارائه گزارش تحقیقی از شهرستان مشهد)»، به راهنمائی مهدی کی‎نیا، کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1373.

* باشکوه، مظفر: «بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان»، به راهنمائی حسین میرمحمدصادقی، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1378.

* باقرزاده، چنگیز: «سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس، فرانسه»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1350.

* برزگرنشادی، کمال: «بررسی سرقت‎های مشدد در قوانین کیفری ایران»، به راهنمائی ایرج گلدوزیان، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1378.

* بهرامی، بهرام: «فتاوای فقهای مذاهب اربعه و تطبیق آن با نظرات امامیه مشتمل بر مباحث حد سرقت و حد قذف»، به راهنمائی صانعی، کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، حقوق و علوم سیاسی، 1371.

* بابائی، نامدار: «تحلیل حقوق بزه اختلاس و ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به راهنمائی ولی الله انصاری، کارشناس ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق.

* حسین زاده، علی: «سرقت»، به راهنمائی محمد رضا رشید اعلم، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1349.

* دقیق، جواد: «سرقت اطفال و احکام آن در فقه اسلامی»، به راهنمائی حسین کریمی، کارشناس ارشد، دانشگاه قم، فقه و مبانی حقوق، 1376.

* رضوانی، نعمت: «سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده) مصوب 1375»، به راهنمائی جعفر کوشا، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1377.

* شادمان‎فر، محمدرضا: «بررسی فقهی-حقوقی جرم سرقت با نگرش به حقوق انگلستان»، به راهنمائی روشنعلی شکاری، کارشناس ارشد، دانشگاه آموزش عالی قم، حقوق و علوم سیاسی، 1378.

* صالحی، صادق: «بررسی تطبیقی میزان سرقت در استان مازندران طی سال‎های 72-70»، به راهنمائی رحمت الله صدیق سروستانی، کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، جامعه شناسی، 1375.

* صبری، نورمحمد: «سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران»، به راهنمائی محمدعلی اردبیلی، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1376.

* صدری، کیوان: «سرقت در ایران و انگلستان»، به راهنمائی محمدرضا رشیداعلم، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1349.

* معدنی، سعید: «بررسی آسیب شناسی اجتماعی سرقت در شهر شیراز»، به راهنمائی عبدالعلی لهسائی‎زاده، کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز، جامعه شناسی، 1373.

* موحد مجد، مجید: «تأثیر ارزش‎های اجتماعی بر سرقت در استان فارس»، به راهنمائی باقر ساروخانی، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، جامعه شناسی، 1375.

* میرحسینی، حسن: «بررسی حقوقی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد»، به راهنمائی ابوالقاسم گرجی، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1370.

* نیابتی، هاشم: «سرقت در محاکم عمومی و اختصاصی»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1345.

* نیکزاد، حسین: «بررسی تاریخی و قضائی سرقت در حقوق ایران»، به راهنمائی محمد رضا رشید اعلم، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1352.

* ولید، صالح: «عوامل اجتماعی سرقت، تحقیق در زمینه جرم‎شناسی»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1349.

سقط جنین

* عباسی، آیت: «سیاست جنائی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین»، به راهنمائی جعفر کوشا، کارشناس ارشد، دانشگاه قم، حقوق جزا و جرمشناسی، 1377.

* میره ئی، حسن: «بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه»، به راهنمائی جعفر کوشا، کارشناس ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق جزا و جرم شناسی، 1377.

طلاق

* افضلی قادری، فرحناز: «بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 حقوق مدنی»، به راهنمائی محمد موسوی بجنوردی، کارشناس ارشد، دانشگاه قم، حقوق، 1377.

* المطهری، فریبا: «تحلیل محتوای صفحه اجتماعی روزنامه همشهری، تحلیل ساختار کلی صفحه اجتماعی و نقائص رفتاری و کنش‎های منفی در بروز نارسائی‎های خانواده ومسئله طلاق درمقالات از 1374 تا 1372»، به راهنمائی جمشید بهنام، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، علوم اجتماعی، 1375.

* بنی‎اسدی شهربابک، حسن: «بررسی و مقایسه عوامل مؤثر اجتماعی- فردی و شخصیتی در زوج‎های سازگار و زوج‎های ناسازگار در شهر کرمان»، به راهنمائی کیانوش هاشمیان، کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، روان شناس، 1375.

* بهاری، فرشاد: «ارزیابی و مقایسه کارآیی خانواده بین زوج‎های غیرطلاق و زوج‎های در حال طلاق به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانون کشور»، به راهنمائی باقر ثنائی ذاکر، کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت معلم، علوم تربیتی، 1379.

* بهرامی مشعوف، علی‎اکبر: «عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین‎الملل خصوصی و تأثیر آن بر روابط زوجین»، به راهنمائی نجادعلی الماسی‎، کارشناس ارشد دانشگاه قم، حقوق خصوصی، 1380.

* جلالی، مهدی: «حقوق مالی زوجه در طلاق از دیدگاه حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر»، به راهنمائی اسدالله امامی، کارشناس ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق و علوم سیاسی، 1377.

* جلیلیان، زهرا: «عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق در شهر تهران»، به راهنمائی جعفر سخاوت، کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، جامعه شناسی، 1375.

* دانائی علمی، منیژه: «بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر مذاهب الهی غیر مسلمان (زرتشتی، کلیمی، مسیحی)»، به راهنمائی عزت الله عراقی، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی ،1370.

* دیهیمی، محمدعلی: «علل طلاق و اثرات و نتایج آن در خانواده و اجتماع»، به راهنمائی ایرانپور جزنی، کارشناس، دانشگاه تبریز، 1349.

* ظریف‎نسب، مجید: «بررسی تأثیر طلاق والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان مدارس راهنمائی شهر کرمان»، به راهنمائی گلناز فروغ عامری، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1375.

* علی‎اسماعیلی، مینا: «بررسی عوامل مؤثر در تقاضای طلاق زنان 20 تا 40 سال شهر تهران و مقایسه آن با عوامل رضامندی زنانی که چنین تقاضائی نکرده‎اند»، به راهنمائی مریم سیف‎نراقی، کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، روان شناختی، 1374.

* قاسمی، میترا: «میزان افسردگی در زنان مطلقه و مقایسه آن با زنان متاهل در شهر تهران»، به راهنمائی محمدحسین فرجاد، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، پرستاری، 1367.

* کاهنی، سیما: «بررسی تأثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوان در شهرستان بیرجند، سال 1372»، به راهنمائی تانیا مهاجر، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، جامعه شناسی، 1372.

* گلشن، صیاد: «بررسی طلاق و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی مؤثر بر آن در سال‎های 1370-1364 در شهرستان خوی»، به راهنمائی محمد جهان‎فر، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، علوم اجتماعی، 1372.

* مختاری، علی: «تحولات مقررات مربوط به طلاق در حقوق ایران»، به راهنمائی حسین صفائی، کارشناس ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق، 1374.

* مددی، حسین: «بررسی علل تقاضای طلاق زوجین (دیدگاه اقتصادی- اجتماعی) در شهرستان اراک در نیمه دوم سال 1378»، به راهنمائی حسین فکرآزاد، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‎بخشی، جامعه شناسی، 1380.

* مقصودی، مراد: «مبانی فقهی حقوق اجره المثل خانه‎داری زنان»، به راهنمائی مصطفی محقق‎داماد، کارشناس ارشد، دانشگاه قم، حقوق خصوصی، 1380.

* ملازاده، جواد: «بررسی ویژگی‎های شخصیتی در رابطه با عوامل تنیدگی‎زای زناشوئی در زوج‎های در حال طلاق و سازگار»، به راهنمائی پریرخ دادستان، کارشناس ارشد، تربیت مدرس، روان شناسی، 1372.

* مولوی، بتول: «رابطه طلاق با جرم»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، حقوق و علوم سیاسی، 1355.

* مه‎پویان، ابوالقاسم: «بررسی عوامل اجتماعی در افزایش طلاق»، به راهنمائی ژاکلین رودلف (طوبی)، کارشناس ارشد، جامعه شناسی، 1354.

* نوری اصفهانی، علی محمد: «موجبات طلاق برای زن در حقوق ایران»، به راهنمائی نادر مردانی، کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز، حقوق و علوم سیاسی، 1377.

* نیکوروین، شیدا: «بررسی تطبیقی طلاق در فقه امامیه با حقوق»، به راهنمائی محمد موسوی بجنوردی، کارشناس ارشد، دانشگاه قم، حقوق و علوم سیاسی، 1377.

* وزیری، مجید: «بررسی مسأله طلاق در اسلام و مواد تطبیقی آن»، به راهنمائی عبدالکریم عبداللهی نژاد، کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، حقوق و علوم سیاسی، 1375.

فحشا

* احمدلو، محمود: «سیاست جنائی تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع (مقایسه گذشته و حال)»، به راهنمائی دکتر حسین میرمحمدصادقی، کارشناس ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق و علوم سیاسی، 1376.

* بهبودی، مسعود: «مقایسه سبک اسناد علّی زنان ویژه (روسپی) بازداشت شده با زنان عادی»، به راهنمائی دکتر هادی بهرامی، کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1378.

* توریکیان، هوریک: «بررسی شمای اقتصادی- اجتماهی و بهداشتی روسپیان از کار افتاده ساکن قلعه شهرنو و نیازهای رفاهی آنان»، به راهنمائی تیمور توکلی، دکترا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پزشکی، 1357.

* حجاریان، محمد حسن: «تعصب ناموسی و رابطه آن با جرم»، به راهنمائی مرتضی حیدری، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1358.

* رزمجو،

لینک کمکی