فایل رایگان پاورپوینت سرمقاله - مبادي اصول فهم دين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سرمقاله - مبادي اصول فهم دين :

الف) آدمی به اقتضای حب به ذات خویش، کمال خود را نیز دوست می دارد و برای نیل به آن تلاش می کند.بهترین راه نیل به کمال، دینداری و التزام به احکام خداوند است که خالق جهان هستی است.روشن است که دینداری بدون فهم دین، میسور نیست و فقه مصطلح، دانشی است درجه اول برای رسیدن به احکام دینی و اوامر و نواهی خداوندی. فهم و درک مستدل و مبرهن از احکام شرعی براساس منابع و متون دینی، محتاج قواعد و اصول و فرمول هایی است و علم مشتمل بر این قواعد و اصول، «علم اصول الفقه » نامیده می شود.علم اصول الفقه همچون علم فقه، از نوع معرفت های درجه اول محسوب می شود و موضوع آن، عناصر مشترک در استنباط احکام شرعی است.

ب) امروزه بحث از فلسفه علم اصول در حوزه های علمیه ما یک ضرورت است.فلسفه علم اصول به عنوان معرفتی درجه دوم، در حقیقت به معنای بحث از رؤوس ثمانیه علم اصول است.به تعبیر دیگر، فلسفه یک علم، آشنایی با شناسنامه آن علم است.امروزه بحث از فلسفه علوم در مراکز علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بجاست که ما نیز در حوزه های علوم دینی به این مبحث بپردازیم و مباحثی را تحت عنوان «فلسفه علم فقه » ، «فلسفه علم اصول » ، «فلسفه علم فلسفه » ، «فلسفه علم منطق » ، «فلسفه علم تفسیر» و... ارائه کنیم.

البته مقالات و رساله های متعددی در برخی از این زمینه ها به طور پراکنده نوشته شده و در مقدمه برخی کتاب های فقهی و اصولی و یا به صورت مستقل منتشر شده است، اما بجاست اساتید دروس خارج، این گونه مباحث را به صورت جدی و با عنایت بیش تر برای طلاب و فضلا مطرح کنند.

ج) «فلسفه اصول فقه » غیر از «فلسفه علم اصول » است، همان طور که «

لینک کمکی