فایل رایگان پاورپوینت تازه هاي فقه، حقوق، اصول و رجال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تازه هاي فقه، حقوق، اصول و رجال :

فقه

ابانه الاحکام شرح بلوغ المرام، ج 3 و 4

شهاب الدین احمدبن علی بن حجر عسقلانی (م. 852ه.ق.)، شرح حسن سلیمان نوری و علوی عباس مالکی، چاپ اول، 1418، بیروت، دارالفکر، 472 + 440 صفحه.

این اثر، شرح بلوغ المرام من ادله الاحکام، نوشته ابن حجر است. شیوه طرح مباحث بدین گونه است: ابتدا روایتی فقهی با سند نقل می شود، سپس زیر عنوانها: المعنی الاجمالی، التحلیل اللفظی، فقه الحدیث، راوی الحدیث، اسئله الباب وفائده.

درجلدهای سوم و چهارم این عنوانها به چشم می خورد:

بیوع، نکاح، طلاق، جنایات، حدود، جهاد، اطعمه، ایمان و نذور، قضا، عتق و جامع.

ابحاث فقهیه فی قضایا طبیه معاصره

محمد نعیم یاسین، اردن، دار النفائس، چاپ اول، 270 صفحه.

این اثر، تشکیل یافته از چند مقاله فقهی بر مبنای فقه اهل سنت است که در نشریه های گوناگون به چاپ رسیده اند، با عنوانهای زیر:

1. تحدید بدایه الحیاه الانسانیه و نهایتها فی ضوء النصوص الشرعیه واجتهادات علماء المسلمین.

2. حقیقه الجنین و حکم الانتفاع به فی زراعه الاعضاء والتجارب العلمیه.

3 . حکم التبرع بالاعضاء فی ضوء القواعد الشرعیه والمعطیات الطبیه.

4. حکم الاجهاض فی الفقه الاسلامی.

5.عملیه الرتق العذری فی میزان المقاصد الشرعیه.

الاجاره

محمد حسن قدیری، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1377، 568 صفحه.

این اثر فقه استدلالی در موضوع اجاره است که مباحث به ترتیب کتاب عروه الوثقی نگارش یافته، بدین شرح:

شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، اجاره از عقود لازم، اعتبار تسلیم و تسلیم نکردن در معاوضات، امانت بودن عین مورد اجاره در دست مستاجر، اجاره دادن مستاجر، اجاره دادن زمین در برابر محصول آن.

تاریخ الفتوی فی الاسلام واحکامها الشرعیه

لینه حمصی، بیروت، دارالرشید و مؤسسه الایمان، چاپ اول، 1417، 300 صفحه.

مطالب این اثر در سه باب سامان یافته است: در باب اول تحت عنوان: «الفتوی فی الاسلام واحکامها الشرعیه » مباحثی چون تعریف فتوا، اهمیت فتوا، تاریخ فتوا از زمان رسول خدا(ص) تا زمان عباسی، احکام و آداب فتوا مطرح شده است.

در باب دوم سخن از تاریخ فتوا از عصر عباسی تا عصر حاضر است.

باب سوم، مفتیان اهل سنت از عصرعباسی تا زمان حاضر، شناسانده می شوند.

در این کتاب، تنها باب اول، آن هم بر اساس مذهب اهل سنت، مطرح شده است.

ترجمه و شرح المکاسب، ج 1

محیی الدین فاضل هرندی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1377، 372 صفحه.

در این اثر متن مکاسب بالای صفحه ها و ترجمه آن در ذیل صفحه ها و سپس شرح مختصری درباره هر بخش آمده است.

کتاب، متن درس جناب فاضل هرندی است که از نوار پیاده شده و پس از ویرایش و اصلاحات لازم، به چاپ رسیده و مطالب تدوین شده در هر جلسه درس، جداگانه مشخص شده است.

جلد نخست، به مکاسب محرمه ویژه شده و در بردارنده چهل درس است.

تفسیر آیات الاحکام من القران، ج 1 و 2

محمد علی صابونی، سوریه، دارالعلم العربی، 456 + 472 صفحه.

در این کتاب، آیات الاحکام، براساس مذهب اهل سنت، از ده زاویه بررسی شده اند:

1. التحلیل اللفظی: بررسی واژه های به کار رفته در آیات، براساس دیدگاه مفسران و اهل لغت.

2. بیان معنای اجمالی آیات.

3. یادآوری سبب نزول آیات، اگر سبب نزول داشته باشند.

4. چگونگی پیوند میان آیات پیشین و پسین.

5. وجوه قراءتهای متواتر.

6. بیان وجوه اعراب.

7. بیان نکته هایی بلاغی و دقایق علمی.

8. ذکر احکام شرعی و دلیلهای فقها و نقد و بررسی آنها.

9. بیان دلالت آیات احکام.

10. حکمت تشریع آیات.

تفسیر جامع آیات الاحکام، ج 4

زین العابدین قربانی لاهیجی، تهران، نشر سایه، چاپ اول، 1376، 344 صفحه.

نویسنده، در این اثر به تفسیر آیات مربوط به خمس و حج پرداخته که در مجموع توفیق یافته 27آیه شریفه: پنج آیه در باب خمس و باقی در باب حج، تفسیر کند و به دوستداران دانش تفسیر عرضه بدارد.

الجامع فی فقه النساء

کامل محمد محمد عویضه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1417، 504 صفحه.

در این کتاب، احکام بانوان از بابهای گوناگون فقه اهل سنت گردآوری شده است:

طهارت، نماز، روزه، زکات، حج، نکاح، طلاق، رضاع، اضحیه، وصیت، فرائض، ایمان، نذر، حدود، اشربه، شهادات، قرض، ربا، رهن، هدایا، قدر، زینت، آداب، بر ،صله و....

حجاب

مهدی مهریزی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1376، 70 صفحه.

در این کتاب پانزده شبهه مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است:

حجاب، واجب دینی نیست؟ حجاب، ویژه زنان پیامبر(ص) است؟ حجاب، عادتی غیر اسلامی است، حجاب، شعار سیاسی است، خداوند بزرگ تر از آن است که زنی را به خاطر آشکار شدن چند تار مو یا... به جهنم بفرستد، حجاب برخاسته از عقده های جنسی زمامداران مذهبی است، حجاب دلیل منطقی ندارد، حجاب یا هویت جنسی زن،حجاب و نظریه تزریق ایدئولوژی، حجاب مانع پیشرفت و عامل رکود، حجاب عامل دل مردگی زنان، حجاب سلب آزادی زن، بی حجابی بی حیایی نیست، تفاوت حجاب مرد و زن چرا؟ حجاب و افزایش التهاب.

العملیات الاستشهادیه فی المیزان الفقهی

نواف هایل تکروری، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1418، 192 صفحه.

آن جا که شاید گروهی عملیات استشهادی را همان خودکشی بپندارند، نویسنده در این اثر کوشیده ثابت کند: عملیات استشهادی، نه تنها حکم خودکشی را ندارد، بلکه گاه تحت شرایطی واجب می شود.

این کتاب، براساس مذهب اهل سنت نگاشته شده و در آن از آرای علمای اهل سنت در این موضوع، استفاده شده است.

نویسنده، در مقدمه مراد از عملیات استشهادی را در گذشته و حال، روشن ساخته و آثار آن را بیان کرده، سپس مباحث را در دو فصل اساسی مطرح ساخته است:در فصل اول شبهه همانندی این گونه عملیات به خودکشی پاسخ داده شده و در فصل دوم، بحث شده که در این گونه عملیات، به طور معمول مردم عادی هم کشته می شوند.

الفقه المقارن

عبدالفتاح کباره، بیروت، دار النفائس، چاپ اول، 1418، 287 صفحه.

نویسنده در این کتاب، به مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهریه و زیدیه و امامیه نظر داشته و مقوله های زیر را به بوته بحث و بررسی نهاده است:

معالم الفقه الاسلامی، معالم القانون الوضعی، الفقه المقارن، القانون المقارن، بین الفقه والقانون المقارن، اهمیه الدراسه المقارنه بصفه عامه، مسائل فقهیه مقارنه، تمدید ایجار الدور السکنیه بین الفقه والقانون، الدراسه النصیه و....

قاعده لاضرر ولاضرار

تقریرات درس شیخ ضیاء الدین عراقی، نوشته سید مرتضی موسوی خلخالی، تحقیق: سید قاسم حسینی جلالی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376، 264 صفحه.

در این اثر، قاعده «لاضرر ولاضرار» از پنج زاویه بررسی می شود:

الف. معنی ضرر و ضرار.

ب. مفاد هیات ترکیبیه و معانی ذکر شده درباره آن.

ج. تصحیح تطبیقات معصوم(ع) با قاعده.

د. بحثی درباره تطبیق اصحاب با قاعده در مواردی که به آن استدلال کرده اند.

ه. تنبیهات قاعده:

1. فروع اقدام.

2. مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا نوعی؟

3. آیا ضرر باید محرز باشد یا احتمال آن کافی است؟

محقق، مقدمه ای بر کتاب نگاشته و در آن، از مقوله های زیر بحث کرده است:

موضع فقها در برابر قاعده لاضرر ولاضرار، اهمیت این قاعده در دین اسلام، محدوده ضرری که در اسلام نفی شده، سبب حکم شارع به نفی ضرر در صدر اسلام، مدرک قاعده از کتاب و سنت، شرح حال ضیاءالدین عراقی و سید مرتضی موسوی خلخالی.

القاموس الاسلامی للناشئین والشباب

محمد علی هشری، سید ابوالفتاح، علی اسماعیل، ریاض، مکتبه العبیکان، چاپ اول، 1418.

القاموس الاسلامی، در پانزده جلد سامان یافته که هر جلد به موضوعی اختصاص دارد و در هر جلد، لغات و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود، با زبانی ساده و با چاپی زیبا شرح داده شده است. از پانزده جلد، از جلد دوم تا نهم، ویژه فقه است:

طهارت، نماز، زکات، روزه، حج و عمره، جهاد، خانواده، معاملات اسلامی. کتاب براساس مذهب اهل سنت نگاشته شده است.

القصاص علی ضوء القرآن والسنه، ج 2

سید عادل علوی، قم، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی، چاپ اول، 1377، 542 صفحه.

این کتاب، تقریرات درس خارج آیت الله مرعشی نجفی، براساس شرایع الاسلام است.

آنچه ارزش این اثر را دو چندان کرده، پاورقیهای محققانه فاضل محترم جناب عادل علوی است. نویسنده در پاورقی، افزون بر نقل ماخذ آیات، روایات و اقوال، سیر تاریخی هر فرع فقهی را، از عصر شیخ طوسی تا عصر حاضر، نگاشته است.

از ویژگیهای دیگر پانوشت، مقارنه میان دیدگاههای فقهای شیعه و سنی و مباحث رجالی و علم الحدیث است.

القصاص علی ضوء القرآن والسنه، در سه مجلد انتشار خواهد یافت. همان گونه که در مقدمه آمده، نویسنده، بیش تر تقریرات را برای حضرت آیت الله نجفی مرعشی، قراءت کرده است.

مخاطبات القضاه فی الفقه الاسلامی

محمد حسن، جده، دار الاندلس الخضراء، چاپ اول، 1418، 540 صفحه.

این اثر، پایان نامه مقطع فوق لیسانس نویسنده در دانشکده شریعت ریاض است. وی «مخاطبات القضاه » را این گونه تعریف می کند:

«تخاطب القضاه فیما بینهم ومایلتحق به من خطابهم لغیرهم وخطاب غیرهم لهم فیما له علاقه بالقضاء.»

نویسنده در تحقیق خود به مقوله های زیر پرداخته است:

اقسام المخاطبات، مشروعیه مخاطبات القضاه، مخاطبات القضاه بالکتاب، مخاطبات القضاه بغیر الکتاب، تخاطب القضاه المتفاوتی الدرجات، کتاب القاضی الی غیر القاضی و عکسه، مخاطبات قضاه الدجن ونحوهم، مخاطبات قضاه اهل البغی واهل الاهواء، مخاطبات قضاه الکفار.

المعونه علی مذهب عالم المدینه، ج 1 و 2

ابو محمدعبدالوهاب علی (362 422ه.ق.)، تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل، بیروت دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418، 656 + 616 صفحه.

کتاب المعونه، یک دوره فقه استدلالی، براساس مذهب مالکی است که اکنون با تحقیق گسترده و پاورقیهای سودمند و راهگشای محمد حسن محمد حسن، چاپ و در اختیار اهل دانش قرار گرفته است.

نظام الارث فی التشریع الاسلامی

احمد فراج حسین، بیروت، المؤسسه الجامعیه، چاپ اول، 1418، 352 صفحه.

در سال 1943م. در مصر قانون ارث وضع شده است و نویسنده می کوشد در بابهای هفتگانه ای که برای کتاب سامان داده مبنای فقهی این قانون را براساس مذهب اهل سنت بیان کند:

الترکه والحقوق المتعلقه بها، اسباب المیراث و شروطه و موانعه، اصحاب الفروض، الارث بالتعصیب، الحجب واصول المسائل وتصحیحها وفی العول والرد، فی ذوی الارحام وفی الرد علی احد الزوجین وفی وفی العصوبه السببیه، الارث بالتقدیر والاحتیاط وفی استحقاق الترکه بغیر الارث.

الواجبات فی الصلاه

سید مصطفی خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418، 251 صفحه.

نویسنده، در مقدمه، واجبات نماز را یازده مورد می شمرد; اما در این اثر، تنها توفیق بررسی فقهی دو واجب رکنی را می یابد: نیت و تکبیره الاحرام.

در بحث نیت به گزاره های زیر می پردازد:

مراد از نیت، نیت وجوب و تمام و مقابل آنها، نیت ادا و قضا، عنوان امتثال و طاعت، اگر نماز به عنوان عبادت خداوند به جا آورده نشود، اخلاص، عدول از پیشین به پسین و برعکس، اختلاف اعمال قربی و....

در بحث تکبیره الاحرام، گزاره های زیر به چشم می خورد:

چگونگی آن، جزئی بودن آن در نماز، رکن بودن آن، واجبات تکبیره الاحرام و فرعهای وابسته به آن.

ولایت فقیه

مهدی هادوی تهرانی، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، 1377، 148 صفحه.

این کتاب، گزارشی فشرده از مبانی فکری حکومت اسلامی و پایه های کلامی و فقهی آن است. در بخش نخست، با عنوان: «مقدمات » تلاش شده اساسی ترین پرسشهای کلامی در زمینه حکومت دینی به طور عام و حکومت اسلامی به طور خاص، پاسخ داده شود.

در بخش دوم، با عنوان; «ولایت فقیه »، پیشینه های تاریخی و دلیلهای عقلی و نقلی و حدود و شرایط ولایت فقیه بیان و به مشهورترین و شاید جدیدترین شبهه ها پاسخ داده شده است.

ولایت فقیه

محمد هادی معرفت، قم، مؤسسه فرهنگی، انتشاراتی التمهید، چاپ اول، 1377، 230 صفحه.

کتاب در نه فصل، به شرح زیر سامان یافته است:

1. حکومت اسلامی.

2. مساله امامت در مکتب تشیع.

3. تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه.»

4. نقش بیعت در عصر حضور و غیبت.

5. پشتوانه نظام در حکومت اسلامی.

6. مبانی مشروعیت ولایت فقیه.

7. مناصب ولی فقیه.

8. ولایت تشریع (حق قانون گذاری)

9. ولایت تکوینی.

در پایان، فهرستهای زیر آمده است:

آیات، روایات، جملات کوتاه مورد استشهاد، اعلام، اماکن، اصطلاحات، منابع.

حقوق

اذن و آثارحقوقی آن

علیرضا فصیحی زاده، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1377، 240 صفحه.

اذن و آثار حقوقی آن در چهار بخش بررسی شده است:

بخش اول: تعریف و ماهیت حقوقی اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهای حقوقی همانند و....

بخش دوم: بررسی ارکان اذن، اذن دهنده، ماذون، قصد انشا و مورد اذن.

بخش سوم: باطل شدن اذن،

لینک کمکی