فایل رایگان پاورپوینت فقه و حقوق در مطبوعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فقه و حقوق در مطبوعات :

فقه

مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه

منصور میر احمدی، علوم سیاسی، ش.1، تابستان 1377.

نویسنده پس از طرح مباحثی در گزاره بالا، خلاصه بحث را چنین ارائه می دهد:

1. آزادی در فقه سیاسی شیعه، به عنوان «پیش فرض » گرفته شده و در فقه از محدودیتهای آن بحث شده است.

2. طرح آزادی در علم کلام، در چهارچوب بحثهایی چون:طلب و اراده، جبر و اختیار و اصل اباحه و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهم ترین دلیلهایی هستند که بر پیش فرض بودن آزادی دلالت می کنند. اصول و قواعد فقهی نیز، تاییدگر و شاهد گویای این سخن بشمارند.

3. آزادی در فقه سیاسی شیعه، بیش تر در مفهوم فلسفی کلامی مورد توجه قرارگرفته است وجه سیاسی آن، بیش تر از دگرگونیها و دگردیسیهای جدیدی اثر پذیرفته که در این مفهوم در عرصه اندیشه سیاسی پدید آمده است.

زمان و مکان و تحول موضوعات احکام(1)

سید عباس لاجوردی، مسجد، ش.39، مرداد و شهریور 1377.

نویسنده پس از بیان نکته های کلی در پیوند با بحث، برای بازشناسی چگونگی دخالت زمان و مکان در دگردیسی گزاره ها، به مقوله های زیر می پردازد:

موضوع و متعلق، حکم و متعلق، تقسیمات موضوع، تقلید در موضوعات، مناسبات حکم و موضوع، نحوه اخذ موضوع.

اجتهاد در عصر توسعه

ابراهیم شفیعی سروستانی، موعود، ش ژ.9، مرداد و شهریور 1377.

از دید نویسنده، دو نکته انحرافی مهم در بسیاری از مقاله های فقهی که در سالهای پسین به خامه نویسندگان روشنفکر مآب نگاشته شده و نشر یافته، دیده می شود:

1. نگاه یک سویه به آیات قرآن و تفسیر آنها بدون توجه به روایات.

2. زیاده روی در توجه به دیدگاههای اهل سنت و اثرپذیری از فقیهان و نگاشته های فقهی آنان.

نویسنده می کوشد تا نسبت دو منبع اصلی اجتهاد; یعنی کتاب و سنت را با یکدیگر بررسی کند.

ضرورت تحول اجتهاد با شیوه اصولی در حوزه استنباطی

محمد ابراهیم جناتی، اندیشه حوزه، ش.13، تابستان 1377.

در این نوشتار، عنوانهای زیر به چشم می خورد:

تحول از نظر کمی و کیفی، موانع به کارگیری روش اصولی اجتهادی، علل پیدایش و پیامدهای شیوه اصولی اجتهادی افراطی، شیوه اصولی اجتهادی معتدل، شرایط اجتهاد، عدم کارایی شیوه های پیشین اصولی، پیامدهای عدم به کارگیری اجتهاد با شیوه اصولی نوین و....

انفال

غلامرضا رضوانی، فقه اهل بیت، ش.14، تابستان 1377.

نویسنده، مساله را از دو جهت بررسی می کند: مفهوم شرعی انفال و گستره قلمرو و تبیین مصادیق آن. وی بر این باور است: مقتضای ادله این است: انفال در عصر غیبت به طور مطلق تحلیل شده است.

شیوه های کلی استنباط در فقه(1)

محمد ابراهیم جناتی، اندیشه حوزه، ش.12، بهار 1377.

نویسنده، پیش از ورود در اصل موضوع، به تعریف فقه، قلمرو فقه، جهان شمولی فقه، بخشهای گوناگون فقه، اصطلاحات فقه و وصف فقه به سنتی و پویا پرداخته است.

در این مقاله، دو شیوه اخباری و اصولی، در بوته بررسی نهاده شده و در بررسی شیوه اخباری، زمان و علل پیدایش و پیامدهای شیوه اخباری و بعضی باورهای دارندگان این شیوه مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسی شیوه اصولی، زمان و علل پیدایش و باورهای دارندگان روش اصولی، بررسی شده است.

پرسشهای فقهی جامعه پزشکی

دانشگاه اسلامی، ش.4، بهار 1377.

در این نوشتار، پرسشهای مطرح شده در دومین «همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی » ارائه شده است:

تشریح، پیوند اعضا، وصیت برای تشریح و پیوند، ازدواج در بیماریهای مختلف، آزمایشها و رادیولوژی ها، معاینات پزشکی، دیات، حدود، قصاص، سقط جنین، تنظیم خانواده، تلقیح مصنوعی، بچه آزمایشگاهی، داروسازی، دندان پزشکی و....

پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟

احمد علی یوسفی، فقه اهل بیت، ش.14، تابستان 1377.

در این مقاله به مقوله های زیر پرداخته شده است:

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول، روش ضابطه مند کردن مثلی و قیمی، تعریف مثلی و قیمی، ماهیت پولهای امروزی، تفاوتهای طلا و نقره و پولهای کنونی، تفاوت پولهای فعلی با سایر اموال.

پیوند دین و حکومت در اندیشه مسلمانان

سید عباس رضوی، حوزه، ش.86 85، فروردین تیر 1377.

سیره و ارزیابی ذهنی دینداران از حکومت چه بوده است و زمامداران مشروع بودن خود را به چه می دانسته اند؟ آیا حاکمان پیوندی میان خود و دین احساس نکرده اند و دین در حاشیه تفکر و زندگی آنان بوده و یا دولتمردان خود را متولی و برگزیده دین باوران شمرده اند و نظام خود را نظامی اسلامی قلمداد کرده اند؟ آیا گذشته تاریخ، جدایی دین از سیاست را نشان می دهد یا همگرایی دین و حکومت را؟ اگر چنین است راز ستیزها و برخوردهای امامان و عالمان بزرگ با خلفا و پادشاهان در چه بوده است؟

نویسنده پس از طرح پرسشهای بالا، در مقام پاسخ گویی بر می آید.

پزشکی، فقه و حقوق

میزگرد با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، دانشگاه اسلامی، ش.4، بهار 1377.

در این میزگرد، به بخشی از مباحث فقهی و حقوقی در پیوند با حرفه پزشکی، با حضور صاحب نظران زیر، پرداخته شده است:

مرعشی، احمدی یزدی، فتاحی، مرتضوی، نور بالا، گودرزی و طبری پور.

پاره ای از مقوله های مطرح در این میزگرد عبارتند از:

پیوند اعضا، مرگ مغزی، وصیت به برداشتن عضو، جرم از دیدگاه قانون، سقط جنین وتلقیح مصنوعی.

آیا تورم و کاهش ارزش پول می تواند مجوز دریافت بهره باشد؟

محمد کاظم نجفی، قرض الحسنه، ش.35، خرداد 1377.

شماری بهره بانکی را به عنوان جبران کاهش قدرت خرید پول می دانند. در این مقاله، مهم ترین استدلالهای این گروه بررسی شده است، از جمله: یکی از وظایف مهم پول، ذخیره ارزش است که اگر قدرت خرید پول در اثر ذخیره کاهش یابد این وظیفه پول مختل می گردد; از این روی، باید معادل شاخص تورم، بهره داده شود.

افزون بر این، در این مقال، حیله های ربوی بررسی شده است.

جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان

گفت و گو با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، حکومت اسلامی،

ش.8، تابستان 1377.

در این گفت و گو گزاره هایی، به بحث گذاشته شده است:

جایگاه مجلس خبرگان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مبنای فقهی عمل مجلس خبرگان، واگذاری وظایف خبرگان به مردم، سازگاری تشکیل مجلس خبرگان با نظریه انتصاب یا انتخاب و....

سیاست و حکومت

گفت وگو با آیت الله سید کاظم حائری، علوم سیاسی، ش.1، تابستان 1377.

در این مصاحبه، مقوله هایی به بوته بررسی نهاده شده است:

تعریف سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام، تفسیر نظریه ولایت مطلقه فقیه، تفاوت ولایت در امور اجتماع و ولایت بر مجانین و صغار و مانند آنان، چگونگی انتخاب ولی فقیه، مشورت و رهبری، التزام ولی فقیه به قانون اساسی، منشا اختلاف نظر جدی فقها درباره ولایت فقیه، حکم حکومتی و... .

حکومت اسلامی

مهدی هادوی تهرانی، کتاب نقد، ش.7، تابستان 1377.

نویسنده در آغاز، فرازهایی از سخنان فقیهان پیش از ملا احمد نراقی را، در باب ولایت فقیه گزارش می دهد که این گزارش، به خوبی نشان می دهد: قرنها پیش از فاضل نراقی، مساله ولایت فقیه مطرح بوده و فقهایی چون شیخ مفید، محقق حلی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، صاحب مفتاح الکرامه، به این بحث دامن زده اند و سخنان راهگشایی در این مقوله دارند.

نویسنده به فرازهایی از سخنان چند تن از فقهای پس از ملا احمد نراقی نیز، اشاره دارد، از آن جمله: میرفتاح مراغه ای، صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، حاج آقا رضا همدانی، سید محمد بحر العلوم، آیت الله بروجردی، شیخ مرتضی حائری وامام خمینی.

نویسنده در ادامه، به این گزاره ها می پردازد: مردم و ولایت فقیه، ولایت فقیه یا وکالت فقیه، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، ولایت و مرجعیت، تفکیک مرجعیت از رهبری، تعدد رهبر، تعدد مرجع.

حکومت و مشروعیت

محمد تقی مصباح یزدی، کتاب نقد، ش.7، تابستان 1377.

نویسنده، برای روشن گری هر چه بیش تر مشروعیت حکومت، مقوله های زیر را وامی رسد:

ملاک مشروعیت حکومت، ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام، نقش مردم در حکومت اسلامی، فلسفه انتخابات، مفهوم جمهوریت، دموکراسی و نظام شرعی، حکومت دینی، حکومت ولایی، چرا ولایت فقیه، سابقه نظریه ولایت فقیه، اختیارات رهبری و قانون، ولایت مطلقه، ولایت فقیه و تخصصهای گوناگون، اختلاف نظر فقیهان، انتقاد از ولی فقیه و....

مشروعیت حکومت ولایی

عبدالحسین خسروپناه، کتاب نقد، ش.7، تابستان 1377.

در این مقال نویسنده پس از تعریف مشروعیت و روشن گری ولایت خدا، ملائکه، پیامبر، مؤمنان، ائمه(ع) و ولایت فقیه، به چند شبهه درباره ولایت فقیه پاسخ می گوید:

الف. حکومت ولایی از نوآوریهای فقهای معاصر.

ب. مطرح نبودن ولایت در تاریخ فقه شیعه به معنای کشورداری.

ج. ولایت مطلقه و استبداد.

د. یک طرفه بودن رابطه ولی با مولی علیه.

ه. اثبات ولایت مطلقه فقیه، با روایت عمربن حنظله که جمعی در ثقه بودن آن شک داشته اند.

حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی(ره)

علی اکبر کلانتری، حوزه، ش.85 86، فروردین تیر 1377.

هدف نویسنده در این مقال، گردآوری دیدگاههای امام خمینی درباره حکم ثانوی از آثار نوشتاری ایشان و ارائه پاره ای تحلیلها و شرحها درباره آنهاست.

نویسنده، بیش تر تعریفهای ارائه شده از حکم ثانوی و فرق آن با حکم اولی را بی اشکال نمی داند. وی با برداشت از دیدگاهها و سخنان شمار زیادی از فقیهان و اصولیان، حکم ثانوی را این گونه تعریف می کند:

حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی با توجه به عناوین عارضی آن: اضطرار، اکراه، مقدمیت و... بار می شود، مانند جایز بودن خوردن مردار برای کسی که ناگزیر از خوردن است.

توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی

علی اکبر نوایی، اندیشه حوزه، ش.12، بهار 1377.

در این مقاله عنوانهای زیر به چشم می خورد:

انتظار از فقه، ارکان تنظیم حکومت در فقه، لزوم اجتهاد کارآمد، ویژگیهای مجتهد و اجتهاد کارآمد، ارکان توانمندی فقه، موارد رجوع به عرف، ابزار استمرار حکومت و....

خبرگان رهبری با مکانیسم کنترل و نظات

محمد جواد حیدری، ارم، ش.3، مهر 1377.

آیا ممکن نیست نظریه ولایت مطلقه فقیه به یک استبداد دینی و دیکتاتوری در قدرت تبدیل شود؟

نویسنده در پی پاسخ به سؤال بالا است.

نگاه، ولایت بر دختر و...

مصاحبه با آیت الله سید محمد حسین فضل الله، پیام زن، ش.75، خرداد 1377.

در این مصاحبه، افزون بر بیان دیدگاههای آیت الله سید محمد حسین فضل الله، در مواردی به دلیل احکام و فلسفه احکام نیز اشاره شده است. گزاره های مطرح در مقاله عبارتند از:

زینت زنان، نگاه به زن، حد شرعی در جواز نگاه به زن، پوشش زن، نگاه به تصویر زن، ولایت بر دختر، ولایت بر دختر پس از ازدواج، ازدواج موقت، چند زنی و....

ذبح اهل کتاب

محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، ش.11، بهار 1377.

در این مقاله، مقوله های زیر بررسی می شوند:

پیشینه مساله، تقریر محل نزاع، تعریف اهل کتاب، نظر فقیهان، تبیین مقتضای اصل عملی، دلیلی های حرمت ذبح اهل کتاب (آیات، اخبار، اجماع)، فتوای فقیهان معاصر، نظر اهل سنت و....

ذبح اهل کتاب(2)

محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، ش.12، تابستان 1377.

نویسنده در نوشتار پیش، ذبح اهل کتاب را از نگاه آیات بررسی کرد و در این شماره که بخش دوم نوشته ایشان است، این مقوله را از نگاه روایات وامی رسد و در ادامه دیدگاه فقیهان معاصر و مذاهب اهل سنت را نقل می کند.

در این نوشتار، پس از آن که به شرح، ذبح اهل کتاب بررسی می شود، نتیجه گیری می شود:

دلیلی بر حرام بودن حیواناتی که به دست اهل کتاب کشتار شده است، نداریم، البته با نگهداشت تمامی شرایط، از جمله یادنام خدا.

ربا در نظرخواهی از اساتید حوزه علمیه قم

سید کاظم حائری، محمد علی گرامی، سید احمد مددی، نامه مفید، ش.13، بهار 1377.

در این گفت وگوها که با صاحب نظران حوزوی انجام گرفته، مقوله های زیر بررسی شده است:

ربا در صدر اسلام، فرق گذاری صحابه پیامبر(ص) میان ربای فاحش و غیرفاحش، تقیید آیات ربا به روایات اهل بیت(ع)، ملاک حکم ربا، حکم وام با احتساب تورم، حیله های ربا و....

ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر

محمد هادی معرفت، نامه مفید، ش.13، بهار 1377.

نویسنده پس از این که با آیات و روایات، ثابت می کند، ربا حرام است، روشن می سازد جاهایی استثنا شده: مانند ربا میان پدر و فرزند، در اساس ربا نیستند، بلکه صورت ربا دارند. به اصطلاح به تخصص بیرون از دایره اند، نه تخصیص.

نویسنده در این مقال به پیامدهای ربا، ربای قرضی و ربای معاملی، ربای واقعی و ربای حکمی و همچنین به راه رهایی نیز می پردازد.

متولی سهم امام(ع)

محمد یزدی، فقه اهل بیت، ش.14، تابستان 1377.

نویسنده با استفاده از منابع فقهی و دیدگاه فقیهان بنام شیعه، به این نتیجه می رسد:

در زمانی که یکی از فقها زمام امور را در دست دارد، تنها او می تواند در وجوه شرعی تصرف کند.

رساله خطی حکم شیربها

میرزای قمی، تحقیق: سعید سعادت، فقه اهل بیت، ش.14، تابستان 1377.

درباره شیربها، پرسشهایی مطرح است که میرزای قمی در این رساله کوچک به پاسخ گویی از آنها برمی خیزد: آیا شیربها جزء مهر است؟ آیا حکم جعاله دارد؟ آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ آیا شوهر پس از پرداخت حق رجوع دارد؟ آیا ضایت شوهر شرط جواز تصرف پدر دختر است؟ و....

آیا طبیب ضامن است؟

حبیب الله طاهری، نامه مفید، ش.14، تابستان 1377.

نویسنده ابتدا معنای ضمان پزشک را روشن می کند و سپس شرح می دهد که منظور از طبیب، کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ آیا تنها شماری از پزشکان، مانند: جراحان ضامن هستند، یا همه آنان: پزشک عمومی، متخصص، جراح، روان پزشک و... آیا عمل پزشک که ضمان آور است، مصداق خطای محض است یا....

قضاوت زنان از نگاه فقیهان

غلامرضا ذاکر صالحی، ایران، 1377/6/4.

نویسنده پس از بررسی دلیلهای، کسانی که مرد بودن را برای قاضی شرط می دانند و نقل دیدگاههای فقیهان، به این نتیجه می رسد که همه دلیلهای عرضه شده، در این باب، در مساله قضاوت، درخور خدشه اند.

قسامه جرح

کمال الدین مصباحی، اطلاعات، 1377/1/20.

در این مقاله، چند مقوله درباره قسامه جرح و کاربرد آن در جراحات، مورد تحقیق قرار گرفته است:

حجت بودن قسامه جرح، ضرورت احراز لوث توسط قاضی، نصاب قسامه جرح و اختلاف فقها درباره کمیت آن، نتیجه اقامه قسامه جرح; یعنی آیا اقامه قسامه در اعضا فقط دیه را ثابت می کند، یا همانند قسامه قتل، قصاص را نیز ثابت می کند؟

کودکان حضانت و ولایت(1)

مهدی مهریزی، پیام زن، ش.73، فروردین 1377.

در این مقال از مقوله های زیر بحث شده است:

1. تعریف حضانت و تاریخچه فقهی آن.

2. تعریف ولایت و تاریخچه فقهی آن.

3. رابطه و قلمرو حضانت و ولایت.

4. ولایت و حضانت از آن کیست؟

5. آغاز و پایان حضانت و ولایت.

6. تحقیق مساله.

مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز

علی اکبر ذاکری، میقات حج، ش.23، بهار 1377.

نویسنده با توجه به روایات و فتاوای فقها به بررسی دو مساله پرداخته است:

1. حد مطاف کجاست؟

2. آیا لازم است نماز در پشت مقام، با فاصله اندک و حتی در صفوف طواف کنندگان گزارده شود، یا نماز در جهتی که مقام قرارداد، کافی است و روا نیست در بین صفوف طواف کنندگان گزارده شود؟

پیش از ورود به اصل بحث، نگاهی تاریخی به جایگاه اصلی مقام ابراهیم شده، تا تکلیف حکمی که بر این موضوع بار می شود، روشن گردد.

بررسی شرط مرد بودن مفتی

محمد محمدی گیلانی، فقه اهل بیت، ش.13، بهار 1377.

نویسنده مباحث مربوط به شرط مرد بودن مفتی را در دو فصل بررسی می کند: در فصل اول دیدگاه فقهای عامه را به بوته بررسی می گذارد و به این نتیجه می رسد: از نظر آنان، مرد بودن شرط مفتی نیست. فصل دوم که به دیدگاه فقیهان شیعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسیده در موضوع بحث بررسی می شوند، سپس دیدگاه چند تن از فقهای برجسته مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نویسنده بر این باور است که مرد بودن شرط افتا نیست.

متن عربی مقاله در پایان همین شماره آمده است.

محارب کیست و محاربه چیست؟(2)

سید محمود هاشمی، فقه اهل بیت، ش.13، بهار 1377.

محور بحث در این مقاله شناخت موضوع حد محارب است: در بخش نخست، به شرح مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم، سخن از مفاد روایات حد محارب است و در ادامه، چند مساله کاربردی متفرع بر بحث محاربه، به بحث گذاشته می شود، بدین شرح:

1. شمول مجازات محارب نسبت به کسی که بدون سلاح اقدام به محاربه کند.

2. شمول مجازات محارب نسبت به کسی که برای ترساندن یا گرفتن اموال مردم سلاح بکشد، لیکن موفق به ارعاب مردم نشود.

3. شمول مجازات محارب، نسبت به کسی که سلاح بکشد و قصد ارعاب داشته باشد; اما به قصد قتل یا بردن اموال مردم نباشد; بلکه برای رسیدن به هدف سیاسی یا شخصی دیگری چنین اقدامی کند.

4. مصداق محارب بودن کسی که قصد محاربه با یک نفر را داشته; اما این عمل او سبب ترس عمومی شود. متن عربی مقاله در بخش پایانی همین شماره به چاپ رسیده است.

مردم و مشروعیت

حسین مظاهری، ارم، ش.3، مهر 1377.

نویسنده دو دیدگاه عمده در مورد مشروعیت ولایت فقیه را، با دلیلها و اشکالهای وارد به آنها مطرح می کند:

1. انتصاب از سوی خداوند متعال.

2. انتخاب از سوی مردم

نویسنده در پایان یادآور می شود: گویا طرح بحث مشروعیت مردمی، بیش از آن یک بحث علمی باشد، یک بحث سیاسی است.

مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)

محمد صادق مزینانی، حوزه ش.86 85، فروردین تیر 1377.

در این مقال، به مقوله های زیر پرداخته شده است:

مفهوم مصلحت، جایگاه مصلحت در فقه، نقش مصلحت در جعل احکام الهی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، ولایت و مصلحت، مصلحت در دیدگاه شیعه و اهل سنت، مرجع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه مصلحت شناسی حاکم اسلامی، بایستگی پیروی از مصلحت اندیشیهای حاکم اسلامی، معیار تشخیص مصلحت.

نگاهی نو به حکم فقهی مجسمه سازی

محمد رحمانی، وقف میراث جاویدان، ش.21، بهار 1377.

نویسنده پس از بیان پیشینه بحث و نقد و بررسی دلیلهایی که بر حرام بودن مجسمه سازی اقامه شده به این نتیجه می رسد: مهم ترین دلیلی که بر حرام بودن مجسمه سازی جان داران (قدر مشترک اقوال درحکم حرمت است)، اقامه شده اجماع و روایات است که بر هر دو دلیل خدشه وارد است. لیکن از آن جا که مخالفت با مشهور فقها، خلاف احتیاط است، باید در این باب احتیاط کرد و احتیاط در مجسمه سازی شرایطی دارد که با نبود یکی از آنها، رعایت احتیاط، لازم نخواهد بود.

البرهان المؤسس لتحقیق ان المتنجس لاینجس

سید عبدالکریم موسوی جزایری (م:1214ه.ق.) فقه اهل بیت، ش.13، بهار1377.

از جمله کارهای بسیار مفید و راهگشا و انگیزاننده محققان و پژوهشگران برای پژوهشهای نو و عرضه کارهای ابتکاری، احیای رساله های خطی مفید برای روزگار ما و محافل علمی و پژوهشی است. فقه اهل بیت در این شماره به چاپ تصحیح شده رساله خطی البرهان المؤسس لتحقیق ان المتنجس لاینجس پرداخته که در آن مقوله ای را به بحث و بررسی گذاشته که همیشه مورد نیاز و ابتلای مؤمنان و پای بندان به شرع انور است. نویسنده در این رساله ثابت می کند: نجاست از متنجس (جامد یا مایع) به چیزهای دیگر، سرایت نمی کند.

از آن جا که نویسنده، تنها به بررسی روایات پرداخته، مصحح محترم، به دو دلیل باورمندان به سرایت، یعنی شهرت و اجماع، در مقدمه پاسخ گفته است.

این رساله از روی رساله خطی به خط نویسنده تصحیح شده است.

نظره فی مبانی ولایه الفقیه

عبدالله جوادی آملی، رساله الثقلین، ش.24، شوال ذی حجه 1418.

در این مقاله عنوانهای زیر به چشم می خورد:

العبودیه والعنایه الالهیه، ولایه الحق وولایه الاولیاء، الولایه علی العقلاء، الولایه التکوینیه والتشریعیه، الولایه فی المباحث الکلامیه، الولایه فی الروایات، دور مجلس الخبراء فی مساله الولایه، ضروره الوالی من وجهه نظر العقل.

شرط خیار در وقف

محمد هادی معرفت، وقف میراث جاویدان، ش.21، بهار 1377.

برابر قول مشهور فقیهان، واقف نمی تواند برای خود، حق خیار فسخ شرط کند.

نویسنده با بررسی دیدگاههای فقیهان و دلیلهای موضوع بالا، دیدگاه مشهور را ثابت می کند.

شرط اعلمیت در رهبری

سید کاظم حائری، حکومت اسلامی، ش.8، تابستان 1377.

در این مقال، دوازده روایت که ممکن است برای شرط اعلمیت فقهی رهبر به آنها تمسک جسته شود، نقل و پاسخ داده شده است.

خبرگان و شرایط رهبری

احمد صابری همدانی، حکومت اسلامی، ش.8، تابستان 1377.

در این مقال، پرسشهایی مطرح و بدانها پاسخ داده شده است:

1. آیا خبرگان می توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

2. آیا خبرگان می توانند رهبر را تغییر دهند؟

3. آیا شرط رهبری، مرجعیت هم هست؟

4. آیا اعلمیت فقهی شرط رهبری است؟

مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه

محمد جواد ارسطا، حکومت اسلامی، ش.8، تابستان 1377.

از جمله مباحث مهمی که در مورد مجلس خبرگان مطرح است، روشن کردن جایگاه فقهی آن و پاسخ گویی به این پرسش است که چرا باید برای تعیین ولی فقیه از طریق این مجلس (آن هم با کیفیت خاصی که دارد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام کرد؟ به عبارت دیگر، ضرورت وجودی این مجلس کدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟

نویسنده ، تلاش می ورزد براساس مبنای فقهی حضرت امام خمینی، رحمه الله علیه، به پرسشهای بالا، پاسخ گوید.

فایل رایگان پاورپوینت حقوق ويژة قراردادها | WORD قوق روم تحت تأثیر حقوق کلیسایی،برای پاسخ گویی به نیازمندیهای تجاری نظم موجود را به کلی متحول نمود. عقدی که به صرف تراضی تشکیل شده بود اگر مخالف نظم عمومی شناخته نمی شد الزام آور بود. قالبها و فرمهای وی فایل رایگان پاورپوینت دموکراسي جديد چيست؟ | WORD همچنان نیز به نقش آفرینی خود ادامه می دهند. می توان پذیرفت که رهبران تازه متحول شده ایده شان را درباره حکومت و جامعه تغییر داده یا در حال تغییر دادن هستند اما این خیلی مهم نیست. در مورد رهبران برزیل، روسیه و هر دموکراسی دیگری عمده نگرانی باید توجه به این