فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي :

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

یادآوری

متن حاضر قسمتی از کتاب

Finding Philosophy in Social Science (1996, Yale University)

نوشته پروفسور ماریو بانگ است. این کتاب، یکی از منابع بسیار خوب در زمینه فلسفه علوم اجتماعی است که اخیرا نگارش یافته، ولی از آنجایی که زبان این کتاب، انگلیسی است بسیاری از دانشجویان، استادان و محققان فارسی زبان از مباحث آن محروم هستند، از این رو، برخی مباحث عمده آن ترجمه و در منظر نقادانه خوانندگان مجله قرار می گیرد

.

فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي

(systemism)

هم بدیل فردگرایی است و هم بدیل کل گرایی، زیرا هم فرد و هم نظام، به ویژه عمل فردی و ساخت اجتماعی را تبیین می کند. در واقع، فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي مفروض می گیرد که همه چیز یا نظام است و یا جزیی از یک نظام. هر نظامی را به عنوان یک امر سه جزیی (اجزا، محیط و ساخت) و یا به اختصار ام س، الگوسازی می کند. از این رو، دربرگیرنده خصلت های معتبر سایر همتایان خود می باشد. علاوه بر این، فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي برخی از اصول تعمیم دهنده را عرضه می کند که متخصص را از درگیرشدن در جزئیات و در نتیجه، از دست دادن نظریه بازمی دارد

.(1)

به نظر من، اکثر علمای اجتماعی در کارهای روزمره خود فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي را پذیرفته اند، حتی اگر مدعی فردگرایی و یا کل گرایی باشند. البته، گاهی آنان در حوزه های مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند. (لذا، مارکس که در اقتصاد نظام گرا بود، در جامعه شناسی کل گرایی و در سیاست فردگرایی را اتخاذ کرد

.

پارتو که در اقتصاد فردگرا بود، در جامعه شناسی پیشتاز فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي بود. (نظام گرایان، نظام اجتماعی را برحسب کنش های فردی و کنش های فردی را برحسب زمینه اجتماعی تبیین می کنند. به عنوان مثال، آن ها نقش هایی را مشخص می کنند که افراد را با توجه به نظام های اجتماعی (مانند شرکت ها یا دپارتمان های دولتی) که در آن ها فعالیت می کنند، بازی می کنند. برای مثال، فرد بیابان گرد حیرت زده را به خاطر آورید که از یک بانک دیدن می کند، بدون آن که چیزی درباره پول و یا نرخ بهره شنیده باشد

: Mandelbaum, 1955))

آن ها این نظام ها را به صورت کلی مشخص می کنند. به عنوان مثال، از طریق نوع کالا یا خدماتی که عرضه می کنند و یا از طریق روابطی که با سایر نظام ها دارند و ویژگی های نظام مندی چون همبستگی، تعادل، پیشرفت، و شقوق مخالف آن ها - عدم همبستگی، عدم تعادل، عقب ماندگی را مورد مطالعه قرار می دهند

.

با وجود این، فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي غالبا مورد سوء فهم و یا حمله قرار گرفته است. یکی از این بدفهمی ها، توصیف مبهمی است که از نظام به عنوان یک «کل ارگانیک» می شود؛ توصیفی که استعاره های زیست شناختی را تداعی می کند. البته، همه ارگانیزم ها نظام اند، ولی عکس آن درست نیست. به عنوان مثال، اتم ها و اجسام سخت، همچنین کلوپ ها و شرکت های تجاری، نظام اند، ولی واقعا ارگانیک نیستند، زیرا آن ها زنده نیستند

.

بدفهمی دیگر، تصور آشفته ای است که از نظام ارائه شده است

.

زیرا معروف ترین جامعه شناس تاریخی معاصر می نویسد: «اصل اساسی کار من این است که جوامع نظام نیستند

» (Mann, 1993,736)

پس چه هستند؟ «جوامع از شبکه های جامعه گسترِ قدرت، که کرارا باهم تداخل و تقاطع دارند، تشکیل می شوند

») Mann, 1986:1))

اما همه شبکه ها نظام اند، و همه شبکه های اجتماعی نظام اجتماعی می باشند، لذا جمله فوق به صورت زیر خلاصه می شود: جوامع ابرنظام های متشکل از نظام های اجتماعی اند که توسط روابط قدرت به هم وصل می شوند. به عبارت کوتاه تر، جامعه نظام نظام هاست. این که «شبکه جامعه گستر» در جمله ای که نقل شد، به چه معنی است و یا بین متداخل و متقاطع چه فرقی وجود دارد، آقای مان توضیحی نمی دهد. (بدفهمی کلی دیگر عبارت از این است که فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي، تضاد و تغییر اجتماعی را نادیده می گیرد. در واقع، این همان تصور برخی از کارکردگرایان و پیروان پارسونز از نظام های اجتماعی است. اما این یک تفسیر محدود و نارواست: هر نظریه قابل قبولِ نظام های اجتماعی جای کافی برای تضاد (و همچنین تعاون) و تغییر در نظر می گیرد

.

با وجود این، باید اذعان کرد که علاوه بر این بدفهمی ها، دو اشکال مشروع بر «نظریه نظام های» برخی از علمای علم اجتماعی وارد است. یکی این که، این نظریه آن قدر مبهم است که کم اهمیت و غیر قابل تفکیک از کل گرایی است. اشکال دیگر این است که برخی از «نظریه پردازان نظام ها» معتقدند که می توان با نظریه واحد، که پژوهش تجربی را غیر ضروری می سازد، انواع واقعیت اجتماعی را تبیین کرد. البته، این یک اشتباه فاحش است؛ زیرا فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي تنها یک رویکرد است و هر نظریه کلی نظام ها، صرفا یک استخوان بندی است که باید توسط فرضیات خاص و داده های مربوط به انواع خاصی از نظام های مورد نظر قوام یابد. به هر حال، هیچ کدام از این اشکالات بر نفس فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي وارد نیست

.

1.

رویکرد نظام گرا

یک رویکرد، یا شیوه نگریستن به اشیا یا دست کاری آن ها، از چند بخش تشکیل می شود: دسته ای از معرفت های زمینه ای

(background knowledge)

به همراه یک دسته مسائل

(problems)

، مجموعه ای از اهداف

(aims)

، و دسته ای از روش های

(methods)

حل این مسائل

: A=

از آن جایی که رویکرد نظام گرا، فراکلی

(hypergeneral)

است، تنها چیزی که می تواند در معرفت زمینه ای آن وجود داشته باشد عبارت است از فرضیات فلسفی خاص. این فرضیه ها اساسا عبارتند از یک اصل هستی شناختی و همتای معرفت شناختی آن. اصل هستی شناختی این است که هر شیی عینی یا نظام است و یا جزیی از یک نظام. همتای معرفت شناختی آن این قاعده است که هر نظامی باید در سطح خرد مورد مطالعه قرار گیرد وبه اجزای آن، که بایکدیگر کنش متقابل دارند، تجزیه شود

.

مسایل رویکرد نظام گرا همه مسایلی اند که ممکن است برای انواع نظام ها مطرح باشند، چه مسایل شناختی و چه عملی

.

اهداف آن، مانند اهداف علم و تکنولوژی، عبارت است از توصیف، فهم، پیش بینی و کنترل. روش های آن مشتمل است بر تجزیه و ترکیب، تعمیم و نظام بخشی، مدل سازی ریاضی، و آزمون تجربی آزمایشگاهی یا میدانی. بنابراین، رویکرد نظام گرا در همه رشته ها کاربرد دارد و از جنبه های مثبت اتم گرایی (توجه به اجزای فردی) و کل گرایی (توجه به کل) برخوردار است

.

عدم پذیرش رویکرد نظام گرا برای مطالعه انواع نظام ها و طراحی آن ها، به ناتوانی در پرداختن به برخی از مسایل مورد نظر و بدتر از آن، به ایجاد مسایل بیهوده منجر خواهد شد. به عکس، پذیرفتن رویکرد نظام گرا موجب پرهیز از خطرات محدودنگری، که متخصص محدودنگر معمولاً گرفتار آن می شود، می گردد

.

متخصص محدودنگر از پرداختن به ویژگی هایی که در رشته

(

علمی) او مورد مطالعه قرار نگرفته، ناتوان است. به عبارت دیگر، فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي طرفدار میان رشته ای بودن و چندرشته ای بودن است

.

به همین دلیل، فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي از اشتباه فاحشی پرهیز می کند که متخصص دانشمند و یا تکنولوژیست، سیاست گزار و یا مدیر

-

مرتکب آن می شود؛ یعنی کسی که از بسیاری از خصلت های نظام واقعی مورد مطالعه، طراحی و یا هدایت خود غفلت می ورزد

.

این مطلب را به کمک چند مثال می توان توضیح داد

.

اگر یک جامعه شناس نیازها و باورهای اعضای نظام مورد نظر خود و یا نظام های کلایی که نظام مورد بحث او در درون آن قرار دارد، نادیده بگیرد، ممکن است مهم ترین خصلت های نظام را از دست بدهد. یک اقتصاددان اگر تنها به افراد درون نظام اقتصادی بذل توجه نماید و روابط میان آن ها، فشارهای محیطی و یا اثرات شرایط سیاسی و فرهنگی را نادیده بگیرد، نخواهد توانست مدل های واقع گرایانه ای برای نظام اقتصادی بسازد

.

دولت مردان نمی توانند قانون گذاری مؤثری برای رسیدگی به مسایل اجتماعی انجام دهند، مگر این که دریابند که این مسایل چند بعدی است: محیطی، زیستی روانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. به طور کلی، پذیرش دیدگاه نظام گرا درباره جامعه، شرط لازم سیاست گذاری مؤثر است و نه کافی. مطلب فوق را می توان در مفروض زیر خلاصه کرد

:

هر چیز واقعی یا نظام است و یا جزیی از یک نظام؛ هر مفهوم ذهنی جزیی از لااقل یک نظام مفهومی است؛ هر نمادی لااقل جزیی از یک نظام نمادی است؛ و هر حوزه مطالعاتی جزیی از نظام دانش بشری می باشد

.

این مفروض از جمله مستلزم نتایج زیر است: اولا، مطالعه یا طراحی یک چیز عینی به صورتی که گویا یک امر ساده و جدا افتاده است و کارکردن در یک رشته به گونه ای که هیچ همسایه ای ارزش پروردن را داشته باشد ندارد، ممکن است حتی محقق را از واقعیت دور سازد. ثانیا، هر چیزی غیر از جهان، که جزئی از یک نظام نباشد غیر واقعی است. ثالثا، هر رشته ای که از رشته های دیگر وام نمی گیرد و به نوبه خود چیزی به آن ها نمی دهد، ارزشی ندارد

.

اکنون لازم است دو احتیاط را در مورد، خلط رویکرد نظام گرا با آنچه که به طور غیر دقیق «نظریه نظام ها

» (systems theory)

نامیده می شود، بیان نماییم: نخست این که، در حالی که رویکرد نظام گرا یک رویکرد است و می تواند به عنوان داربستی برای ساختن نظریه ها به کار رود، «نظریه نظام ها» درواقع مجموعه ای از نظریه هاست که عمدتا در فناوری پیشرفته به کارمی رود، نظیر نظریه نظام های خطی، نظریه کنترل عمومی، نظریه ماشین های خودکار

(automata theory)

و نظریه اطلاعات آماری؛ ثانیا، نظریه نظام هایی که در دهه های 1960 و 1970 در مطالعات اجتماعی شایع بود تا حدی از اعتبار افتاده است: اشکالات لفظی که به دلیل تکراری بودن رد شده است، آموزه های سست کل گرایانه و اشکالات دقیق تر مربوط به خلاصه سازی جعبه فلش و یا نمودارهای روند

(flow diagrams)

که در مورد اهمیت متغیرهای محیطی اغراق می کنند و متغیرهای درونی، مانند علاقه و قصد، و همچنین مکانیزم ها و فرایندها را نادیده می گیرند. اما کنارگذاشتن رویکرد نظام گرا صرفا برای آن که در بعض موارد به طور نادرست مورد استفاده قرار گرفته، زیانش بیش از فوایدی است که بدست می دهد

.

سرانجام، رویکرد نظام گرا با تحلیل نظام ها یکسان نیست، هرچند اولی مبنای دومی است. تحلیل نظام ها، با ساختن مدل های ریاضی نظام های عینی را مورد مطالعه قرار می دهد و سپس آن ها را وارد رایانه می کنند تا عملکرد آن ها را مشاهده و پیش بینی نمایند. این روند کاملاً مشروع است، مادامی که: الف

)

مدل ها به طور مستقل توسط داده ها مورد ارزیابی قرار گیرند. ب

)

شبیه سازی رایانه ای جایگزین آزمون تجربی تلقی نشود (رجوع شود به

: Dawson, 1962)

این روش به ویژه زمانی مفید است که معادله های مدل ها مثلا، به دلیل غیر خطی بودن شکل دقیقی نداشته باشد. یک شاخه فلسفی تحلیل نظام ها این است که تحلیل با ابهام خصومت دارد، نه با کلیت. این واقعیت که در برخی موارد تحلیل نظام ها ضعیف بوده و در موارد دیگر به منظور اهداف سیاسی نامطلوب مورد استفاده قرار گرفته، به بحث ما مربوط نمی شود؛ زیرا همه ابزارها،از کارد تا کلمات، می توانند مورد سوء استفاده قرار گیرند

.

2.

فایل رایگان پاورپوینت نظام گرايي در علم اجتماعی

اکنون اجازه دهید که از منظر نظام گرایانه به جامعه و علم اجتماعی نظر افکنیم. برای آن که وارد این بحث شویم، هستی شناسی اجتماعی نظام گرا را در اصول زیر خلاصه می کنیم

:

ن.ه.1. جامعه عبارت است ازنظامِ خرده نظام های درحال تغییر

.

ن. ه.2. جامعه، که یک نظام است، دارای صفات نظام مند یا کلی می باشد. برخی از این صفات نتیجه (یا تحویل پذیر

)

می باشند، ولی برخی دیگر هرچند در فرد و کنش متقابل آنان ریشه دارند ولی نوپدیدند

. (emergent)

ن. ه.3. هم کنشی میان دو نظام اجتماعی یک امر فردی فردی است، که فرد در آن از سوی نظامی که از آن نمایندگی می کند، عمل می کند. اعضای یک نظام اجتماعی می توانند بر فرد منفرد به شدت تأثیر بگذارند و رفتار هر فرد توسط جایگاهی که او در جامعه اشغال می کند و همچنین توسط استعداد ژنتیکی، تجربه و توقعات خود او، تعیین می شود. هر تغییر اجتماعی، تغییری است در ساختار یک جامعه و از این رو، تغییری است هم در سطح اجتماعی و هم در سطح فردی

.

اصول معرفت شناسی یا روش شناسی نظام گرای علم اجتماعی عبارتند از

:

ن.م1. علم اجتماعی عبارت است از مطالعه نظام های اجتماعی: اجزای تغییریابنده، محیط و ساخت آن ها

.

ن.م2. واقعیت های اجتماعی باید برحسب نظام های اجتماعی و اجزای فردی آن ها - همراه با نیازها، باورها، منویات، کنش ها و واکنش ها - در محیط طبیعی و اجتماعی آن ها، توضیح داده شود (توصیف شود، تبیین شود و یا پیش بینی گردد.) رفتار فردی، به نوبه خود، باید برحسب همه ویژگی های زیستی، روان شناختی و اجتماعی فردِ موجود در جامعه، تبیین شود

.

فایل رایگان پاورپوینت تفاخر در قرآن | WORD جَنْبِ و ابنِ السَّبِیلِ وِ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ اِنَّ اللهَ لایُحِبُّ مَنْ کانَ مُختالاً فخوراً" (خدای یکتا را بپرستید و هیچ چیز را شریک وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه بیگانه و دوستان موافق و رهگذران فایل رایگان پاورپوینت سرمقاله / کنگره ي عظيم حج تجلّي «انديشه ي تقريب» | WORD جد حریم آن، محل نماز و نیاش و طواف برای همه ی مردم به طور مساوی قرار داده شد. و در این جهت بین ساکنان مکه و مسافرانی که از نقاط دیگر جهان به آن سو سفر می کنند، هیچ فرقی نیست: « ... سَواءً العاکِفُ فِیهِ وَالبادِ ... » (حج/ 25). از همین رو است که کعبه، عامل مهمّ طرد ویژگی های نژادی، اختلاف های مکانی و پراکندگی های زمانی و گونه گونی های زبانی به شمار می رود. حج، کنگره ای است که همه ی گروه ها، اقوام، نژادها، رنگ ها، مردان و زنان، پیران و جوانان، از دور و فایل رایگان پاورپوینت انديشه / غرب و خيزش اسلامي | WORD فایل رایگان پاورپوینت اتحاديه ي امت اسلامي / (طرحي در پي آمد و ساختار جهان شمولي اسلام) | WORD رورت بازنگری و تغییرات حاصل در نظام بین المللی و جهان امروزی را باید با ذکر تلویحی در توصیف شرایط و با توجه به پدیدار شدن شاخص های جدید و اهمیت روزافزون عوامل فرهنگی و معنوی و دینی، و افول اقتدار حکومتی، و سرانجام براساس تغییر در مقوله ها و شیوه های نظری به کار رفته، بررسی و مطالعه نمود: منظور از جهان شمولی چیست؟ عملکرد آن چگونه است؟ چه کسی یا چه چیزی آن را هدایت می کند؟ اخلاقیات فایل رایگان پاورپوینت آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين | WORD ا فایل رایگان پاورپوینت گفت و گوي تمدن ها؛ چيست؟ چرا؟ چگونه؟ | WORD چه کاربردی. 3- همکاری و تعاون میان ملت ها به منظور رشد نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، و بهره برداری از تجارب و امکانات یک دیگر در این زمینه. برای تحقق این اهداف باید به دو تلاش دیگر نیز دست یازید: نخست، تبیین ملاک های قوت و ضعف، و موفقیت و عدم موفقیت، و دیگر تعیین روش های کاربردی همکاری های متقابل ملت ها برای رشد و تقویت نقاط فایل رایگان پاورپوینت وضعيت انسان مسلمان در جهان معاصر / (بررسي وضعيت مسلمانان در مقايسه با پيروان ساير اديان) | WORD فایل رایگان پاورپوینت علامه شرف الدين عاملي؛ وحدت گراي مبارز | WORD ی تلاش علامه در راستای وحدت اسلامی(10) برای مقابله با استعمار و عظمت جهان اسلام بود. به همین دلیل، او برای روشن شدن حقایق به تحریر کتاب «الفصول المهمه» پرداخت. این کتاب یکی از نخستین کتاب های شرف الدین و در واقع منشور وحدت اسلامی است. او در ضمن فصول این کتاب به بیان مطالبی که برای آگاه کردن مسلمانان اهل س