فایل رایگان پاورپوینت فقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فقه :

علم

فایل رایگان پاورپوینت فقه

از مهم ترین شاخه های

علوم اسلامی است

. این دانش را که عهده دار شرح و تفسیر قرآن و سنت، و بیان احکام

الهی است، می توان رمز ماندگاری مسلمانان در صحنه تاریخ دانست. دانش

فایل رایگان پاورپوینت فقه

چگونگی استخراج و استنباط احکام

اسلامی، از مدارک چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل، را پیش روی مسلمانان قرار

می دهد و آنان را در مسیر زندگی رهبری می کند مسائل حقوقی، مدنی، خانوادگی، جزایی،

اداری، سیاسی، همه در باب های گوناگون علم

فایل رایگان پاورپوینت فقه

بررسی می شوند

.

برای استنباط حکم شرعی، تسلط بر ادبیات عرب، تفسیر قرآن کریم، منطق، علم حدیث،

علم رجال و اصول

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ضروری است

.

در عصر رسالت، اجتهاد امری شناخته شده بود؛ هر چند مسلمانان تا آنجا که امکان

داشت، برای آگاهی از حکم شرعی، به خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله مراجعه

می کردند. پیشوایان معصوم ما نیز بر همین شیوه، به بیان احکام الهی می پرداختند تا

این که زمان غیبت کبرای حضرت مهدی علیه السلام فرا رسید و آن حضرت، راویان احادیث

ائمه علیهم السلام را به جانشینی در مسائل پیش آمده، معرفی کردند: واَمَّاالحوادثُ

الواقعهُ فاَرجعوا فیهِا الی رُواه احادیثِنا، فَإنَّهم حُجَّتی علیکم و أنا

حُجهُ اللّه علیهم؛ «در حوادثی که رخ می دهد، به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛

زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها

».

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ای شیعه، پس از دریافت اجازه

اجتهاد به یادگیری شیوه های اجتهاد و آموزش آن به طالبان دانش، همت گماردند و بدین

سان، سلسله ای را فراهم آوردند که تاکنون ادامه دارد. شاید در هیچ جای دنیا، مانند

این سلسله هزار و چهارصد ساله استادی و شاگردی وجود نداشته باشد. در جهان اسلام

نیز، هر چند این پیوستگی استاد و شاگردی، در دانش هایی مانند فلسفه و عرفان، به چشم

می خورد، لیکن هیچ یک از این سلسله ها، به پایه سلسله فقیهان شیعه نمی رسد

.

پس از دوران ائمه معصومین علیهم السلام ، علی بن ابی رافع از نخستین

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ای شیعه، به شمار می آید. سعیدبن مسیب

نیز اولین کسی است که پس از روزگار امامت، در

فایل رایگان پاورپوینت فقه

، کتاب نوشته است

.

ابن الندیم در فصل اخبار

فایل رایگان پاورپوینت فقه

اءالشیعه و اسماء ما صنفوه من الکتب از

کتاب الفهرست، بیش از سی کتاب

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ی

شیعه، نوشته شده عصر امامت، و نویسندگان آن ها را نام برده است. در بین

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ای عصر ائمه، نام عده ای از

فایل رایگان پاورپوینت فقه

ای ایرانی نیز به چشم می خورد

:

ابوعبداللّه محمدبن خالد برقی قمی، از آن جمله است که از اصحاب امام رضا

علیه السلام و امام جواد علیه السلام بود و کتاب های العویص، التبصره، المحاسن و

الرجال از آثار او است. حسن بن سعید اهوازی و حسین بن سعید اهوازی نیز از اصحاب

امام جواد علیه السلام بودند و ابن الندیم برای حسین بن سعید اهوازی، دوازده کتاب

نام برده است

.

ابو جعفر احمدبن عیسی قمی که سه کتاب الطب الکبیر، الطب الصغیر، و المکاسب را

نگاشته است؛ سعید بن ابراهیم قمی، مؤلف تصدیرالدرجات و ابو جعفر، محمدبن حسن بن

احمدبن ولیدبن ولیدقمی، صاحب کتاب الجامع فی الفقیه و تفسیرالقرآن، از دیگر

دانشمندان ایرانی هم روزگار با امامان معصوم علیهم السلام بودند. نیز از آن جمله

است. ابوسعید بن سهل بن زیاد الآدمی الرازی که از اصحاب امام حسن عسگری علیه السلام

و دارای تألیفات متعدد است؛ ابواسحاق، ابراهیم بن محمد اصفهانی از عالمان مورد وثوق

و مؤلف کتاب اخبار الحسنِ بن علی؛ فضل بن شاذان نیشابوری صاحب تألیفات گران مایه در

فایل رایگان پاورپوینت فقه

و حدیث

لینک کمکی