فایل رایگان پاورپوینت اطلاع رساني فقهي؛ سوال و جواب فقهي از قطب راوندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت اطلاع رساني فقهي؛ سوال و جواب فقهي از قطب راوندي :

متنی را که پیش رو دارید یکی از کهن ترین متون فقهی شیعی به زبان فارسی است که دربردارنده ء چند پرسش فقهی از قطب راوندی (م 573ق.) می باشد و او نیز به آنها پاسخ گفته است.

خواننده با مطالعه این متن، گذشته از این که با پاره ای از دیدگاه های فقهی قطب راوندی آگاه می شود، با نثر فارسی فقهی،در قرن ششم نیز آشنا می گردد.

این متن در پایان نسخه خط ی النهایه، تالیف شیخ طوسی آمده است و به کتابخانه شخصی آقای محمد امین خنجی اختصاص دارد. نسخه، توسط وی تصحیح و در سال 1334ش.

در فرهنگ ایران زمین، جلد سوم، صفحه 263 به بعد، چاپ شده است و مصحح،افتادگی ها و آنچه خواندنی نبوده، به صورت احتمال، در پاورقی آورده است.

کتابت نسخه به سال 579 باز می گردد. جهت آشنایی خواننده با رسم الخط آن دوران،ازاین جهت، در رساله دست نبردیم.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مسائلی جند(چند) برا کنده از شیخ امام سعید قطب الدین کافی الاسلام ابوالحسین سعید بن هبه اللّه الراوندی برسیذند (پرسیدند) و او جوابش کرده است:

مسئله:

شخصی کی(که) یک نماز() فایت شوذ از بنج (پنج) نماز و نذانذ (نداند)کی کذام است بعینه شریعت جنان(چنان) فرموذه است کی سه نماز بکنذ ثلاثی و رباعی وثنای اکنون در رباعی نیت جه کنذ بفضل بیان کند.

الجواب:

قضا جهار (چهار)رکعت نماز فرض می کنم کی در ذمه منست تقربا الی اللّه تعالی وجایز باشذ کی از بس این() ظهرا او عصرا او عشا الاخره.

مسئله:

نوافل روز اذینه(آدینه) شازده شانزدهرکعت کی از نوافل روز است بیفتد ازمکلف وبسنت اذینه خوذ دکر(دگر) عباداتی بود با جهار دکر درآن مضاعف شوذ در روز اذینه و دردکر روزها شازده رکعت زانجه نیت کنذ نیت نوافل ظهر و عصر یانیت ظهر مطلق.

الجواب:

این بیست رکعت نوافل اذنیه است و روایتی کی آمذه است کی شانزده رکعت بجهار رکعت نوافل جمع شذند مناقض آن نیست اما شانزده رکعت در دکر روزهانوافل ظهر است و هشت() نوافل عصر.

مسئله:

آن کس را کی قضا برکردن (گردن) بوذ، نماز اداش برطریقی کی اولی تر بوذ وبراه ذمه حاصل شوذ کی توانذ کرد بفضل بکوید.

الجواب:

() آخروقت.

مسئله:

نیه روزه تعیین کذام بوذ و قربه کذام و اکر (اگر) از شب اول

لینک کمکی