فایل رایگان پاورپوینت جايگاه و نقش بي بديل «مجلس خبرگان رهبري» در انديشه ي رهبر انقلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت جايگاه و نقش بي بديل «مجلس خبرگان رهبري» در انديشه ي رهبر انقلاب :

چرا انتخابات خبرگان مهم است؟

حضرت آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان رهبری را به عنوان «مهم ترین رکنِ نظام اسلامی» معرفی کرده و بر جایگاه اثرگذار و بی بدیل آن تأکید کرده اند. ایشان در دیدار مردم قم با اشاره به اهمیت جایگاه مجلس خبرگان فرمودند: «مجلس خبرگان بنا است که رهبر انتخاب کنند؛ [این ] شوخی است؟ آن روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، باید اینها رهبر انتخاب بکنند. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه ی دشمن بِایستد، به خدا توکّل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام را ادامه بدهد؟.. . یا کسی را انتخاب میکنند که جور دیگری است؟ این خیلی مهم است. کسی را شما میخواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید که در واقع، او رهبر را انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقلاب در دست او است.» به همین مناسبت پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در یادداشتی از بیانات رهبر انقلاب به تبیین جایگاه مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی، وظیفه ی این مجلس و ویژگی های افراد لایق برای عضویت در آن پرداخته است.

خبرگان مهم ترین رکنِ نظام است

«اجتماع خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی، تعیین کننده ترین و مهم ترین رکن از ارکان این نظام است. هیچ کدام از ارکان نظام جمهوری اسلامی -چه آنچه به تقنین و چه آنچه به اجرا و غیر آنها ارتباط پیدا میکند- از لحاظ تعیین کننده بودن و آثار ماندگاری باقی گذاشتن، به اهمیت این اجتماع نیست. این معنا موجب میشود که مسؤولیت این جمع و آحاد تشکیل دهنده ی آن، عظمت پیدا کند.»[1]

این جملات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ی مجلس خبرگان رهبری نمایانگر جایگاه بی بدیل و تعیین کننده ی این مجلس در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. نهادی که با هیچ یک از ارکان حکومتی قابل مقایسه نبوده و در سطحی بالاتر به نقش آفرینی می پردازد. اما دلیل این تأکید ویژه بر جایگاه مهم خبرگان رهبری نسبت به سایر ارکان نظام اسلامی چیست؟

با نگاهی به بیانات حضرت آیت الله خامنه ای می توان به این پرسش پاسخی روشن داد.

متمایزکننده الگوی جمهوری اسلامی از دیگر الگوهای سیاسی

به تعبیر رهبر انقلاب، مجلس خبرگان یکی از تمایزات نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام های سیاسی است:

«مسئله ی خبرگان و مجلس خبرگان یک مسئله ی بسیار مهم و استثنائی است؛ یکی از تمایزات نظام جمهوری اسلامی این است.»[2]

برای فهمِ جایگاه خاص و متمایزکننده ی مجلس خبرگان در ساختار نظام اسلامی و چرایی آن باید به مسئولیت های مهم و ویژگی های خاص این نهاد نگاهی دقیق داشت. انتخاب هایی که در این مجلس توسط مردم و معتمدین آنان صورت می پذیرد جایگاهی ویژه به این مجلس بخشیده و آن را به «مظهر حضور مردم» و «مردم سالاری اسلامی» تبدیل می کند:

«دو انتخابات مهم در این مجلس انجام میگیرد: یکی انتخاب به وسیله ی مردم که معتمدین خودشان را معیّن میکنند و انتخاب میکنند که این معتمدین عمده ی کارشان هم انتخابی است که بعداً آنها خواهند کرد؛ انتخاب دوّم، [یعنی ] انتخاب رهبری. دو انتخاب در اینجا وجود دارد؛ یعنی مجلس خبرگان مظهر حضور مردم و مظهر مردمی بودن و دخالت آراء مردم و سلایق مردم است؛ هیچ نهاد دیگری را ما به این شکل نداریم که دو انتخاب در دل آن وجود داشته باشد که نشان دهنده ی اراده ها و نیّتهای مستقل باشد. انتخاب دوّم هم انتخاب رهبری است... مظهر مردم سالاری اسلامی به طور کامل و تام و تمام در واقع این مجلس است.»[3]

بر این اساس مجلس خبرگان «پایه ی اسلامی جامعه و نظام» و «پشتوانه و ذخیره ی معنویِ عظیمِ نظام» است:

«تشکیل مجلس خبرگان، یکی از مظاهر حرکت اسلامی و پایه ی اسلامی جامعه و نظام ماست.»[4] «مجلس خبرگان در حقیقت یک پشتوانه ی عظیمی برای نظام است؛ مثل صندوق ذخیره ی ارزی معنوی نظام. یک پشتوانه و یک ذخیره ی معنوی است.»[5]

تضمین کننده تحقق اسلام در واقعیت زندگی

دو وظیفه ی مهمِ «تعیین رهبری» و «مراقبت نسبت به حفظ شرایط رهبری» برعهده ی خبرگان رهبری است که با انجام درست آن، رهبری دینی و انقلابی در جامعه ی اسلامی «حفظ و استمرار» می یابد:

«کار مجلس خبرگان بسیار مهم است. یک روز به کسی احتیاج است که رهبری و زعامت این کشور را به دست گیرد؛ این مجلس بایستی حاضر باشد. بعد هم بایستی مراقبت کند که شرایط در کسی که علم و عمل و تدبیر و وجود شرایط در او را تشخیص داده است، حفظ شود. خبرگان، هم ابتدائاً و هم استدامتاً مسوولند که مراقبت کنند، مراقب باشند و بفهمند. اینها وظایف بسیار مهمی است.»[6] «وظیفه ی حساس مجلس خبرگان عبارت از حفظ و استمرار بخشیدن رهبری دینی و انقلابی است.»[7]

توجه به نتایج و ثمرات عملی شدن وظایف خبرگان رهبری، زوایای جدیدی از اثرگذاری های کلان این نهاد در حاکمیتِ جامعه ی اسلامی را نشان می دهد. معیار قرار دادن «فقه و ارزش های اسلامی» در «تعیین رهبریِ نظام» توسط خبرگان به «حاکمیّت ارزشهای اسلامی» و «تحقّق اسلام در واقعیّت زندگی» منجر می شود:

«[انتخاب رهبری] تفاوتش با سایر انتخابهای جمعی این است که اینجا ملاک و معیار عبارت است از فقه؛ یعنی ارزشهای اسلامی. بنابراین انتخاب آنها انتخابی است برای حاکمیّت ارزشهای اسلامی، برای اجرای احکام اسلامی، برای تحقّق اسلام در واقعیّت زندگی. ادیان الهی نیامده اند که فقط در اذهان باقی بمانند؛ باید در واقعیّت زندگی تحقّق پیدا کنند. خب، این ابزار و وسایلی لازم دارد؛ اینجا این ابزار، مجلس خبرگان است که از این طریق تضمین میکند حاکمیّت ارزشهای الهی را و اجرای احکام الهی را و حاکمیّت دین خدا را و حاکمیّت اسلام را.»[8]

نگاه به مجلس خبرگان از این منظر آن را به جایگاهی برای «هدایتِ مردم توسط علما در مقیاس اجتماعی و حکومتی» و دارای «تأثیری ماندگار بر سرنوشت

لینک کمکی