فایل رایگان پاورپوینت فرجام تحريف امام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرجام تحريف امام :

انقلاب اسلامی ساله شد؛ انقلابی که «زلزله ای در دنیا ایجاد و یک منظومه ی فکری نو را به دنیا عرضه کرد[1] این حرف نو و الگوی بی بدیل، آنچنان در حال پیشرفت است که امروز «همه ی مراکز فکر و اندیشه ی سیاسی در دنیای استکبار [به دنبال این هستند]... بتوانند این درخت تناور را که یک روزی یک نهال باریکی بود و نتوانستند آن را از بین ببرند و حالا درخت تناوری شده، ریشه کن کنند، سرنگون کنند.»[2]

البته باید هم احساس خطر کنند، بترسند و توطئه کنند، چون امروز دیگر «فکر اسلامی از محدوده ی نظام جمهوری اسلامی خارج شده... مثل هوای خوش، مثل باد لطیف، مثل بوی گُل... و یک جاهایی انسان های قوی و کارآزموده ای را پرورش داده و تربیت کرده.»[3]

است. اما توطئه علیه انقلاب اسلامی، پدیده جدیدی نیست «جنگ تحمیلی... جنگ های قومیّت ها... محاصره ی اقتصادی... تحریم های شدیدی که در این سال های اخیر برقرار کردند... تشکیل گروه های تکفیری در شرق و در غرب کشور ما همه برای همین است که این انقلاب را از بین ببرند»[4]

همه اینها نشان می دهد که روش های دشمنی و توطئه متنوع بوده و دشمن در هر مرحله با نقشه ی جدیدی به مصاف حرکت عظیم و فراگیر انقلاب اسلامی آمده است.

هدف و نقشه دشمن چیست؟

هدف و نقشه ی شماره یک دشمن «سقوط نظام جمهوری اسلامی بود. هدف اول، براندازی بود.»[5]

اما بر اثر شکست های مکرر نقشه ی براندازی، نقشه ی دوم اینگونه طراحی شد که «انقلاب را استحاله کنند؛ یعنی صورت انقلاب باقی بماند، اما باطن انقلاب، سیرت انقلاب، روح انقلاب از بین برود.»[6]

امروز این جریان بنا نیست مانند سابق حرف از براندازی بزند. «کسانی که در پی تغییر هویت انقلاب بر می آیند، معمولاً با پرچم رسمی و با تابلو جلو نمی آیند...

حتّی گاهی به عنوان طرفداری از حرکت انقلاب، یک اقدامی می کنند... زاویه ایجاد می کنند؛ انقلاب از جهت گیری خود بکلی دور میافتد.»[7]

اگرچه «می خواهند بعضی ها آرمان ها را کنار بگذارند امّا صریح نمی گویند، به جای اینکه بگویند عمل می کنند.»[8]

و عمل آن ها خلاصه می شود در تحریف اصول و مکتب امام. در این نقشه، با امام خمینی رحمه الله علیه و نهضت او مخالفت نمی شود، بلکه حتی ممکن است در ظاهر احترام امام را نگهدارند اما به دنبال تحریف ارکان اصلی شخصیت او هستند تا آن ارکان اصلی «یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به صورت انحرافی و سطحی معنا شود.»[9]

نقطه اساسی نزاع انقلاب و ضدّ انقلاب

اکنون در سالگی انقلاب اسلامی، به نظر می رسد، نقطه ی اساسی درگیری جبهه ی انقلاب با جبهه ی فعال و گسترده ی ضد انقلاب، بر سر همین ارکان و اصول امام خمینی رحمه الله علیه است. آن ها تحریف اصول امام را در دو سطح دنبال می کنند. اول، تا جایی که بتوانند این شاکله و نقشه راه را تحریف کنند؛ دوم اینکه در مقابل بیّنات پ

لینک کمکی