فایل رایگان پاورپوینت شوراي نگهبان تسهيل کننده انتخاب آزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت شوراي نگهبان تسهيل کننده انتخاب آزاد :

انتخابات آگاهانه

آگاهی یکی از شاخص های عمده کرامت انسانی است، انسان دانا از جایگاه بالا و والائی در هندسه کرامت برخوردار است، کسی که به او دانائی اعطا شده در واقع مورد اکرام قرار گرفته است و کسی که از نعمت دانائی محروم شده است، از والاترین کرامت ها محروم شده است.

ضرورت علم و دانائی در انتخابات امری بدیهی و روشن است، زیرا هر انتخابی در زندگی انسانی اگر بخواهد انتخابی موفق باشد نیازمند علم و شناخت پیرامون موارد انتخاب است، اگر انسان حقّ انتخاب دارد بالتبع حقّ علم و شناخت اطراف انتخاب را نیز دارد، زیرا اگر بگوییم شما حقّ انتخاب داری اما حقّ علم به اطراف قضیه را نداری، چنین انتخابی مستلزم لغو است؛ برای فرار از این لغویت باید برای انتخاب کنندگان حقّ شناخت پیرامون موارد انتخاب را نیز قائل شد، از این رو در ساختار «انتخابات کرامت محور» برای آنکه افراد جامعه، انتخابی آگاهانه و منزّه از جهل داشته باشند باید ابزارهای لازم جهت رسیدن ایشان به علم و شناخت کافی میسّر شود. علم و آگاهی، هم برای شناخت جریانات فکری جاری در فضای انتخابات لازم می شود و هم برای شناخت افراد بدون انتسابشان به جریان خاصّی که در آن قرار دارند، هر دو این شناخت ها لازم و ضروری است، زیرا افراد وقتی می خواهند انتخاب کنند حقّ دارند هم نسبت به احوال شخصیه نامزد مورد انتخاب و هم نسبت به فکر ایشان، شناخت کافی داشته باشند، از این رو هر چه به این شناخت کمک کند جزو شاخص های مثبت این ساختار محسوب می شود، و هر چیزی که انتخاب کنندگان را از این شناخت محروم کند یا آنان را اغراء به جهل کند از شاخص های منفی این ساختار محسوب می شود.

آزادی اطلاع رسانی و کسب اطلاعات در مورد سوابق نامزدها

شاید در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی معمول، نیازی به دانستن سوابق افراد نداشته باشیم بلکه در این موارد تجسّس از سوابق و ویژگی های افراد، ناپسند است، اما همین امر در مساله انتخابات امری اجتناب ناپذیر می شود، زیرا وقتی به کسی حقّ انتخاب داده شد باید حقّ شناخت اطراف مورد انتخاب نیز داده شود؛ لذا یکی از ضروریات عرصه انتخابات، نهادی است که متکفّل اطلاع رسانی در مورد افراد و جریانات موجود در میدان انتخابات می باشد، امروزه در جامعه ما بخشی از این کارکرد، با تبلیغات نامزدها جبران می شود، ولی طبیعی است که تبلیغات نامزدها، همواره از شفافیت لازم برخوردار نیست و افراد هر یک به نوعی در صدد مخفی کردن عیوب خویش و ابراز صلاحیت خویش برای تصدّی پست های حکومتی هستند، شاید بتوان به نهادهای اطلاعاتی که از افراد اطلاعات خاص و احیانا محرمانه دارند اجازه داد که در این موارد حساس در پاسخ به استعلامات شهروندان در مورد افراد و جریانات، به ایشان پاسخ مثبت دهند، زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی در هنگام مشورت می توان برخی از اطلاعاتی که در تصمیم گیری صحیح مستشیر تعیین کننده است، از طرف مشاور به او منتقل گردد؛ طبعا در امر مهمی مانند سپردن امور جامعه به افرادی که نامزد تصدی این مسئولیت ها هستند این قاعده جاری ست، و نهادهای اطلاعاتی می توانند در پاسخ به استشاره شهروندان، مسائلی که از نامزدها بر ایشان پوشیده است، آشکار کنند؛ این مقتضای قاعده در امور فردی ست و مقتضای ضرورت آگاهانه بودن انتخاب شهروندان می باشد، لکن این امر مستلزم مفسده ایست که نه فقه و شریعت رخصت آن را می دهد نه عقل جامعه نگر عقلاء، آبروی افرادی که روزگاری اهل گناه و معصیت بودند، به باد می رود و حیثیت ایشان برای ادامه حیات اجتماعی مخدوش می شود، گناه و یادآوری آن در جامعه شیوع پیدا کرده و گناه سبک شمرده می شود، و هزاران اثر اجتماعی ناگوار دیگر در جامعه پدیدار می شود، برای خروج از این محذور و تامین آگاهانه بودن انتخاب و نهاد انتخابات، پیشنهادی عاقلانه و مدبرانه خود را بر عقل تصمیم گیران تحمیل می کند، و آن اینکه نهادی به نیابت از مردم و همه منابع الزام بخش حقوقی، قبل از همه به بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی بپردازد، و صلاحیت های ایشان را بررسی کند تا میدان رقابت برای انتخابات را به صالحان واگذار کند، این همان کاری ست که امروز در نظام اسلامی ما شورای نگهبان انجام می دهد، اگر کسی نمی تواند معقول بودن جایگاه شورای نگهبان را بپذیرد قاعدتا باید اجازه دهد تا نهادهای اطلاعاتی سوابق و تعلقات ریز و درشت او را روی دایره بریزند تا مردم آگاهانه تصمیم بگیرند.

بار دیگر تاکید می شود که اگر افراد جامعه بخواهند با آزادی و به طور شفاف در مورد نامزدها سخن بگویند و این حقّ به ایشان داده شود، این حقّ مستلزم مفاسدی در جامعه می شود، وقتی سوابق منفی افراد به سمع همگان برسد علاوه بر اینکه موجب هتک حرمت اجتماعی و رفتن آبروی ایشان می شود، موجب اشاعه فحشاء و سبک شدن گناهان در جامعه می شود، زیرا چه بسا در سابقه افرادی که دارای ظاهر خوب هستند گناهانی منافی با ارزش های مسلّم جامعه وجود دارد، برای برون رفت از این مخمصه و در عین حال تامین حقّ افراد جامعه در شناخت نامزدها می توان با ایجاد ساختاری از ورود افرادی که دارای سوابقی هستند که بیان عمومی آن سوابق، مضرّ به حال جامعه و حرمت ایشان هست، جلوگیری کرد، با این کار، کسانی که امر برگزاری انتخابات را بر عهده دارند برای حفظ مصالح جامعه و آبروی افراد، بخشی از دغدغه های افراد جامعه در مورد سلامت نسبی نامزدهای انتخاباتی را تامین می کنند و احراز سایر شرایط و ویژگی های نامزدها را به افراد جامعه واگذار می کنند.

صداقت

صدق و راستی در تبلیغات نماگر اصلی آگاهی محوری در یک انتخابات است، صداقت از ارزش های انسانی است که در همه جوامع مورد مطالبه و درخواست همه ی افراد جامعه است، اصلی که می تواند ساختار انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در جوامع را تحکیم ببخشد و اعتماد مردم را به خود جلب کند، صداقت و راستگویی احزاب و نامزدهای انتخاباتی است، در پرتو صداقت است که می توان امیدی به ادا

لینک کمکی