فایل رایگان پاورپوینت زينب(س) زينت برادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت زينب(س) زينت برادر :

تاریخ مردان بزرگی دارد؛ ولی بی گمان در کنار این مردان بزرگ همواره زنانی بزرگ بوده اند که کمتر دیده شده اند؛ زیرا خداوند انسان را جفت آفریده است. البته همسران همیشه کفو و هم تراز یکدیگر نبوده اند،گاه مردانی با همسرانی بودند که در سطح ایشان نبوده یا زنانی که شوهرانی در سطح خود نداشته اند.

تاریخ از پیامبرانی یاد می کند که زنانی داشته اند که نه تنها در سطح ایشان نبودند بلکه حتی در سطح زنان عادی نیز نبودند و پیامبران(ع) چنان از سعه صدری برخوردار بودند که با چنین زنانی عمری به سر می بردند و از اذیت و آزارشان به تنگ نمی آمدند، بلکه تحمل کرده و می کوشیدند که آنها را به راه آورند، ولی چنان از نظر فکری و عقلی و عملی پائین بودند که بهترین بیان و سلوک پیامبران نیز تاثیری در این سنگدلان به جا نمی گذاشت. به طوری که حضرت نوح(ع) با زنی مواجه بود که همراه با کافران به تمسخر حضرت می پرداخت و مسائل خانوادگی را در اختیار دشمنان قرار می داد و خیانت می ورزید. حضرت لوط(ع) نیز زنی داشت که اخبار خانه را به دشمنان می رساند و با مردان و زنان همجنس باز همکاری داشت و از ورود فرشتگان جوان و زیبا به خانه حضرت(ع) به دشمنان خبر می برد.[1]

در مقابل زنانی بودند که گرفتار مردانی پلید و کافر بودند که در سطح و اندازه شان نبوده و هر چند که از نظر مقام، کفو و هم تراز بودند، ولی از نظر فکر و عقل و عمل بسیاربا هم تفاوت داشتند. حضرت آسیه (س) گرفتار فرعون مصر بود.[2] به طوری که فرعون او را به بدترین شکل به شهادت می رساند. فرعون فرمان داد دست ها و پاهای آسیه را به چهار میخی که در زمین نصب کرده بودند بستند و او را در برابر تابش سوزان خورشید نهادند و سنگ بسیار بزرگی را روی سینه‎اش گذاشتند. او نیمه‎نیمه نفس می‎کشید و در زیر شکنجه بسیار سختی قرار داشت. این گونه بود تا به شهادت رسید.[3]

پیامبر گرامی (ص) نیز همان گونه که زنی چون حضرت خدیجه (س) داشت که اسوه زنان جهان بود، از زنانی برخوردار بود که خداوند در سوره تحریم به آن حضرت (ص) اعلام می کند که اگر خواست آنها را طلاق دهد تا زنانی بهتر در اختیارشان قرار دهد.[4] اما آن حضرت(ص) با بزرگواری و سعه صدر خویش اذیت و آزارهای آنان را تحمل کرد. پیامبر(ص) پس از شهادت حضرت خدیجه (س) در دوره محاصره اقتصا

لینک کمکی