فایل رایگان پاورپوینت مهم‌ترين مؤلفه قدرت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مهم‌ترين مؤلفه قدرت ايران :

قدرت یک ملت در چیست و یک ملت چگونه می تواند قدرتمند باشد؟ بسیاری از ملت ها، رهبران دولت ها و نظریه پردازان روابط بین الملل در پی پاسخ به این پرسش اند. چراکه پاسخ به این پرسش هر ملتی را می تواند به امنیت پایدار، اعمال حق حاکمیت واستقلال که مهم ترین لوازم پیشرفت هر ملتی است، رهنمون کند. ملت های ضعیف همواره در ناامنی، بدون حق اعمال حاکمیت و در وابستگی و در نتیجه ی همه ی این ها، در عقب افتادگی و عقب نگه داشتگی به سر می برند. گوهر امنیت در صدف قدرتمندی یک ملت شکل می گیرد. اگر ملتی قدرتمند نباشد، در تلاطم اراده های کشور های مستکبر دچار چالش می شود و از بین می رود.

هریک از مکاتب و نظریات بین الملل در پاسخ به این پرسش بنیادین که یک ملت چگونه می تواند قدرتمند باشد، مجموعه ای از شاخص ها را طرح کرده اند. در نظریات جدید، جمعیت، وسعت سرزمینی، دولت و حاکمیت را مهم ترین عناصر شکل گیری قدرت یک ملت معرفی می کنند. ملتی که جمعیت بیشتر، قلمرو بزرگ تر، دولت توانمندتر با حاکمیت ملی منسجم تر داشته باشد، از این منظر قدرتمندتر است. برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند معیار نهایی قدرت ملی، توانمندی نظامی است، زیرا کشور ها در محیطی به سر می برند که در آن امنیت آن ها مورد تهدید های داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد. از این رو مؤثر بودن سلاح های قهریه ی آن ها، مقیاس نهایی قدرت کشور ها به شمار می رود. در کنار توانمندی نظامی، برخی نیز ریشه های قدرت ملی را در توانایی کشور ها در مسلط شدن بر بخش های مهم اقتصاد جهانی می دانند، ولی توانمندی نظامی همچنان مهم ترین تجلی قدرت باقی مانده است.[1] در کنار این موارد مهم، با بررسی صورت گرفته بر نظریه و الگوی مشخص کننده ی قدرت ملی، سه عامل بالاترین درصد فراوانی را داشته اند:

الف) جمعیت، ویژگی های کمّی و کیفی آن، ب)کیفیت رهبری، مدیریت، کیفیت حکومت و ج) وجود منابع طبیعی، مواد خام و معادن.[2]

جمهوری اسلامی همواره سعی نموده است شاخص های متعارف قدرت خود را ارتقا ببخشد. تأکید بر افزایش جمعیت و در کنار آن، توجه به آموزش وپرورش برای توانمندسازی جمعیت و همچنین تنظیم اسناد بالادستی برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و بهبود ساختار حکومت و توانمندسازی قدرت نظامی، همه وهمه در جهت افزایش قدرت ملت ایران بوده تا بتواند در امنیت پایدار، راه پیشرفتی که خود تنظیم کرده است، بپیماید. اما نکته ای که جمهوری اسلامی را نسبت به دیگر دولت ها و ساختار های سیاسی متمایز می کند، این است که قدرت در جمهوری اسلامی، «مردم بنیان» است. به این معنا که اگرچه عوامل یاد شده در بالا به عنوان عوامل قدرت جمهوری اسلامی نیز محسوب می شوند اما مهم ترین داشته ی جمهوری اسلامی برای قدرتمند بودن، در میان همه ی مؤلفه هایی که گفته شد، «مردم» است. وقتی میشل فوکو انقلاب اسلامی ایران را از نزدیک در خیابان های تهران مشاهده می کرد، متوجه این امر شده بود که قدرت این انقلاب شکوهمند را مجموعه عوامل تشکیل دهنده ی قدرت سخت، شکل نداده است، بلکه این انقلاب براساس«قدرت نرم»[3] خود، که باور مردمانش و نفوذ کلام امامش است، این قدر شکوهمند جلوه گر شده است. «ایران روح یک جهان بی روح» حاصل همین فهم فوکو از انقلاب اسلامی است.

از سویی دیگر در مقاطعی از تاریخ جمهوری اسلامی، به دلیل وقوع انقلاب، ارتش توانمند و منسجم، منابع مالی لازم، اقتصاد پویا، سازمان سیاسی منسجم و یکپ

لینک کمکی