فایل رایگان پاورپوینت اخوان در عربستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت اخوان در عربستان :

سال های 1960م. به بعد، جمال عبدالناصر به دنبال گسترش ناسیونالیسم عربی بود و اخوان المسلمین و پیروانش مانعی بر سر راه جمال عبدالناصر بودند. دولت های مصر، سوریه و اردن که به تفکر ناسیونالیسم عربی گردن نهاده بودند در خلال سال های 1965-1966 حرکت اخوان المسلمین را به شدت سرکوب کردند. برخی از رهبران و اعضای اخوان المسلمین را اعدام و یا بازداشت کردند برخی نیز برای فرار از مجازات در فکر مهاجرت به کشورهای دیگر بودند. ملک فیصل که از گسترش تفکر ناسیونالیسم عربی به رهبری جمال عبدالناصر وحشت داشت، با این امید که رهبران و اعضای اخوان المسلمین توانایی تقابل و رویارویی فکری با جنبش جمال عبدالناصر را دارند و حضور فعال آنان در سعودی مانع از انتشار تفکر پان عربیسم در میان جوانان سعودی تبار خواهد شد از ورود رهبران اخوان به کشورش استقبال کرد. به تدریج رهبران و اعضای اخوان المسلمین همچون مناع خلیل القطان، شیخ عشماوی سلیمان، محمد قطب و محمد الغزالی، مصطفی العالم، عبدالعظیم لقمه، عبدالفتاح ابوغده، علی الطنطاوی، معروف الدوالیبی، محمد سرور بن نایف زین العابدین، عبدالمجید زندانی به عربستان راه یافتند.

با آنکه دریافت تابعیت عربستان کاری بس دشوار است برخی از چهره های اخوان همچون معروف الدوالیبی، علی الطنطاوی، عبدالفتاح ابوغده و محمد قطب به تابعیت این کشور دست یافتند. با وجود قانون منع ورود کتب فلاسفه، صوفیه، چپها و لیبرالها به عربستان، کتابخانه ها و کتابفروشی های این کشور آکنده از آثار اخوان شد. اخوانی ها ضمن آنکه آموزه های دینی وهابیت را پذیرفتند به ترویج تفکر سیاسی و فعال اخوان المسلمین پرداختند. مهاجران اخوانی مواضع ضد غربی داشتند و همین امر موجب شد دیدگاه برخی از وهابیان مبنی بر طرد مسلمانان غیر وهابی کمی تعدیل یافته و جای خود را به دیدگاه ضد غربی بدهد. ورود اسلام سیاسی به عربستان و پیدایش جریان مذهبی مخالف آل سعود جنبش بیداری از دیگر آثار حضور رهبران فایل رایگان پاورپوینت اخوان در عربستان بود.

امیر نایف بن عبدالعزیز، وزیر داخله عربستان، در این باره گفته است: «زمانی که عرصه بر اخوان تنگ شد ما به آنان پناه دادیم، اما متأسفانه آن ها اکنون مردم را علیه ما می شورانند و جریان های مختلفی را علیه حاکمیت عربستان راه می اندازند».

در میان چهره های متعدد اخوان وارداتی، محمد قطب و محمد سرور، از شهرت بیشتری برخوردار شدند.پیروان تفکر اخوان به همان اندازه که به مسائل اعتقادی اهتمام داشتند به مسائل سیاسی نیز توجه داشتند. این در حالی بود که وهابیت و پیروان آن تا آن زمان فقط بر ستیز با شرک و بدعت، و دعوت به توحید

لینک کمکی