فایل رایگان پاورپوینت سلفي‌گري ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سلفي‌گري ايراني :

سلفی گری ایرانی نام جریانی است که از اواخر دوران مشروطه - به ادعای خود - با هدف ضدیت با خرافات ایجاد شد که طبعاً با تعریف خرافه از نگاه افراد مختلف، متفاوت بود. از این جریان با عناوینی چون جریان های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه یا گرایش های شبه وهابیت در شیعه نیز یاد می شود. این جریان دعوی اصلاح گری در دین و عقاید شیعه را داشت؛ اما در این میان، برخی از چهره ها، در انتقاد بسیار تندروی کردند؛ به حدی که در جریان به ظاهر اصلاح طلبانه، به بازگشت از دین و در نهایت به ارتداد رسیدند. عدّه ای نیز تنها به ایجاد تغییر در برخی از موارد اشاره داشتند و از روی تقیه یا اعتقاد یا ملاحظات دیگر، از آن حد تجاوز نمی کردند.

در دوره ی رضاخان، هم زمان با اوج گیری گرایش به غرب، فعالیت های جریان اصلاح دینی و مبارزه با خرافه گری نیز به شدّت افزایش یافت. در این زمان غرب گراها در راستای اهداف خود در این زمینه فعالیت کرده، مبارزه با خرافه را به صورت یک ارزش فرهنگی درآوردند و از طریق آنان این مسئله به دین و مظاهر و شعائر مذهبی نیز کشیده شد. در واقع کلمه ی «خرافه» یکی از اصطلاحات کلیدی دینی در دوره ی رضاخان و پس از آن به شمار می آید.

در مجموعه ی سال هایی که ایران تحت سیطره ی دولت پهلوی بود، چندین نفر با گرایش های فکری خاص و با تأکید بر اصلاح گری در دین و مذهب در صحنه ی فکری ایران ظهور کردند. بسیاری از این افراد، روحانیونی بودند که به مرور تحت تأثیر فرهنگ تجددخواهی روزگار مشروطه و بعد از آن، خود به جرگه ی اصلاح طلبان تجدید نظرطلب پیوستند و البته به ظاهر هنوز برای اسلام دل می سوزاندند. مطمئناً این افراد در مسائل مختلف با یکدیگر همسان نبودند، اما امکان این که آنان را براساس اصولی خاص در یک مجموعه قرار داد، وجود دارد. در یک نگاه کلی، برای این گروه که نسلی از آنان تا به امروز در همان قالب های پیشین و گاه با تأکید بر برخی از وجوه تازه به فعالیت خود ادامه می دهند، می توان ویژگی های زیر را بر شمرد:

1) قرآن گرایی و بی اعتنایی به حدیث.

نتیجه ی این گرایش فکری در موارد بسیاری قابل مشاهده است. برای مثال در مورد نماز جمعه، با تمسک به ظاهر قرآن در سوره ی جمعه و بدون توجه به احادیث، به وجوب اقامه ی جمعه فتوا می دادند یا خمس را جز در غنایم جنگ ثابت نمی دانستند و آن چه را که در روایات آمده، انکار یا به شکلی دیگر توجیه می کردند. (فرضاً بر زکات تطبیق می

لینک کمکی