فایل رایگان پاورپوینت هنر کوچک سازي سختي ها، رمز موفقيق در زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت هنر کوچک سازي سختي ها، رمز موفقيق در زندگي :

مقدمه

کوچک سازی سختی ها، و هنر کوچک کردن سختی ها را بیاموزیم. شاید حوادثْ در واقع، آن قدر بزرگ نباشند که ما تصوّر می کنیم. اگر دنیا را بسیار مهم شمرده و آن را محلّ راحتی بدانیم، سختی های آن بسیار بزرگ جلوه می کند و تحمّل مصیبت های آن نیز بسیار دشوار می گردد. در حقیقت مهمْ شمردن دنیا، فقدان ها و محرومیت های آن را بسیار بزرگ تر از آنچه هست، نشان می دهد و بدین سان، فشار روانی حاصل از آن، بسیار سنگین می گردد.

یکی از عوامل موفّقیت در زندگی، برخورداری از «هنر کوچک سازی» سختی هاست. نخست باید سختی ها را کوچک کرد و سپس آنها را تحمّل نمود. این کار، موجب تحمّل پذیری بیشتر سختی ها می گردد. اصل کوچک سازی، نقش مهمّی در کاهش تنیدگی ها دارد. برای کوچک کردن سختی ها از روش های متعدّدی می توان استفاده کرد که در ادامه به آنها می پردازیم:

1.یادآوری سختی های بزرگ تر

فشار زیاد یک حادثه را می توان از راه مقایسه نمودن آن با سختی های بزرگ تر، کاهش داد. توجّه به سختی ها و مصیبت های بزرگ تر، اندازه سختی وارد شده را کوچک می کند و همین امر، موجب کاهش تنیدگی و فشار روانی می گردد.

کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا به چیزی سفارش کنید. حضرت در خلال توصیه های خود به وی فرمود: و هر گاه به مصیبتی گرفتار شدی، مصیبت [فقدان ] پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به یاد آور که مردم به مصیبتی همانند آن، دچار نشده اند و به مصیبتی همانند آن، گرفتار نخواهند شد.[1]

مصیبت فقدان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بزرگ ترین مصیبت هاست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خود در این باره می فرماید: هر کس به مصیبتی گرفتار شد، مصیبت فقدان مرا بیاد آورد؛ چرا که بزرگ ترین مصیبت هاست.[2]

امام علی علیه السلام خود می گوید که ما با همین روش، خود را آرام می سازیم و مصیبت ها را تحمّل پذیر می کنیم:

ما نفس خود را بر این حالت قرار داده ایم که بعد از مصیبت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر هر مصیبتی بردبار باشیم؛ چرا که آن، بزرگ ترین مصیبت هاست.[3]

وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید و این خبر را به امام حسین علیه السلام دادند، حضرت، در ابتدا آن را بزرگ ترین مصیبت دانست و سپس عظمت مصیبت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را یاد کرد و آرام تر گردید.[4] مقایسه مصیبت بزرگ تر و یادآوری آن، موجب کوچک شدن گرفتاری های انسان می گردد و بدین سان، قابل تحمّل می گردد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره نقش این مقایسه و یادآوری می فرماید:

نزد هر کس مصیبتی بزرگ دانسته شد، مصیبت مرا به یاد آورَد که موجب کوچک شدن مصیبت او می گردد.[5]

2.توزیع تنیدگی بر گذر زمان

هنگام ورود سختی و بلا، برخی افراد، ناخوشایندی حال را به گذشته و آینده خود نیز تعمیم می دهند. این افراد، تمام ناخوشایندی های گذشته را زنده می کنند و به هیچ نقطه مثبت آن نمی اندیشند و همه «گذشته» را با مقیاس «حال» می سنجند. نسبت به آینده، هیچ افق روشنی تصوّر نمی کنند و همه آینده را پر از رنج و بدبختی می پندارند. سپس اندوه همه گذشته و حال و آینده را بر زمان حال، بار می کنند. در این حالت، احساس تلخ گذشته تمام شده و آینده نیامده، بر زمان حال، بار می شود و بدیهی است چنین فشار سنگین روانی ای، خردکننده و شکننده خواهد بود.

اینْ در حالی است که اندوه هر روز، مخصوص همان روز است. اندوه گذشته، زمان آن به سر آمده و شایست

لینک کمکی