فایل رایگان پاورپوینت احکام و حکمت هاي حج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت احکام و حکمت هاي حج :

همان طور که دانشی ویژه درباره احکام حج، اعم از وجوب و حرمت یا صحت و بطلان، به بحث می پردازد، دانش دیگری هم هست که پیرامون حکمتهای حج می گردد و در میان اسرار و رموز آن به سعی و تلاش می پردازد و در دریای لطایف و اشارات آن فرو می رود و در آسمان معارف آن به پرواز درمی ید.

رجحان داشتن تکمیل مباحث مناسک حج با بیان معارف آن

از آنجا که خداوند سبحان با تألیف کتاب الحجّ (تقریر درسهای استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی سید محمّد محقّق داماد(قدس سرّه)) بر من منّت نهاده، زیارت بیت لحرام را روزی ام فرمود و در آنجا آیات بینات را نظاره گر بودم و اندکی از اسرار حج را دریافتم و گوشه ی از حکمتهای آن به من الهام گردید، مناسب تر آن بود که مناسک حج را با بیان معارف آن و مباحث فقه اصغر را با کرایم فقه اکبر که دین بدان کمال می یابد و نعمت با آن تمام می شود، تکمیل کنم تا بینش و بصیرتی باشد برای خودم و تذکاری برای برادران ایمانی و ره توشه ی برای مسافران حج و راحله ی برای قصدکنندگان بیت لحرام و محملی برای کسانی که علی کلّ ضامرٍ یأتین من کلّ فجٍّ عمیق[1] به زیارت آن می یند و نفقه ی برای همه کسانی که به قصد سفر حج، شَدّ رِحال کرده و بارهای خود را بسته ند.

از آنجا که خداوند صاحب هر نعمتی است: و ما بکم من نعمه فمن الله[2]ألم تروا أنّ الله سخّر لکم ما فی السموات و ما فی الأرض و أسبغ علیکم نعمه ظاهرهً و باطنه[3]پس سپاس تنها او راست به خاطر تألیف آن احکام و تصنیف این حِکمْ و شُکر او راست در شناساندن این مناسک و سیراب ساختن این مشارب و ستایش او راست در پیراستن این مباحث و تحقیق این معارف و شکوه و افتخار او راست به خاطر اصالت این تعلیم گرانقدر و والایی این تزکیه و پرورش استوار و ارجمند که امام باقر(علیه السلام) چنین بدانها اشاره فرمود:

به درستی که فقیهِ راستین، زاهد در دنیا و راغبِ به آخرت و عمل کننده و متمسّک به سنّت پیامبر گرامی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) است؛ «إن الفقیهَ حقَّ الفقیه الزاهدُ فی الدنیا، الراغبُ فی الآخره، المتمسّک بسنّه النبی ص».[4]

امام باقر(علیه السلام) بدین وسیله به جمع میان دو فقه مزبور، اشاره فرموده است؛ زیرا جامع میان آن دو، مؤمنی است که آن حضرت درباره ء او می گوید: هیچ چیز او را نجس و پلید نمی کند: «لا ینجسه شیء»[5] و همان مؤمنی که امام صادق(علیه السلام) درباره ء او می فرماید: اگر پرده از مردم برگیرند و آنان به پیوندی که میان خدا و مؤمن برقرار استْ بنگرند، گردنهایشان برای مؤمن فرومی فتد و کارهایشان برای او آسان می شود و فرمانبریشان میسّر می گردد و اگر مردم به اعمال نامقبولی که از آسمان باز می گرددْ می نگریستند، هر آینه می گفتند: خداوند از هیچ کس، عملی را نمی پذیرد: «لو کشف الغطاء عن الناس فنظروا إلی ما وصل ما بین الله و بین المؤمن، خضعت للمؤمن رقابُهم و تسهّلتْ له أُمورهم و لانت طاعتهم و لو نظروا إلی مردود الأعمال من السماء، لقالوا ما یقبل الله من أحدٍ عملاً».[6]

این همان مؤمنی است که امام رضا (علیه السلام) درباره او فرمود: خداوند متعالی، مؤمن را از نور خویش بیافرید... پس او (مؤمن) با نور خداوندی که از آن آفریده شده، می نگرد: «إنّ الله تبارک وتعالی خلق المؤمن من نوره... فإنّه ینظر بنور الله الذی خلق منه»[7]و این همان، صاحب یقینی است که رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) در حق او فرمود: او بنده ی است که خداوند دلش را برای ایمان نورانی کرد: «إنه عبد نوّر الله قلبه للإیم

لینک کمکی