فایل رایگان پاورپوینت بلند همتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بلند همتي :

بدون تردید همت بلند یکی از نشانه های روح بزرگ آدمی است. برنامه های اسلامی، انسان ها را تشویق می کند که روح بلند داشته و خود را محدود به امور پست نکنند. همت در لغت از ریشه ی «همّ» به معنای عزم قوی[1]است. راغب همت را غم و اندوهی دانسته که انسان را ذوب و ضعیف می کند[2]و در اصطلاح علوّ همت عبارت است از سعی و کوشش در تحصیل سعادت و کمال و طلب کردن کارهای بزرگ و عالی، بدون درنظر گرفتن سود و زیان دنیا، به طوری که به سبب دست یافتن به منافع دنیوی شادمان نشود و از فقدان آن اندوهگین نگردد بلکه در طریق طلب، از مرگ و کشته شدن و مانند آن ها باک نداشته باشد.[3] حضرت علی(ع) می فرماید: بهترین همت ها، بلندترین آن ها است.[4] ضد آن دون همتی است؛ به معنای پستی طبع و قصور همت از طلب کارهای بزرگ و قناعت نمودن به اعمال جزئی که این صفت خبیثه نتیجه کم دلی و ضعف نفس است.[5]

نشانه بلندهمتی

نشانه فایل رایگان پاورپوینت بلند همتي را می توان در رفتارهای شخص پیدا کرد و نشانه های آن را می توان در موارد زیر برشمرد:

- ایمان: ایمان یک شخص گواهی است بر همت بلند او چنان چه از امام علی(ع) نقل شده است: بلندهمّتی از ایمان است.[6]

- بخشش و انفاق: انفاق، از سه جهت باعث تکامل فردی و رشد آدمی است: نخست: موانع تکامل نفسی و رشد انسانی را از میان برمی دارد. دوم: روح انسانیّت را در آدمی آشکار می سازد، و نهال گذشت و بلند همّتی را در روح می نشاند. سوم: در آدمی روح تربیت اسلامی را رشد می دهد.[7] امام علی(ع) می فرمایند: «بذل و بخشش آدمی نشانه بلندهمتی اوست.»[8]

- اعمال زیبا: شخصی که دارای همت بلند است، در امور خود تمام دقت را به کار می برد وسعی برآن دارد که کار را به نحو احسن به پایان برساند. حضرت علی(ع) می فرماید: «کردار زیبا خبر از بلندی همت می دهد.»[9]

- فرمانبری از خدا:امام علی(ع) می فرمایند: فرمانبری از خداوند همت زیرکان است. نافرمانی از خدا همت پلیدان است.[10]

- نگهداری حرمت و رعایت پیمان: امام علی(ع) می فرمایند: شریف ترین همت ها نگهداری حق و حرمت ها و رعایت عهد و پیمان هاست.[11]

- طمع نداشتن به آن چه در نزد مردم است، (نشان) بلندهمتی است.[12]

- پایبندی به قناعت، از والایی همت است.[13]

- بی نیازی از مردم و فرموده اند: عزت بی نیازی از مردم را با بلندی و بزرگی همت جلب نما.[14]

- اخلاق نیکو ثمره فایل رایگان پاورپوینت بلند همتي است. امام علی(ع) می فرمایند: بهترین خوی ها برتری همّت ها است.[15]

موارد بکارگیری همت

انسان مؤمن باید بلند همت باشد و تمام همت خود را در مسیر آخرت قرار دهد که بنابر کلام امیرالمؤمنین علی(ع): هر کس که آخرت همتش باشد، از خیر به نهایت آرزویش می رسد.[16] ایشان هم چنین می فرمایند: همت و تلاش خود را صرف آخرتت کن[17]و همگی همّت و سعی خود را از برای رهائی از جایگاه بدبختی و عقاب و رستگاری از محلّ بلا و عذاب بگردان؛[18]زیرا هر که دنیا عزم او باشد بدبختی و غم او در روز قیامت طولانی شود[19]و اگر عزم و قصد او آنچه نزد خدای سبحان است نباشد، به آرزوهای خود نمی رسد.[20] هم چنین ایشان توصیه می فرمایند که همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آن چه را به کار تو نمی آید پیگیری مکن.[21] آری، انسان باید در تمام شئون زندگی، بلندهمت باشد و این بلندهمتی را در همه جنبه های زندگ

لینک کمکی