فایل رایگان پاورپوینت امتحان الهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت امتحان الهي :

یکی از سنت های الهی، رشد مردم در لابلای حوادث و آزمایش های پی در پی است. اینجاست که حجت خدا بر خلق تمام می شود و سعادت و شقاوت قابل تفکیک می گردد. این موضوع در لغت با الفاظ امتحان، ابتلاء، تمحیص و فتنه به کار رفته است. امتحان از ریشه (محن)؛ گداختن نقره و غیره و پاک کردن آن از آلودگی[1]و ابتلاء از ریشه (بلی)؛کهنه شدن[2]است، تمحیص ( مَحْص)؛ خالص شدن چیزی است از عیبی که در آن هست[3]و کلمه «فتنه» در اصل به معنای انداختن طلا در کوره آتش است تا خالصی ها از ناخالصی ها تمییز داده شود.[4] در اصطلاح امتحان آزمودن و آشکار ساختن حقیقت چیزی[5]است و امتحان را از آن جهت ابتلاء گویند که گویا ممتحن، امتحان شده را از کثرت امتحان کهنه می کند[6]که هم در خیر استعمال می شود و هم در شر.[7] در اینجا مقصود از تمحیص؛ آزمایش انسان بوسیله تکالیف سخت و دشوار است تا خوبان از بدان جدا شوند.[8] کلمه فتنه نیز به معنای هر عملی است که به منظور آزمایش حال چیزی انجام گیرد.[9]

سنت امتحان

امتحان یک سنت همیشگی و جاودانی الهی[10]است که امتحان کننده آن، خداست.[11] تمام جهان، صحنه آزمایش و تمام مردم حتّی پیامبران نیز مورد امتحان قرار می گیرند و سنتی است که در تمام امتهای پیشین نیز جاری بوده است. «آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم» به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان می کنیم) باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد!»[12] در مقام ادعا هر کس می تواند خود را برترین مؤمن، بالاترین مجاهد و فداکارترین انسان معرفی کند، باید وزن و قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن شود؟[13] در این میان آزمایش انبیا شدیدتر از دیگران است. پس از آن آزمایش اوصیاء آنان و از آن پس صفوف مؤمنان؛ هر صفی که به اوصیا و انبیا نزدیکتر باشند آزمایش مشکل تری دارند.[14] زیرا شدت بلیات تابع شدت ادراک است و هر کس عظمت و جلالت ربوبیت را بیشتر ادراک کند و مقام مقدس حق متعال را زیادتر بشناسد امواج امتحانات بیشتری متوجه او می شود.[15]

فلسفه و حکمت امتحان

از موضوعاتی که در آیات قرآنی بسیار تذکر داده شده و در آن حدود بیست مرتبه این مسئله مطرح شده[16]و بندگان را به آن متوجه ساخته است موضوع امتحان است که حتی هدف خلقت، آزمایش انسان دانسته شده است. این فایل رایگان پاورپوینت امتحان الهي برای کشف امری بر خداوند نیست. زیرا خداوند چیزی بر او پوشیده و پنهان نیست تا بوسیله آزمایش کشف شود. برای حکمت امتحان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- افزایش ایمان و پیدایش یقین

«تعداد( خازنان جهنم) را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب [یهود و نصاری ] یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید»[17] با توجه به این آیه، آزمایش الهی بصورت ذکر تعداد نگهبانان جهنم، موجب افزایش ایمان مؤمنان و پیدایش یقین بر گفته رسول خدا(ص) از طرف اهل کتاب گردید.

2- تربیت

این یک قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته (و از قوه به فعل رساندن آنها) و پرورش دادن بندگان آنان را می آزماید؛ همانگونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می گدازند تا به اصطلاح آبدیده شود آدمی را نیز در کوره حوادث سخت پرورش می دهد تا مقاوم گردد.[18]

3-تصفیه قلوب

«(امتحانات) برای این است که خداوند، آنچه در سینه هایتان پنهان دارید، بیازماید و آنچه را در دلهای شما (از ایمان) است خالص گرداند.»[19]

4- تقوی

«خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص (امتحان) نموده است»[20]

5- توبه و باز گشت به سوی خدا

«و آنها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم، شاید بازگردند!»[21]

6- جداسازی صفوف خوبان از بدان

«چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد.»[22] امام صادق(ع) فرمودند: خداوند مردم را امتحان می کند تا معلوم شود نیکوکارتر کیست.[23]

7- شکوفایی استعدادها

اگر آزمایش الهی نبود، استعدادها شکوفا نمی شد و درخت وجود انسان ثمره و نتیجه نمی داد.

8- ظهور عمل

امیر مؤمنان علی(ع) تعریف زیبایی در زمینه فلسفه امتحانات الهی دارد: " گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاه تر است ولی آنها را امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد"[24]

9- عبرت: «آیا آنها نمی بینند که در هر سال، یک یا دو بار آزمایش می شوند؟! باز توبه نمی کنند، و متذکّر هم نمی گردند!»[25] و عبرت نمی گیرند.

10- تکمیل نفوس[26]و رسیدن به مراتب عالی: از جمله آثار آزمایش افراد بشر، در این جهان آنستکه گروهی از اهل ایمان در اثر اداء وظایف، و صبر در برابر ناگواریها بمراتب عالی از ایمان و فضیلت می رسند.

11- مشخص شدن ادعاها[27]

12- افزایش روحیه صبر: «و بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم آیا صبر و شکیبایی می کنید (و از عهده امتحان برمی آیید)؟»[28]

13- افزایش روحیه رضایت

14- افزایش روحیه سپاس گزاری

ا

لینک کمکی