فایل رایگان پاورپوینت اميد و رجا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت اميد و رجا :

انسان و هر موجود زنده ای با امید به آینده ای بهتر زنده است و یأس و ناامیدی در مسیر زندگی است که او را از زندگانی بالنده بازداشته به یک عنصر بی خاصیت و بی تحرک تبدیل می کند. در این مقام مطالبی هرچند کوتاه در مورد امید و اثرات آن عرضه می شود.

تعریف امید

امید عبارت است از سرور و نشاط قلب به خاطر انتظار آنچه محبوب اوست، به شرط آنکه وقوعش متوقع و منتظر بوده و سببی عقلائی داشته، و انتظار انسان به آین خاطر باشد که اکثر اسباب آن فراهم است. در این صورت نام امید بر این انتظار، صادق است که در این صورت برای رسیدن به آن تلاش خواهد کرد.[1]

امید از منظر قرآن و سنت

آیات و اخباری که باعث امیدواری می شود و ترغیب به آن می نماید بسیار است که بر چند قسم تقسیم می شوند:

قسم اول: آیات و اخباری که در آنها از یأس و نومیدی از رحمت خدا نهی شده است.[2]

قسم دوم: احادیثی که در خصوص رجاء و امیدواری وارد شده است. چنانکه از حضرت رسول(ص) روایت شده است که: «خدای تعالی فرمودند که عبادت کنندگان به عبادتی که به امید ثواب من می کنند مطمئن نشوند. به درستی که اگر نهایت سعی خود را در عبادت بکنند و در تمام عمرشان، خود را در مسیر بندگی من به زحمت بیندازند در مقابل آنچه از نعمتهای بهشت من و از درجات والایی که در نزدم است از من می خواهند باز حق عبادت مرا بجا نیاورده اند و مقصّر خواهند بود و لیکن باید به رحمت من مطمئن بوده به فضل و کرم من امیدوار باشند و مطمئن و خاطر جمع به حسن ظن به من باشند که هر گاه چنین باشند رحمت من ایشان را در می یابد و خشنودی و آمرزش خود را به آیشان می رسانم و خلعت عفو خود را به ایشان می پوشانم. به درستی که منم خداوند رحمن و رحیم و به این نام خود را نامیده ام».[3]

قسم سوم: از چیزهائی که باعث امیدواری مؤمنین است آن است که در آیات قرآنی و احادیث نبوی تصریح شده که ملائکه مقرّب و انبیاء مرسل(ص) برای طایف مؤمنین طلب مغفرت می نمایند و از خدا آمرزش ایشان را می طلبند[4] و البته دعای ایشان مقبول درگاه پروردگار است. چنانکه حضرت رسول(ص) فرمودند: «حیات و مرگ من برای شما خیر است. اما در حیات، برای شما احکام شریعت را بیان می کنم و طریقه و آداب را به شما می آموزم و اما بعد از مرگم، اعمالی که از شما صادر می شود بر من عرضه می کنند. آنچه را که دیدم نیک است حمد خدا را می کنم و آنچه را که دیدم بد است طلب آمرزش آن را از خدا می کنم».[5]

قسم چهارم: در روایات آمده است که چون بنده گناهی کند ملائکه در نوشتن آن تأخیر می کنند که شاید نادم و پشیمان شود و استغفار کند.[6]

قسم پنجم: از اموری که وسیله نجات مؤمنان و باعث امیدواری گناهکاران است شفاعت پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) است. چنانچه خداوند مهربان به آن برگزید جهانیان وعده داده که شفاعت او را قبول خواهد فرمود. «هر آینه زود باشد که پروردگار تو، این قدر به تو بخشش و عطا کند که تو راضی و خشنود شوی».[7] در تفسیر این آیه بیان شده که «محمد(ص) راضی نخواهد شد که یک نفر از امت او در جهنم باشد».[8]

قسم ششم: بشارات و مژده هائی که به شیعیان داده شده است که ایشان در جهنم همیشگی نخواهند بود و دوستی پیغمبر و اهل بیت، ایشان را از عذاب خلاص خواهد کرد هر چه قدر گناه که داشته باشند.

قسم هفتم: آیاتی که دلالت می کند بر اینکه خداوند عالم آتش جهنم را به جهت کفار خلق کرده و به غیر از دشمنان خدا کسی داخل جهنم نخواهد شد و دوستان خود را به آن می ترساند.[9]

قسم هشتم: آنچه که در خصوص وسعت عفو و مغفرت خداوند وارد شده است. در احادیث وارد شده است که «در روز محشر خداوند عالم چنان آمرزش و مغفرت کند که به خاطر هیچ کس خطور نکرده باشد تا اینکه شیطان هم به طمع افتد.»[10]

قسم نهم: اخباری رسیده است که هر بلا و ناخوشی و مرضی که در دنیا به مؤمن می رسد حتی پای او که به سنگی بخورد کفار گناه او می شود.[11]

قسم دهم: اخباری که وارد شده است در خصوص اینکه «با وجود ایمان، گناهی ضرر نمی رساند. همچنان که با وجود کفر، هیچ عملی نفع نمی بخشد.»[12] اینکه گاهی است که خدای ت

لینک کمکی