فایل رایگان پاورپوینت عمره جعرانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت عمره جعرانه :


رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامى که مکه را فتح کرد با احرام «عمره» وارد این شهر نشد، بلکه به عنوان فتح این شهر و البته بى آن که قصد جنگ داشته باشد به قصد پیوند و ارتباط با آن مردم و تجدید دوستى و اعلام برادرى - پس از یک دوره جدایى - به این شهر رفت و با آنان دوستى و مهربانى ورزید، زیرا دوستى و مهربانى دل‌هاى گریزان را جذب مى کند و اندیشه هاى پشت کرده را به دامان خویش فرامى خواند. البته هر چند رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از فتح، طواف به جا آورد، اما آن طواف، طواف مناسک عمره و گرامی‌داشت کعبه نبود.

هنگامى که فتح مکه پایان یافت آن حضرت به کار خاندان جذیمه و خشنود کردن آن مردم و مداواى زخم‌هایى که خالد بن ولید بر دل آنان نهاده بود مشغول شد و پس از آن نیز هنگامى که هوازن در اندیشه هجومى علیه سپاه آن حضرت برآمد مقابله با آنان ضرورت یافت و آن رویارویى تلخ ولى با نتایج درخشنده (یعنى نبرد حنین و اوطاس) رخ داد و در پى آن نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله در تعقیب گریختگان این خاندان و مقابله با ثقیف قصد طایف کرد (و بدین ترتیب در تمام این مدت براى انجام عمره توفیق نیافت).

هنگامى که پیامبر در آستانه ماه‌هاى حرام قرار گرفت و هنگامى که ماه ذى القعده فرارسید، به جعرانه بازگشت و از آنجا که یکى از «میقات‌هاى» حج است، احرام عمره بست و به قصد زیارت عمره وارد مکه شد.

این عمره در ماه ذى القعده صورت گرفت و پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوى مدینه بازگشت و شش روز مانده به پایان این ماه به مدینه رسید. آن حضرت در این سال یعنى سال هشتم هجرت نه خود حج به جاى آورد و نه کسى را براى انجام حج به نیابت گماشت، (بلکه به همان عمره بسنده کرد و) البته آیین حج را بر همان وضعیتى که اعرا

لینک کمکی