فایل رایگان پاورپوینت فهرست فرهنگ نامه هاي عربي و فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فهرست فرهنگ نامه هاي عربي و فارسي :


فرهنگ‌نامه عربی:

1. شرح المصطلحات الکلامیه/ جمعی از نویسندگان. 2. المبین فی اصطلاحات الحکماء والمتکلمین/ سیف‌الدین الآمدی. 3. موسوعه مصطلحات علم الکلام/ سمیح دغیم. 4. الحدود/ ابوجعفر محمد بن الحسن النیشابوری المقری. 5. جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء/ قاضی عبدالنبی الاحمد نگری. 6. موسوعه مصطلحات ابن خلدون والشریف علی محمد الجرجانی/ رفیق العجم. 7. کتاب التعریفات/ سید شریف علی بن محمد جرجانی. 8. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم/ محمدعلی التهانوی. 9. الفارابی فی حدوده و رسومه/ جعفر آل یاسین. 10. معجم المصطلحات العلمیه العربیه/ فایز الدایه. 11. موسوعه مصطلحات الامام فخرالدین الرازی/ سمیح دغیم. 12. موسوعه مصطلحات الفلسفه عندالعرب/ جیرار جهامی. 13. شرح المصطلحات الفلسفیه/ مجمع البحوث الاسلامیه. 14. المعجم الفلسفی/ جمیل صلیبا. 15. موسوعه مصطلحات علم المنطق عندالعرب/ فرید جبر - سمیح دغیم - رفیق العجم - جیرار جهامی.

فرهنگ‌نامه فارسی:

1. منتهی الارب فی معرفه لغت العرب/ عبدالکریم صفی‌پور. 2. ترجمان اللغه (طبع قدیم)/ یحیی بن شفیع قزوینی. 3. صحاح الفرس/ محمد بن هندوشاه نخجوانی. 4. فرهنگ مجمع الفرس/ محمد قاسم بن حاجی محمد کاشانی. 5. فرهنگ فارسی برهان قاطع/ محمدحسین بن خلف تبریزی. 6. فرهنگ رشیدی/ عبدالرشید بن عبدالغفور حسینی مدنی تتوی. 7. فرهنگ انجم آرای ناصری/ رضا قلی خان هدایت. 8. فرهنگ نفیسی/ دکتر علی‌اکبر نفیسی نا

لینک کمکی