فایل رایگان پاورپوینت محمد حسن اعتماد السلطنه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمد حسن اعتماد السلطنه :


اعتماد السلطنه صنیع الملک، محمدحسن

قرن: 13

(1313-1259 ق)

نویسنده، مترجم و روزنامه ‌نگار. ملقب به صنیع ‌الدوله و موتمن‌ السلطنه. از شاگردان دوره‌ ى اول رشته‌ى نظام مدرسه ‌ى دارالفنون بود و در سن شانزده سالگى به منصب سرهنگى ارتقاء یافت و به ریاست قشون و نیابت حكومتهاى خوزستان و لرستان منصوب و پس از آن معاون وزارت عدلیه شد.

اعتمادالسلطنه ضمن این كه نایب دوم سفارت ایران در پاریس بود، به تكمیل تحصیلات خود پرداخت و بعد از بازگشت به ایران، علاوه بر مترجمى مخصوص شاه، موضوعاتى را از كتب فرانسه، براى «روزنامه‌ى دولتى» ترجمه مى‌كرد. وى در 1288 ق ریاست دارالطباعه‌ى دولتى را بر عهده داشت و وزیر انطباعات شد و زیر نظر او روزنامه‌ى «ایران سلطانى» و «مریخ» و روزنامه‌ى «نظامى» و ماهنامه‌ى «علمى» و روزنامه مصور «شرف

لینک کمکی