فایل رایگان پاورپوینت محمد رنجور قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمد رنجور قاجار :


رنجور قاجار، محمد

قرن: 13

(ز ح 1287 ق)

شاعر. مشهور به محمدخان عمو. وى برادرزاده و داماد فتحعلى شاه بود. صاحب «حدیقه الشعراء» وى را در سال 1287 ق در تهران ملاقات كرد. اندك زمانى بعد از این ملاقات از دنیا رفت. از اوست:


این شگفت است كه در عین پریشانى باز دل من در سر زلف تو قرارى دارد

بجز از خوردن خون از غم هجرت دیگر مگر این خون شده دل فكرى و كارى دارد

منابع

انجمن مفاخر فرهنگی، ا

لینک کمکی