فایل رایگان پاورپوینت محمد سيمي نيشابوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمد سيمي نيشابوري :


عبداللَّه محمد سیمی نیشابوری

قرن: 9

(س نهم ق)

نقاش، مُذَهِّب، خطاط و شاعر.

وى در مشهد سكونت داشت و مكتب‌دارى مى‌كرد. سیمى از كاتبان دربار بایسنقر میرزا و شاگرد جعفر بایسنقرى بود و هفت قلم را خوش مى‌نوشت.

شعر را نیز نیكو مى‌سرود و در سرعت قلم بى‌نظیر بوده است. در معمارى و رنگ‌آمیزى و مركب‌سازى و افشان‌گرى و تذهیب و رنگ كارى كاغذ سررشته داشت و در بعضى از این هنرها رسالاتى تالیف كرده و معمیات او متداول بوده است. از شاگردان وى عبدالحى منشى استرآبادى بود. بنا به روایتى در یك شبانه‌روز دو یا سه هزار بیت به نظم درآورد و یكصد و بیست مكتوب شد كه هر یك ده سطر بوده است.

منابع

انجمن مفاخر فرهنگی، اثرآفرینان، ج3، ص279.

شعر فارسی

شعرشناسی

* شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری

قالب‌های شعر

*مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی

سبک‌های شعر فارسی

* سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو

شاعران پارسی گو:

همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14

خوشنویسی

خط‌ ها

استادان

خط کوفی

خط محقق

ابن مقله * ابن بواب * یاقوت مستعصمی * شیخ زاده سهروردی * ارغون کابلی * احمد رومی * میرزا بایسنغر * میرزا سلطان ابراهیم و ...

خط ریحان

ابن مقله * یاقوت مستعصمی * عمر اقطع * ابن هلال * ابن بواب * عبدالله بلخ * ارغون * امیر مجدالدین * میرزا بایسنغر *احمد رومی و ...

خط ثلث

یاقوت مستعصمی * میرزا سلطان ابراهیم * عبدالحی * سید ولی میرزا بایسنغر * عمر اقطع * عبدالحی * عبدال

لینک کمکی