فایل رایگان پاورپوینت محمد على شاه قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمد على شاه قاجار :

محتویات

1 محمدعلی شاه پیش از رسیدن به سلطنت 2 دوران سلطنت 3 مرگ 4 منابع

محمدعلی شاه پیش از رسیدن به سلطنت

محمد علی شاه پسر ارشد مظفرالدین شاه و فرزند «ام الخاقان» دختر میرزا تقی خان امیر كبیر است. او در 1249 ش در تبریز متولد شد. وی در کودکی تحت تعلیم و تربیت یک آموزگار روسی به نام شاپشال زبان و فرهنگ روسی را آموخت. آموزگار روسی وی باعث شد محمدعلی تمایل زیادی به روس‌ها و فرهنگ روسی داشته باشد، تا جایی که سال‌ها بعد در دوران پادشاهی، تصویری از وی با لباس قزاقی نیز به دست مردم افتاد که موجب رنجش مشروطه‌خواهان و مردم شد. محمدعلی شاه تا پیش از پادشاهی با لقب محمدعلی میرزا، ولیعهد مظفرالدین شاه و فرمانروای آذربایجان بود. محمدعلی میرزا که خود نوه دختری امیرکبیر بود، با ملکه جهان دختر کامران ‌میرزا و نوه ناصرالدین شاه ازدواج کرد و حاصل این ازدواج چهار فرزند به نام‌های احمد میرزا، محمدحسن‌میرزا، سلطان ‌محمود میرزا و سلطان‌ مجید میرزا بودند.

دوران سلطنت

محمدعلی شاه در 28 دی 1285 تاجگذاری کرد. او برخلاف جد مادری خود امیركبیر، بسیار قشری، خرافه پرست، مستبد، زورگو و كم ظرفیت بود.

هر چند محمدعلی شاه تا پیش از پادشاهی

لینک کمکی