فایل رایگان پاورپوینت محمدحسين مظفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمدحسين مظفر :

محتویات

1 تولد 2 فعالیتها 3 آثار 4 وفات 5 منبع

تولد

وى در سال 1312ق به دنیا آمد. خاندانش از عالمان مشهور عراق به شمار مى‌روند پدرش از فقیهان نجف بود و برادرانش محمدحسن و محمدرضا نیز از فقها هستند. علامه مظفر علاوه بر فقه و اصول در ادبیات و تاریخ مهارت داشت و در این زمینه كتبى هم تألیف كرد. او و برادرش رضا در درس برادر دیگرشان حسن شركت كردند. همچنین میرزا محمدحسین نائینی و آقا ضیاءالدین عراقى از استادان محمدحسین بود.

فعالیتها

او در «لجنه المجمع الثقافی لجمعیه منتدى النشر» كه برادرش رضا تأسیس كرده بود شركت داشت و در مجموع این برادران روش جدیدى در آموزش علوم اسلامى آغاز كردند، به طورى كه دانشكده‌اى در فقه تأسیس كردند و حتى زبان‌هاى خ

لینک کمکی