فایل رایگان پاورپوینت محمدسعيد بارفروشي مازندراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت محمدسعيد بارفروشي مازندراني :

محتویات

1 تحصیلات و استادان 2 تدریس و شاگردان 3 جایگاه علمی 4 فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 5 وفات 6 پانویس 7 منابع

تحصیلات و استادان

محمدسعید بارفروشی مازندرانی، متولد سال 1187 قمری در شهرستان بارفروش (بابل مازندران)، برای کسب معرفت و علوم دینی قدم در حوزه علمیه بارفروش گذاشت و از محضر عالمان برجسته آن دیار کسب فیض کرد. وی مقدمات علوم حوزوی را در بابل و ساری فرا گرفت.

محمدسعید برای طی مدارج علمی و تکمیل تحصیلات، دست به هجرتی بزرگ و سرنوشت ساز به عتبات عالیات زد. او در کربلا، از محضر عالمان فرهیخته و فقهای بزرگ حوزه ی علمیه ی کربلا، مانند سید محمد مجاهد و شریف العلماء مازندرانی، بهره های علمی و عملی برد. بویژه در حوزه ی درس شریف العلماء به کمال علمی و مقام اجتهاد دست یافت و در حلقه ی شاگردان استادش مانند نگینی خوش درخشید. محدث قمی وی را از جمله ی شاگردان برجسته ی شریف العلماء نام می برد.[1]

روش درسی شریف العلماء چنین بود که پس از اتمام هر درسی، یکی از شاگردان برتر و فرهیخته اش می بایست درس را یک بار دیگر تقریر کند و خود با مشارکت، اشکالات بحث را برطرف می کرد. سپس شاگردانش را به گروه های مختلف چند نفر تقسیم می کرد و فردی مجدداً به تقریر همان درس می پرداخت. بنابراین در یک شبانه روز، هر درسی، چندین بار مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و پس از آن، آنان به نگارش آن درس همت می گماشتند. این شیوه، موجب گردید که شاگردان شریف العلماء خیلی سریع مدارج ترقی را طی کنند.[2]

مرحوم سعیدالعلماء از جمله شاگردان برتر این حوزه بود که به تقریر درس استاد می پرداخت و بزرگانی مانند شیخ مرتضی انصاری که از فرزانگان حلقه ی درس شریف العلماء بودند، سعیدالعلماء را از حیث درس و معلومات بر خود مقدم می داشتند.[3]

از مرحوم سعیدالعلماء اثری علمی به جز تقریرات درس شریف العلماء گزارش نشده است. ظاهراً او نیز چون استادش اعتقاد راسخ به تربیت شاگردان فرهیخته داشت تا تألیف کتاب و متون علمی، ولی بزرگان علما بر فضل و دانش بی کران او در فقه و اصول و مقام استادی وی، اتفاق نظر دارند.

تدریس و شاگردان

سعیدالعلماء تا پس از سال 1250 قمری در حوزه ی کربلا به تربیت فقها اشتغال داشت و استاد مسلم فقه و اصول بود. ایشان علی رغم موقعیت ممتاز علمی و برخورداری از حوزه ی درس کم نظیرش در کربلا، ترجیح می دهد که جهت رفع نیازهای دینی مردم و تربیت نفوس به مازندران و شهر بارفروش مهاجرت کند.

حوزه علمیه و مدارس دینی بارفروش که مرکزیت در منطقه ی مازندران داشت، با ورود و زعامت این فقیه و اصولی فرزانه، جایگاه و موقعیت بس عظیم و برجسته ای یافت. طالبان علم و عالمان دینی از اقصی نقاط برای تربیت نفس و تعلیم و تعلم علوم دینی به بارفروش که از حوزه های معتبر شیعه به شمار می رفت، روی آوردند.

وی چه در حوزه ی درس کربلا و چه در حوزه ی علمیه ی بارفروش، شاگردان بسیاری را پرورش داد. حوزه ی علمیه ی بارفروش، در دوره ی زعامت و مدیریت ایشان به اوج رشد و شکوفایی خویش رسیده بود و بسیاری از طالبان علوم دینی در آن دوره به آنجا روی آوردند.

در این قسمت به برخی از شاگردان ایشان اشاره می شود:

1ـ شیخ زین العابدین مازندرانی؛ از اعاظم علما و بزرگان فقهای قرن سیزدهم و فرزند کربلایی مسلم بارفروشی مازندرانی است. وی پس از طی مقدمات علوم اسلامی در بارفروش به حوزه ی علمیه ی عراق مهاجرت و به طبقه شاگردان سعیدالعلماء در کربلا درآمد.

2ـ حاج ملامحمد اشرفی(ره)؛ از مشاهیر و علمای و عرفای بزرگ قرن سیزدهم، بود. آثاری مانند: اسرارالشهاده و شعائرالاسلام از او به یادگار مانده است.

3ـ شیخ ملا علی خلیلی؛ وی از مشایخ علمای امامیه و فقهای بنام قرن سیزدهم و عارفی وارسته و زاهدی کامل بود. او فرزند میرزا خلیل رازی طهرانی است.

جایگاه علمی

شیخ آقا بزرگ طهرانی در توصیف جایگاه علمی ایشان فرموده است: ملا محمدسعید مازندرانی از اعاظم علما و بزرگان فقها و از مشاهیر عصر خود بود که به فقاهت تام و اجتهاد شناخته شده بود. او به سعیدالعلماء بارفروشی شهرت داشت. او همدرس ملاآقای دربندی و سید شفیع جابلاقی و شیخ مرتضی انصاری و اقرانشان از بزرگان علم و استوانه های دین بود و از شاگردان بزرگ شریف العلماء و دیگران شمرده می شد.[4]

پس از درگذشت شریف العلماء، حوزه ی درس سعیدالعلماء در کربلا مورد توجه بزرگان علم و فقاهت بوده است. در مورد اهمیت حوزه درس او آورده اند که فقاهت و استادی او مسلم همگان بود و بعضی او را بر جناب شیخ انصاری مقدم می دانستند. با وجود سعیدالعلماء در جهان تشیع، شیخ انصاری از دادن فتاوی خودداری می فرمود. سعیدالعلماء استادی بزرگ بین دو استاد یعنی صاحب جواهر و شیخ انصاری بود.[5]

صاحب نجوم السماء می نویسد: بعضی از اهل تحقیق او را با شیخ الطائفه استاد الکل مرتضی الانصاری هم سنگ می گرفتند.[6]

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی می نویسد: از جمله چیزهائی که دلالت بر عظمت و جایگاه علمی و فقهی او دارد، این است که علامه انصاری با حضور وی فتوا نمی داد.[7]

در نامه ای شیخ انصاری به وی نوشت: ... هنگامی که در کربلا بودید و در محضر شریف العلماء استفاده می بردیم، استفاده و فهم تو از من بیش تر بود.[8]

مرحوم مدرس تبریزی نیز جایگاه علمی سعیدالعلماء را بدین گونه توصیف کرده است: بعضی از اهل خبره او را هم سنگ شیخ انصاری دانسته و بلکه گاهی ترجیحش می دهند. وبالجمله (د

لینک کمکی