فایل رایگان پاورپوینت مراجع فقهي شيعه از غيبت کبري تاکنون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مراجع فقهي شيعه از غيبت کبري تاکنون :

مراجع فقهی شیعه

در تعدادی از منابع مراجع فقهی شیعه از سال 329 قمری (آغاز غیبت کبری) تا دهه‌های اخیر (سال 1415 قمری)، 247 نفر لیست شده‌اند که از این تعداد فقهایی که به جهت تاریخی یا تألیف آثار مشهورترند در این جا ذکر گردیده است:

ابن ابی عقیل عمانی، حسن بن علی (متوفی 340 قمری)؛ ابن قولویه، جعفر بن محمد (متوفی 369 ق)؛ شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (متوفی 381 قمری)؛ شیخ مفید، محمد بن محمد نعمان (متوفی 413 قمری)؛ سید مرتضى، علی بن حسین (متوفی 436 قمری)؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن (متوفی 460 ق)؛ سلار بن عبدالعزیز، حمزه بن عبدالعزیز (م 463 ق)؛ ابن براج، عبدالعزیز بن تحریر (م 481 ق)؛ ابن زهره حلبی، ابوالمکارم حمزه بن علی (م 585 ق)؛ ابن ادریس الحلی، محمد بن احمد (متوفی 598 ق)؛ سید بن طاووس (متوفی 664 ق)؛ محقق اول، جعفر بن حسن (محقق حلی) (متوفی 676 ق)؛ علاّمه حلّی، حسن بن یوسف (متوفی 726 ق)؛ شهید اول، محمد بن مکی (مقتول 786 ق)؛ فاضل مقداد بن عبدالله (متوفی 826 ق)؛ ابن فهد الحلی، احمد بن محمد (م 841 ق)؛ محقق ثانی، علی بن عبدالعالی (متوفی 940 ق)؛ شهید ثانی، زین الدین (مقتول 966 ق)؛ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (متوفی 993 ق)؛ صاحب معالم، حسن بن زین الدین (متوفی 1015 ق)؛ شیخ بهایى، بهاءالدین محمد عاملی (متوفی 1031 ق)؛ محمد امین استرآبادی (مؤسس اخباریون) (متوفی 1036 ق)؛ مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود (متوفی 1070 ق)؛ محقق سبزواری، ملا محمدباقر (متوفی 1090 ق)؛ فیض کاشانى، ملا محسن (متوفی 1091 ق)؛ محقق خوانساری، حسین بن جمال الدین (متوفی 1098 ق)؛ علامه مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (متوفی 1111 ق)؛ فاضل هندی، بهاءالدین اصفهانی (متوفی 1137 ق)؛ وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل (متوفی 1205 ق)؛ ملا مهدی نراقی، مهدی بن ابی‌ذر (متوفی 1209 ق)؛ سید محمد مهدی بحرالعلوم (متوفی 1212 ق)؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی 1228 ق)؛ میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن (صاحب قوانین) (متوفی 1231 ق)؛ سید محمد مجاهد، محمد بن علی (متوفی 1242 ق)؛ ملا مهدی نراقی، (متوفی 1244 ق)؛ صاحب جواهر، محمدحسن (متوفی 1266 ق)؛ شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281 ق)؛ میرزا محمدحسن شیرازی (صاحب

لینک کمکی