فایل رایگان پاورپوینت آزمايش الهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آزمايش الهي :

محتویات

1 امتحان در لغت 2 سنت امتحان 3 فلسفه و حکمت امتحان 4 انواع امتحان 5 تفاوت امتحان الهى و امتحان‌ بشری 6 نحوه برخورد با امتحان 7 راه پیروزى در امتحان‌ 8 آثار توفیق در امتحان 9 شكست در امتحان 10 پانویس 11 منابع

امتحان در لغت

این موضوع در لغت با الفاظ امتحان، ابتلاء، تمحیص و فتنه بكار رفته است. امتحان از ریشه (محن)؛ گداختن نقره و غیره و پاك كردن آن از آلودگی[1] و ابتلاء از ریشه (بلی)؛ كهنه شدن[2]است، تمحیص (مَحْص)؛ خالص شدن چیزى است از عیبى كه در آن هست.[3] و كلمه «فتنه» در اصل به معناى انداختن طلا در كوره آتش است تا خالصی­ها از ناخالصی­ها تمییز داده شود.[4]‌

در اصطلاح امتحان آزمودن و آشكارساختن حقیقت چیزی[5] است و امتحان را از آن جهت ابتلاء گویند كه گویا ممتحن، امتحان شده را از كثرت امتحان كهنه می­كند.[6] كه هم در خیر استعمال می­شود و هم در شر.[7]در اینجا مقصود از تمحیص؛ آزمایش انسان به وسیله تكالیف سخت و دشوار است تا خوبان از بدان جدا شوند.[8] كلمه فتنه نیز به معناى هر عملى است كه به منظور آزمایش حال چیزى انجام گیرد.[9]

سنت امتحان

امتحان یك سنت همیشگى و جاودانى الهى[10]است كه امتحان كننده آن خداست.[11] تمام جهان، صحنه آزمایش و تمام مردم حتى پیامبران نیز مورد امتحان قرار مى‌گیرند و سنتى است كه در تمام امت هاى پیشین نیز جارى بوده است.

«آیا مردم گمان كردند همین كه بگویند: «ایمان آوردیم» به حال خود رها مى‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما كسانى را كه پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان مى‌كنیم) باید علم خدا درباره كسانى كه راست مى‌گویند و كسانى كه دروغ مى‌گویند تحقق یابد!».[12]

در مقام ادعا هر كس مى‌تواند خود را برترین مؤمن، بالاترین مجاهد و فداكارترین انسان معرفى كند، باید وزن و قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن شود؟[13] در این میان آزمایش انبیاء شدیدتر از دیگران است. پس از آن آزمایش اوصیاء آنان و از آن پس صفوف مؤمنان؛ هر صفى كه به اوصیا و انبیا نزدیكتر باشند، آزمایش مشكل­ترى دارند.[14] زیرا شدت بلیات تابع شدت ادراك است و هر كس عظمت و جلالت ربوبیت را بیشتر ادراك كند و مقام مقدس حق متعال را زیادتر بشناسد امواج امتحانات بیشتری متوجه او می­شود.[15]

فلسفه و حکمت امتحان

از موضوعاتى كه در آیات قرآنى بسیار تذكر داده شده و در آن حدود بیست مرتبه این مسئله مطرح شده[16] و بندگان را به آن متوجه ساخته است. موضوع امتحان است كه حتی هدف خلقت، آزمایش انسان دانسته شده است.

این امتحان الهى براى كشف امرى بر خداوند نیست. زیرا خداوند چیزى بر او پوشیده و پنهان نیست تا به وسیله آزمایش كشف شود. برای حكمت امتحان می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افزایش ایمان و پیدایش یقین: «تعداد (خازنان جهنم) را جز براى آزمایش كافران معین نكردیم تا اهل كتاب (یهود و نصارى) یقین پیدا كنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید».[17]

با توجه به این آیه، آزمایش الهی به صورت ذكر تعداد نگهبانان جهنم موجب افزایش ایمان مؤمنان و پیدایش یقین بر گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله از طرف اهل كتاب گردید.

تربیت: این یك قانون كلى و سنت دائمى پروردگار است كه براى شكوفاكردن استعدادهاى نهفته (و از قوه به فعل رساندن آنها) و پرورش دادن بندگان آنان را مى‌آزماید؛ همان گونه كه فولاد را براى استحكام بیشتر در كوره مى‌گدازند تا به اصطلاح آبدیده شود، آدمى را نیز در كوره حوادث سخت پرورش مى‌دهد تا مقاوم گردد.[18] تصفیه قلوب: «(امتحانات) براى این است كه خداوند، آنچه در سینه‌هایتان پنهان دارید، بیازماید و آنچه را در دلهاى شما (از ایمان) است، خالص گرداند».[19] تقوی: «خداوند دلهایشان را براى تقوا خالص (امتحان) نموده است».[20] توبه و بازگشت به سوی خدا: «و آنها را با نیكى‌ها و بدى‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!».[21] جداسازی صفوف خوبان از بدان: «چنین نبود كه خداوند، مؤمنان را به همان‌گونه كه شما هستید، واگذارد مگر آن كه ناپاك را از پاك جدا سازد».[22] امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند مردم را امتحان می­كند تا معلوم شود نیكوكارتر كیست.[23] شكوفایى استعدادها: اگر آزمایش الهى نبود، استعدادها شكوفا نمى‌شد و درخت وجود انسان ثمره و نتیجه نمی­داد. ظهور عمل: امیرمؤمنان على علیه السلام تعریف زیبایی در زمینه فلسفه امتحانات الهى دارد: "گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاهتر است ولى آنها را امتحان مى‌كند تا كارهاى خوب و بد كه معیار پاداش و كیفر است از آنها ظاهر گردد."[24] عبرت: «آیا آنها نمى‌بینند كه در هر سال یك یا دو بار آزمایش مى‌شوند؟! باز توبه نمى‌كنند و متذكر هم نمى‌گردند!».[25] و عبرت نمی­گیرند. تكمیل نفوس[26]و رسیدن به مراتب عالی: از جمله آثار آزمایش افراد بشر در این جهان آنست كه گروهى از اهل ایمان در اثر اداء وظایف و صبر در برابر ناگواری ها به مراتب عالى از ایمان و فضیلت می رسند. مشخص شدن ادعاها[27] افزایش روحیه صبر: «و بعضى از شما را وسیله امتحان بعضى دیگر قرار دادیم آیا صبر و شكیبایى مى‌كنید (و از عهده امتحان برمى‌آیید)؟».[28] افزایش روحیه رضایت. افزایش روحیه سپاس­گزاری

از جمله آثار آزمایش آنست كه گروهى كه درباره سپاس از نعمت هاى پروردگار و اداء وظایف استقامت می­نمایند و هرگز نعمتى را كفران ننموده و فرصتى را

لینک کمکی