فایل رایگان پاورپوینت آمرزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آمرزش :

محتویات

1 علل و شرایط آمرزش 2 شمول آمرزش 3 پانویس 4 منابع

علل و شرایط آمرزش

در نظام هستى، اصالت با رستگارى و سعادت آدمى است. از این رو مغفرت و آمرزش خداوند، همواره بر قهر و غضب او پیشى دارد.

آمرزش انسان یكى از شواهد تسلّط رأفت و مهربانى خداوند بر عذاب او است. [4] بخشایش خداوند مانند هر رحمتى دیگر، نظام‌مند است و محتاجِ سبب. از اسباب بخشایش، توبه است [5] و شفاعت [6] جاى توبه، دنیا است و جاى شفاعت، آخرت.

البتّه شفاعت براى مشركان و كافران پذیرفته نمى‌شود. [7] از این رو، مشركان و كافران باید در دنیا توبه كنند تا مشمول آمرزش و بخشایش الهى شوند. اگر دیگر گناهكاران توفیق نیابند در دنیا توبه كنند، ممكن است در آخرت با شفاعت آمرزیده شوند.

شمول آمرزش

بخشایش و آمرزش خداوند همه‌گیر است و حتى اگر مشركان توبه كنند، خدا مى‌پذیرد.[8]

برخى آیات

لینک کمکی