فایل رایگان پاورپوینت آموزش فلسفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آموزش فلسفه :

محتویات

1 معرفی اجمالی كتاب 2 بخش‌های کتاب 3 ترجمه و تلخیص 4 وضعیت نشر 5 منابع

معرفی اجمالی كتاب

این كتاب مشتمل بر بحث های مقدماتی، شناخت شناسی و هستی شناسی می باشد كه حاصل مطالعات و تحقیقات در زمینه های آموزش فلسفه الهی مرتبط به مسائل اسلامی بوده كه می تواند در راه شناخت و تحقیق منطقی معارف الهی بنیه استدلال و مبانی فكری را تقویت نموده و به ویژه در سطوح دانشگاهی تكیه گاهی مطمئن و علمی برای دانش پژوهان باشد، از امتیازات این كتاب شیوه كلاسیك و آموزشی منظم آن است كه در هر موضوع پرسش های متناسب با درس ها جهت تمرین و آزمون دانش پژوهان مطرح شده كه در اخذ نتیجه بسیار مؤثر است.

از دیگر امتیازات آن، شیوه نگارش با قلم روان و رسا است كه در عین علمی بودن مباحث، فهم آن را آسان می سازد. این كتاب جزء متون درسی بسیاری از مؤس

لینک کمکی