فایل رایگان پاورپوینت آيات الأحكام(جرجانى)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آيات الأحكام(جرجانى) :

محتویات

1 آیات الأحكام جرجانی 2 معرفى تفسیر 3 روش تفسیر 4 ساختار كتاب 5 نسخه‌شناسى 6 پانوشت 7 منبع 8 متن کتاب آیات الأحكام(جرجانى)

آیات الأحكام جرجانی

تفسیر شاهى یا آیات الاحكام تالیف علامه محقق و فقیه اصولى سید امیر ابو الفتح حسینى جرجانى متوفاى سنه 976 هجرى قمرى است. وى فاضل، متكلم، فقیه، اصولى و مفسرى شیعى است. صاحب تحقیق و تصنیف و معاصر شاه اسماعیل صفوى و شاه طهماسب موسوى حسینى صفوى اول است. این تفسیر مهمترین تفسیر فقهى قرآن مجید است كه به زبان فارسى به رشته تحریر در آمده است. آیت الله مرعشى نجفى در باره این تفسیر چنین مى‌نگارد:« یكى از بهترین كتابهاى تفسیر فقهى دانشمندان شیعى كتاب تفسیر شاهى است، به جان خودم سوگند كه مولف آن مطالب مفید و مباحث جالب تفسیرى و فقهى را آن چنان در این كتاب به رشته قلم در آورده كه بالاتر از آن هرگز متصور نمى‌باشد. وى در این كتاب آیات احكام قرآن را با بیانى سلیس و روان و عبارتى زیبا و شیرین به زبان فارسى به رشته تحریر در آورده است كه گمان نمى‌رود مانند آن یافت شود.»

دانشمند محقق میرزا ولى الله اشراقى این اثر را چنین توصیف مى‌نماید:« تفسیر شاهى جامع مطالب مهم و داراى نكات و دقایق كنز العرفان( فاضل سیورى) و زبده البیان( محقق اردبیلى) است مانند قلائد الدرر در موضوع تطبیق فروع با اصول به بیان شیرین و شیوه شگفت انگیز، گوى سبقت را از سایر كتب تفسیر فقهى ربوده و آن را به جامعه علم اهداء كرده است. تفسیر شاهى حاوى استنباط احكام فرعى از آیات قرآنى و متعرض شرح معانى مفردات و اعراب آیات و نشان دهنده احادیث مروى با آیات نازل شده است. این تفسیر كتابى بى‌نظیر است و خواننده را از تفاسیر و سایر آیات الاحكام بى‌نیاز مى‌كند. در این كتاب كلیه آیات احكام مورد بررسى و تفسیر قرار گرفته. به همین سبب حایز اهمیت است و از آغاز تالیف مورد توجه دانشمندان بوده است.»تفسیر شاهى جلد 1 صفحه 6 مقدمه

معرفى تفسیر

نام این اثر همانگونه كه مولف در مقدمه آن تصریح نموده« تفسیر شاهى» است- اما به لحاظ موضوع كتاب كه عهده‌دار تفسیر آیات احكام فقهى قرآن میباشد، آیات الاحكام هم نامیده میشود. در وجه تسمیه كتاب به تفسیر شاهى گویند: چون شاه طهماسب حسینى موسوى صفوى مفسر را مأمور به تالیف چنین اثرى مى‌نماید، نام آنرا به شاه منسوب مى‌نماید.

انگیزه تالیف این اثر را مفسر چنین گزارش میدهد:« شاه طهماسب صفوى بنده ابو الفتح حسینى را مأمور گردانید كه آیات احكام را به لغت فارسى تفسیر نماید و در تحقیق و تدقیق الفاظ و معانى آیات مذكوره و توضیح و تنقیح وجه استنباط احكام از ایشان سعى بلیغ به تقدیم رساند تا همه كس از این تفسیر نفع یابد و چون آفتاب جهان تاب نور فیض آن بر همه كس تابد پس به موجب فرمان شروع در تفسیر مذكور نمود و حسب المقدور بدین خدمت قیام نموده در ایجاز و اطناب حد وسط رعایت شد.»تفسیر شاهى جلد 1 صفحه 8

روش تفسیر

پیرامون روش تفسیرى مفسر باید گفت: در میان مفسران اسلامى دو روش در تفسیر فقهى قرآن معمول میباشد، روش اول آن است كه از آغاز قرآن تا انجام آن به ترتیب آیات احكام را مورد بررسى قرار میدهند. این روش تفسیر فقهى ترتیبى نام دارد كه در میان مفسران اهل سنت رواج دارد و نام اینگونه تفاسیر« احكام القرآن» میباشد مانند احكام القرآن ابو عبد الله محمد بن ادریس شافعى( 204 ق)، ابو بكر احمد بن محمد جصاص رازى( 370 ق)، ابو الحسن على كیاهراس( 504 ق و ابو بكر محمد بن عبد الله مشهور به ابن عربى معافرى( 543 ق)

البته برخى از تفاسیر كه اختصاص به تفسیر فقهى ندارند ولى به تفسیر فقهى آیات احكام پرداخته‌اند نیز ملحق به آنها میباشند و جزو این روش به حساب مى‌آیند مانند تفسیر الجامع لاحكام القرآن قرطبى. روش دوم بدینگونه است كه آیات فقهى قرآن را بر اساس ترتیب ابواب فقهى یعنى از طهارت تا دیات بصورت موضوعى مورد بحث قرار میدهند. این روش، تفسیر فقهى موضوعى به شمار مى‌آید و بیشتر در میان مفسران شیعى رواج دارد. نام اینگونه تفاسیر« آیات الاحكام» میباشد مانند آیات الاحكام محمد استرآبادى( 1024 ق)، سید حسین حسینى قزوینى، سید محمد ابراهیم حسینى مرعشى( 1240 ق)، سید شمس الدین محمد حسینى مرعشى( 1181 ق)، شیخ خلف آل عصفور بحرانى و سید محمد ابراهیم حسینى اصفهانى( 1377 ق).

از این رو تفسیر شاهى را آیات الاحكام نامیده‌اند زیرا مفسر در این تفسیر آیات احكام فرعى قرآن را بر اساس ترتیب ابواب فقهى( از باب طهارت تا باب دیات) مطرح نموده و مورد استنباط قرار داده است. وى در این زمینه مى‌نویسد:« بدانكه مفسران آیات احكام متعلق به اصول عقاید را كه اصول پنجگانه عبارت از آن است، ایراد ننموده‌اند و عهده‌دار تفسیر آنها نشده‌اند. و تخصیص فرموده‌اند كلام درین مقام را به آیات متعلق به احكام فرعى و شاید وجه تخصیص آن است كه مطلوب در اصول خمسه یقین است و میان علماء اختلاف است در آنكه دلیل نقلى گاهى افاده یقین میكند یا اصلا افاده یقین نمى‌كند و معلوم نیست كه آیات مذكوره افاده یقین مى‌كند یا نمى‌كند... بنابراین بنده نیز متابعت ایشان نموده متعرض آیات اصول نشده و به آیات فروع اكتفاء كرده به ترتیب كتب فقهى ایراد نموده‌ام.»تفسیر شاهى جلد 1 صفحه 9

وى در آغاز هر بابى پس از عنوان باب تعریف لغوى و اصطلاحى آنرا مطرح مى‌نماید و سپس بر اساس مباحث كلى و اصلى آن باب آیات مربوط به آن را مطرح مى‌نماید. ابتدا ترجمه آیه را به فارسى مى‌نگارد. اگر آیه نیاز به شرح و توضیح لغوى، صرفى و نحوى داشته باشد، به آن مى‌پردازد و سپس به تفسیر مفردات و جملات آیه پرداخته و در پایان تفسیر فقهى و استنباط احكام فرعى از آیه را مورد بحث و بررسى قرار میدهد.

در لابلاى مباحث تفسیرى به نقل اقوال و آراء تفسیرى مفسران بزرگ همچون شیخ طوسى، طبرسى، فخر رازى و زمخشرى مى‌پردازد و گاهى نظریات آنان را مورد نقد و نظر قرار میدهد. و همچنین در

لینک کمکی