فایل رایگان پاورپوینت آيات الاحكام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آيات الاحكام :

محتویات

1 اولین نویسنده آیات الاحكام 2 مشهورترین كتاب‌هاى آیات الاحكام 3 تعداد آیات الاحكام 4 پیوست 5 پانویس 6 منابع

اولین نویسنده آیات الاحكام

به گفته علامه سید حسن صدر (1353 ق) در كتاب تأسیس الشیعه اولین مؤلف در باب آیات الاحكام، محمد بن سائب كلبى است. او در تفسیر صاحب نظر و كتاب تفسیرى دارد. آرا و نظریات محمد بن سائب در كتاب‌هاى تفسیرى ذكر مى‌شود. وى در 146 ق رحلت كرد. علماى اهل سنت، ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعى (204 ق) را اولین مؤلف در آیات الاحكام مى‌شمارند، ولى آیت الله مرعشى در مقدمه مسالك الافهام مى‌گوید: محمد بن سائب كلبى بر او مقدم است.

ابوبكر بیهقى، صاحب كتاب السنن الكبرى، آرا و اقوال شافعى را در آیات الاحكام گردآورى كرده و در مقدمه احكام القرآن شافعى نوشته: شافعى بر همه شافعیان منت دارد، مگر بیهقى كه او بر شافعى منت دارد.


مشهورترین كتاب‌هاى آیات الاحكام

1. اولین كتاب آیات الاحكام كه از علماى شیعه در دست است، كتاب فقه القرآن راوندى است. این كتاب در دو جلد به چاپ رسیده است. راوندى (م 573 ق)، از پیروان شیخ طوسى است و سه شرح بر النهایه نوشته و فتاوى او در فقه القرآن مورد توجه فقها بوده است. 2. كنزالعرفان فى فقه القرآن. 3. النهایه فى تفسیر الخسمائه آیه، از عبدالله بحرانى. 4. زبده البیان فى احكام القرآن، تألیف ملا احمد اردبیلى. (993 ق) 5. مسالك الافهام الى آیات الاحكام،‌ از فاضل جواد (زنده در 1040 ق) در میان علماى شیعه سه كتاب كنزالعرفان، زبده البیان و مسالك الافهام به ترتیب شهرت خاصى دارند. 6. تفسیر شاهى. 7. تفسیر البلابل والقلاقل كه به فارسى است.

در پنجاه سال اخیر كتاب‌هاى ارزشمندى در آیات الاحكام نوش

لینک کمکی