فایل رایگان پاورپوینت ابابيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابابيل :

محتویات

1 ریشه لغوى ابابیل 2 معناى ابابیل 3 شكل و نوع پرنده 4 پانویس 5 منابع

ریشه لغوى ابابیل

به نظر گروهى از لغت‌شناسان چون ابوعبیده،[2] فرّاء[3] و جوهرى،[4] «ابابیل» مانند كلمات شماطیط، عبابید و شعالیل جمعى است كه مفرد ندارد. عده‌اى دیگر كلماتى را مفرد «ابابیل» دانسته‌اند:

اِبَّول مانند عِجَّول(مفرد عجاجیل)[5]  اِبِّیل مانند سِكّین(مفرد ‌سكاكین)[6]  اِیْبال مانند دینار(مفرد دنانیر)[7] اِبّال مانند دِنّار(مفرد دنانیر)[8] ‌اِبّاله[9]  اِباله[10] آبله.[11]

معناى ابابیل

برخلاف آن‌چه مشهور است، ابابیل نام آن پرندگان نیست بلكه معناى وصفى دارد.[12] به نظر ابن سیده، ابابیل به معناى گروه‌ها و دسته‌هایى از پرندگان، اسبان و شتران است.[13]

ابن عباس آن را به معناى دسته، دسته مى‌داند.[14] ابابیل، همچنین به معناى زیاد،[15] گروه متفرق،[16] جمعیت‌هاى بزرگ،[17] جمعیت‌ها،[18] بعضى به دنبال بعض،[19] جماعت‌هایى متفرق از این‌جا و آن‌جا[20] و رنگ‌هاى گوناگون[21] دانسته شده است.

به نظر مصطفوى، بعید نیست كه اصل در ماده «أ‌ـ‌ب‌ـ‌ل» به معناى تحمل سختى، بردبارى و مقاومت، و‌ابل (شتر) نیز یكى از مصادیق این معنا باشد و ‌شاید ابابیل هم وصف پرنده‌اى با همین ویژگى‌ها باشد و «طیراً أبابیل» یعنى پرندگان گروه گروه، قوى، مقاوم و صبور.[22]

آرتور جفرى مى‌گوید: واژه «ابابیل» ربطى به پرندگان ندارد بلكه نام بلایى است؛ گذشته از آن این كلمه از «ابیله» به معناى «تاول» گرفته شده است. «اشپرنگل» خیلى پیش‌تر در 1974 میلادى میان این واژه و بیمارى آبله، رابطه‌اى را حدس زده بود و آن را مشتق از «اَب» به معناى پدر و «ابیل» به معناى نوحه و ندبه مى‌پنداشت و مى‌گفت: ایرانیان، واژه «ابیله» را به معناى آبله بكار مى‌برند.

این نظریه را روایات موجود كه مى‌گوید: لشكریان ابرهه به بیمارى آبله دچار و نابود گشتند، تأیید مى‌كند اما مشكل، اثبات فارسى بودن آن است زیرا آبله در زبان فارسى، خود دخیل از عربى و بى‌تردید از همین آیه گرفته شده است.[23]

شكل و نوع پرنده

در این كه این پرنده به چه شكلى بوده و چگونه مأموریت خود را در نابودى اصحاب فیل انجام داده، آراى گوناگونى وجود دارد.

عایشه مى‌گوید: ابابیل شبیه خطاطیف (پرستوها) هستند[24] و نیز گفته شده: آن‌ها شبیه وطاویط (خفاش‌هاى سرخ و سیاه)بودند.[25] ابوسعید خدرى، كبوتران حرم (مكه) را از نسل ابابیل مى‌داند ولى بُروسَوى در درستى كلام او تردید مى‌كند؛ چرا كه به گفته برخى

لینک کمکی