فایل رایگان پاورپوینت ابن ابى الحديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابن ابى الحديد :

محتویات

1 ولادت و خاندان 2 ابن ابی الحدید و معتزله 3 ارادت ابن ابی الحدید به امام علی علیه السلام 4 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 5 شعر ابن ابی الحدید 6 مشاغل حکومتی ابن ابی الحدید 7 برخی از آثار ابن ابی الحدید 8 درگذشت 9 منابع

ولادت و خاندان

ابن ابی الحدید در ذی الحجه سال 586 در مدائن متولد شد. خانواده‌اش اهل علم و دانش بودند. پدر و یکی از برادرانش قاضی و برادر دیگرش شاعر و از جمله اهل ادب بود. ابن ابی الحدید جوانیش را در زادگاهش با تحصیل علوم سپری نموده است. پدرش بهاءالدین محمدالمداینی و به قولی هبه الله فرزند محمد المداینی است.

ابن ابی الحدید و معتزله

ابن ابی الحدید در مدائن بزرگ شد و در همانجا علم کلام و اصول را یاد گرفت. در اوایل جوانی به بغداد رفت و در آن شهر در محضر علما و بزرگان مشهور بغداد که بیشتر آنها شافعی مذهب بودند، به کسب علم و دانش پرداخت. در محافل ادبی و علمی شرکت می کرد و به قولی او "معتزلی جاحظی" شد و در زمره عالمان آن زمان درآمد.

او در اصول، معتزلی و در فروع شافعی بود و مشربی بین تسنن و تشیع برای خود انتخاب کرده بود. در مباحث عقیدتی خود در شرح نهج البلاغه، به موافقت با "جاحظ" تصریح دارد به همین جهت او را معتزلی جاحظی می دانند.

ارادت ابن ابی الحدید به امام علی علیه السلام

او با وجود این که ظاهراً سنی مذهب بود، اما ارادت خاصی به امیرمومنان علی علیه السلام داشت و به پیروی از مکتب معتزله، او را افضل از خلفای سه گانه می داند و تصریح می کند که آن حضرت هم در کثرت ثواب و هم در فضایل و خصال حمیده، از دیگران افضل است. این موضوع در کتابش کاملاً مشهود است.

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید

شهرت ابن ابی الحدید به شرحی است که بر کتاب نهج البلاغه نوشته است. شرح نهج البلاغه او بلاخص از جهت مباحث تاریخی که در آن مطرح نموده است، حائز اهمیت است.

یکی دیگر از کارهای او در این شرح توجه به معانی الفاظ و مستندسازی آنها با کمک آرای لغویان و کتاب های لغوی است. شرح مفردات، ترکیبات، اعراب، آرایه های ادبی، ذکر شاه بیت‌های ادیبانه،‌ هنری، فصیح، بلیغ و موزون آن از جمله کارهای مهم ابن ابی الحدید در این شرح می باشد.

شعر ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید از زمره ی شاعران می باشد. ابن ابی الحدید در شعر طبعی رسا داشت و انواع شعر را می سرود. ولی مناجات و اشعار عرفانی او مشهورتر است.

از اشعار او در مدح امیرا

لینک کمکی