فایل رایگان پاورپوینت ابن ادريس حلّى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابن ادريس حلّى :

محتویات

1 ولادت 2 در نظر محققان 3 پیرامون خبر واحد 4 اساتید 5 شاگردان 6 تألیفات 7 وفات 8 منبع

ولادت

ابن إدریس حلى در سال 543 هجرى در شهر حله به دنیا آمد. وى از فحول علماى شیعه است. او عرب است و شیخ طوسى جد مادرى او (البته با واسطه)، به شمار مى رود.

ابن ادریس به حریت فكر معروف است. شجاعت علمی ابن ادریس در شکستن سنت تقلید از آرای شیخ طوسی، تحرک بخشیدن به فقه امامیه و خارج کردن آن از رکود و جمود و تشویق ابتکار و اندیشه آزاد، بیان‌گر ارزش اوست. تا یکصد سال پس از درگذشت شیخ طوسی، همه دانشمندان شیعه امامیه از فتاوای او پیروی کرده و چه بسا اظهار نظر در قبال فتاوای او را اهانت بدو تلقی می‌کردند. در چنین وضعی، ابن‌ادریس پا را از دایره تقلید بیرون نهاد و به احیای اجتهاد و اظهار نظر آزاد پرداخت. کتاب السرائر او که یکی از مهم‌ترین منابع فقهی شیعه است، بهترین نمودار این پدیده است [1] گفته اند ابن إدریس از شاگردان سید ابوالمكارم ابن زهره بوده است؛ اما از تعبیراتى كه ابن إدریس در كتاب ودیعه «سرائر» از ابن زهره دارد، چنین برمى آید كه صرفاً معاصر وى بوده و او را ملاقات كرده است و در برخى مسائل فقهى میان آنها مكاتباتى رد و بدل شده است.

در نظر محققان

علامه نورى در فائده سوم از خاتمه مستدرك مى نویسد: «ابوعبدالله محمد بن احمد بن ادریس عجلى حلى، عالم بزرگوار و معروفى است كه بزرگان فقها در اجازات خود به عظمت مقام علمى، فهم و دقت او اعتراف كرده و او را ستوده اند».

ابن داود در رجال خود آورده است: «وى پیشواى فقهاى حله، متقن در علوم و داراى تصنیفات بسیار است».

فقیه بزرگ، شهید اول رحمه الله در اجازه خود به او. وى را با عبارات «شیخ، امام، علامه، شیخ العلما و رئیس مذهب» ستوده است.

شیخ حر عاملى در كتاب «امل الآمل» مى نویسد: «دانشمند

لینک کمکی