فایل رایگان پاورپوینت ابن شعبه حراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابن شعبه حراني :

محتویات

1 شخصیت‌ 2 استاد حرانی 3 شاگردان حرانی 4 تألیفات‌ 5 جایگاه حرانی نزد علما 6 پانویس 7 منابع

شخصیت‌

در منابع کهن رجالی شیعه درباره وی اطلاعی وجود ندارد. براساس نوشته حسین بن علی ‌بن صادق بحرانی در رساله‌ای که درباره اخلاق و سلوک تألیف کرده، ابن‌شعبه از قدمای اصحاب امامیه محسوب شده و شیخ مفید از تُحف‌العقولِ وی، مطالبی نقل کرده است.[1] آقابزرگ طهرانی از نوشته بحرانی استنباط کرده که حرّانی از مشایخ شیخ مفید و معاصر شیخ صدوق بوده[2]، ولی بنابر منابع رجالی، مفید شیخی بدین نام نداشته است. حرّانی منسوب به خاندان شعبه است که در اصل اهل حلب بودند و محدّثان بزرگی در میان آنان ظهور کرده‌اند.[3]

استاد حرانی

ابو على محمد بن همام بغدادى، متوفاى سال 336 را مى‌توان از مشایخ ابن شعبه به شمار آورد.

شاگردان حرانی

از تدریس و جلسات درس وی خبر قابل توجهی در دست نیست. به یقین، با آن تبحر و عمق علمی‌اش در حدیث و فقه ـ که بسیاری از عالمان بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند ـ باید مجلس پر رونق و شاگردان ممتازی داشته باشد که تاریخ، شاگردان او غیر از شیخ مفید را از ما پنهان داشته است.

تألیفات‌

یكى از ارزشمندترین تألیفات وى كتاب« تحف العقول» است كه بسیار مورد توجه علماى شیعه قرار گرفته است. شاید بتوان كتاب «التمحیص» را نیز به ایشان نسبت داد، زیرا او این كتاب را از ابو على محمد بن همام روایت مى‌كند و برخى از علما آن را تألیف خود او مى‌دانند.

مخالفان:

علامه مجلسی در «بحار» این کتاب را به ابوعلی محمد بن همام نسبت می‌دهد. دلیل او، عبارت «حدثنا ابوعلی مح

لینک کمکی