فایل رایگان پاورپوینت ابن مسکويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابن مسکويه :


احمد بن محمد بن یعقوب مسكویه یا مشكویه، مكنى به ابوعلى و معروف به ابن مسكویه؛ متوفى به سال 421 هجرى.

از حكما و اطباى معروف و در بدایت امر از پیوستگان وزیر معزالدوله دیلمى بوده و پس از او نزد ابن عمید و پسرش ابوالفتح ذوالكفایتین وزیر ركن الدوله بویهى تقرب خاصى داشته. وى معاصر ابوعلى سینا بوده و او را در ریاضیات و طبیعیات و الهیات و دیگر

لینک کمکی