فایل رایگان پاورپوینت ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى :

محتویات

1 ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن سعد ثقفی 2 استادان 3 شاگردان 4 تألیفات 5 پانویس 6 منابع

ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن سعد ثقفی

إبراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال‏ بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفی از مورخان نیمه دوم قرن سوم هجری است. وی اصالتاً کوفی بود ولی اصفهان را برای سکونت برگزید. ابواسحاق در آغاز زیدی مذهب بود اما به مذهب امامیه گروید.

نقل است که جماعتی از قمی ها، مانند احمد برقی، از او خواستند به قم بیاید كه او نپذیرفت. [1]

او اصفهان را بدان دلیل برگزید كه ناصبیان در آن فراوان بودند و او

لینک کمکی