فایل رایگان پاورپوینت بامداد اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بامداد اسلام :

محتویات

1 نام کامل کتاب و نام نویسنده 2 معرفی اجمالی کتاب 3 بخشهای کتاب 4 منابع 5 متن کتاب بامداد اسلام

نام کامل کتاب و نام نویسنده

ب‍ام‍داد اس‍لام‌: داس‍ت‍ان‌ آغ‍از اس‍لام‌ و ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دول‍ت‌ ام‍وی‌

دکتر عبد الحسین زرین کوب

معرفی اجمالی کتاب

کتاب بامداد اسلام با صفحات کم اما پرمحتوا و جامع،خواننده را با آن‌چه که از بدو تولد اسلام تا تاریخ گسترش آن روی داده است و نیز با شناخت کارهای‌ عظیمی که در سایه ی آن«دین الهی»به وقوع پیوست‌ آشنا می‌کند.افزون براین،سرگذشت دگرگونی‌های‌ فراوانی که حدود صد و بیست سال از زمان آغاز اسلام‌ تا پایان حکومت امویان بوجود آمده را در گزارشی‌ مختصر اما تحلیلی و زنجیره‌ای برای او روشن‌ می‌نماید. اگرچه با مطالعه ی کتاب و به ویژه مراجعه به«گزیده ی مآخذ»خواننده به این نکته پی‌می‌برد که مولف محترم‌ در به وجود آوردن کتاب بامداد اسلام به منابع فراوانی‌ مراجعه نموده است و تمام آن‌چه را که آورده حتما مستند به سندی نموده،اما متاسفانه با عدم اشاره‌ مولف در هر قضیهء تاریخی به منبع و مدرک آن،کار بررسی کتاب تا اندازه‌ای دشوار شده است.بنابراین، برای تطبیق بعضی موارد ذکر شده از سوی استاد که در وهلهء نخست پذیرش آن مشکل می‌نمود به ناچار مجبور شدیم آن مطلب را با چند منبع دست اول تاریخی‌ تطبیق‌ دهیم تا مطلب کاملا روشن شود. علاوه بر این،استاد زرین‌کوب در نوشتن کتاب‌ بامداد اسلام تمام تکیه‌اش بر مستندات اهل سنت و جماعت و نوشته‌های مستشرقین است و با مقید بودن‌ به رعایت«عدم تعصب»به نظر می‌آید در بعضی‌ داوری‌ها به راه صواب نرفته و با تاریخ مستند مطابقت‌ گزارش کوتاهی از محتوای کتاب-به آن موارد اشاره‌ شود.

لینک کمکی