فایل رایگان پاورپوینت بشاره المصطفى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بشاره المصطفى :

محتویات

1 مؤلف 2 اساتید 3 شاگردان 4 تألیفات 5 موضوع کتاب 6 سبک کتاب 7 اعتماد علما به کتاب و مولف آن 8 وضعیت نشر 9 منابع

مؤلف

عمادالدین محمد بن ابی‌القاسم طبری (م 553 هـ.ق)، مشهور به عمادالدین طبری از علمای قرن ششم هجری بوده و از خاندانی اصیل و شریف كه همگی از علماء و فقهاء بزرگ شیعه بودند، می‌باشد. اجازه‌ای كه از ایشان در دست است، حكایت از این دارد كه او در سال 553 هجری زنده بوده و در پایان همان سال به رحمت ایزدی پیوسته است.

ایشان از شاگردان ابوعلی طوسی فرزند شیخ طوسی بوده و در نجف از محضر بزرگان حوزه كسب علم كرده و به بالاترین مراتب فضل و اجتهاد رسیده و پرتو افشانی خود را برای تربیت شاگردان متعهد و سخت‌كوش و تألیف كتاب‌های مختلف شروع كرد.

اساتید

ابوعلی طوسی، ابوعبدالله محمد بن شهریار، شیخ ابوالبقاء بصری، شمس‌الدین حسن بن حسن و...

شاگردان

ابن بطریق حلی، سید ابوالفضائل، شاذان بن جبرئیل، ‌محمد بن جعفر مشهدی، شیخ حسین بن محمد سوراوی و...

تألیفات

بشاره المصطفی، الزهد والتقوی، شرح مسائل الذریعه سید مرتضی، الفرج فی الاوقات والمخرج بالبینات و...

موضوع کتاب

این كتاب در بیان منزلت و درجات شیعه، كرامات اولیاء الهی و پیروان ائمه علیهم‌السلام و ذكر فضائل ائمه علیهم‌السلام، می‌باشد.

سبک کتاب

سبك كتاب روایی بوده و مصنف روایات كتاب را با اسناد كامل آن‌ها ثبت و جمع‌آوری كرده است. مؤلّف كتاب را در هفده جزء نوشته ولی از آن‌ها تنها ده جزء باقی مانده است. اجزاء كتاب عنوان‌بندی نشده و در هر باب تعدادی روایت در موضوعاتی كه در بالا ذكر شد آورده است و هر جزء از كتاب اختصاص به یك موضوع نداشته و از موضوعات مختلف بحث می‌كند. در اثنای مباحث کتاب از شعرهای خوبی به مناسبت و در زمینه‌های مختلف از جمله در فضائل ائمه علیهم‌السلام و ذمّ دشمنان ائمه علیهم‌السلام استفاده شده است.

اعتماد علما به کتاب و مولف آن

کتاب بشاره المصطفی از منابع مورد اعتماد علمای شیعه است و از زمان

لینک کمکی