فایل رایگان پاورپوینت بناي مسجد مدينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بناي مسجد مدينه :

محتویات

1 خرید زمین مسجد 2 ساخت مسجد مدینه 3 مشارکت رهبر اسلام در ساخت مسجد 4 مشارکت زنان در بنای مسجد 5 عمار بن یاسر و داستان عثمان بن عفان 6 منابع 7 پیوندها

خرید زمین مسجد

رسول خدا (ص) زمین مسجد را كه مربدى بود، از آن دو یتیم خزرجى به نام‌هاى سهل و سهیل پسران عمرو، به ده دینار خرید. روایت دیگر بر آن است كه دو یتیم تحت سرپرستى اسعد بن زراره یا كسى دیگر، زمین را بدون دریافت قیمت، براى ساخت مسجد در اختیار پیامبر اكرم (ص) قرار دادند.مرْبد زمینی است که حیوانات اهلی را در آن نگاه می ‌دارند.

ساخت مسجد مدینه

كار ساخت مسجد شروع شد و از منطقه حرّه سنگ مى ‌آوردند. رسول خدا (ص) در ساختن مسجد و آوردن سنگ با مسلمانان همكارى مى‌ كرد.كار باعث تشویق و جدّیت یاران بود. چنان كه یكى از ایشان گفت: لئن قعدنا و النّبى یعمل لذاك منّا العمل المضلّل اگر ما بنشینیم در حالى كه رسول خدا كار مى‌كند؛ كار ما بسى گمراهانه خواهد بود. مسلمانان به هنگام ساختن مسجد سرود مى‌خواندند؛ مثل: اللهم انّ الاجر اجر الآخره فارحم الانصار و المهاجره خدایا؛ همانا پاداش حقیقى، پاداش آخرت است، خدایا؛ انصار و مهاجرین را رحمت كن. مساحت مسجد را صد ذراع در صد ذراع یا چیزى در همین حدود گرفتند. مطابق یك روایت دیگر، هفتاد در شصت ذراع انتخاب شد. ما احتمال مى‌دهیم كه هر دو درست باشد. بدین ترتیب كه ابتدا شصت در هفتاد بود، ولى در ساخت دوم، توسعه دادند و صد در صد ذراع شد. پیامبر (ص) و اصحاب، خانه‌هاى خود را در اطراف مسجد ساختند و از هر كدام یك در به داخل مسجد باز مى‌شد. چنان كه بیاید، به فرمان الهى همه درها بسته شد، مگر در خانه على (ع).

مشارکت رهبر اسلام در ساخت مسجد

مسلمانان توان لازم براى ساختن مسجد را داشتند و هیچ گونه نیازى به مشاركت پیغمبر اكرم (ص) نبود، امّا آن حضرت ترجیح داد، در عملیات ساختمانى مسجد شركت نماید. همین حضور روحیه حماسى مسلمانان را برانگیخت و آنان با جدیّت و نشاط كار مى‌كردند. سرودشان این بود:

لئن قعدنا و النبى یعمل لذاك منّا العمل المضلّل‌

از سوى دیگر مشاركت پیامبر (ص) به كار ارزش خاصى داد و بدین ترتیب خط كلى شخصیت رهبرى در اسلام را معرفى كرد. این اقدام حضرت گویاى این مطلب است كه احساس مسئولیت رهبرى در قبال كار خصوصا زمانى كه در ارتباط با اهداف بلند و مصالح عالى اسلام و مسلمین است؛ باید فراتر از امر و نهى باشد. از سوى دیگر رسول خدا (ص) مى‌ خواست انسان فروتن و دوستدار مردم‌ باشد، دل ‌هاى آنان را به دست آورد و همچون یكى از آنان باشد. بنابراین نه بر آنان برترى داشته باشد و نه در كارهاى جمعى آنان غایب. در حقیقت این یكى درس عملى براى معاصران صاحب نفوذ حضرت و تأدیب و تربیت كسانى بود كه پس از او به خلافت و حكومت خواهند رسید.

مشارکت زنان در بنای مسجد

در برخى از متون تاریخى آمده كه زنان نیز در ساختن مسجد مشاركت فعّال داشتند. آنان شبانه سنگ مى‌ آوردند و مردها روز. در این باره دو نكته را مورد توجّه قرار مى‌دهیم؛

مشاركت زنان در چنین كارى كه ارتباط تنگاتنگى با وضعیت سیاسى، اجتماعى و عبادى مردم دارد، یك مسأله كاملا مهم و قابل توجّه است. مى‌ دانیم كه نه تنها زن در جامعه عرب جاهلى هیچ گونه نقشى در زندگى نداشت، بل

لینک کمکی