فایل رایگان پاورپوینت تاج العروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تاج العروس :

محتویات

1 معرفی اجمالی کتاب 2 بخش های کتاب 3 وضعیت نشر 4 منابع 5 متن کتاب تاج العروس

معرفی اجمالی کتاب

تاجُ الْعَروس، فرهنگ عربی به عربی در 20 جلد اثر زبیدی و نوشته ای بر القاموس فیروزآبادی می باشد.

تاج‌العروس در واقع چون دیگر کتاب های لغت آن زمان، نه تنها لغت‌نامه بلکه در نوع خود موسوعه‌ای از علوم مختلف چون علم‌اللغه، بلدان، اعلام، تاریخ، انساب، حیوانات، گیاهان، پزشکی و دیگر علوم آن روزگار است.

زبیدی با استفاده از حدود 500 عنوان به مدت 14 سال به نگارش کتاب پرداخت. زبیدی در تنظیم واژه‌ها همچون فیروزآبادی، روش پایانی ـ الفبایی را که همان «روش قافیه‌ای» یا «روش باب و فصل» بود، برگزید.

در این روش با توجه به حرف پایانی کلمه آن را بر اساس ترتیب الفبایی در باب مخصوص آن حرف جای می‌دهند. سپس با رعایت حرف اول و دوم و سوم و چهارم واژه آن را در فصلی که درون این باب قرار دارد، می‌نهند. به عبارت دیگر، الگوی اصلی برای یافتن ریشه سه حرفی «فعل» به این ترتیب است: اول، ل؛ دوم، ف؛ سوم، ع نویسنده کتاب گاه به تاریخ پایان‌گیری حرفی که در دست تألیف داشته، اشاره کرده است و در پایان کتاب نیز تصریح می‌کند این‌ کار در رجب 1188 به انتها رسیده است. بنابر آنچه زبیدی خود بدان اشاره کرده است، بعد از اتمام تاج العروس این کتاب از استقبال بسیاری برخوردار شد.

بخش های کتاب

کتاب 28 باب، و هر باب 28 فصل به شماره حروف الفبا دارد. البته در برخی از باب ها، شماره فصول به 28 نمی‌رسد مانند باب حاء، سین، شین و ظا.

وضعی

لینک کمکی