فایل رایگان پاورپوینت تفسير اثنا عشرى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تفسير اثنا عشرى :

محتویات

1 مقدمه تفسیر 2 مصادر تفسیر 3 روش تفسیر 4 نسخه شناسى 5 منابع مقاله 6 منبع 7 متن کتاب تفسیر اثنا عشری

مقدمه تفسیر

كتاب با پیش درآمدى در باب مقدمات تفسیر مانند تعریف تفسیر، تاویل و ترجمه و فرق میان آنها، و بحثهاى روائى از قبیل، تمسك به قرآن، حاملین علم آن، منع تفسیر به راى، سبب نزول، كیفیت نزول و اقسام آن، اعجاز قرآن، اسامى آن، ثواب قرائت، آداب قرائت و نوادرى در مطالب اعتقادى نسبت به قرآن از قبیل، قراء سبعه، عدد آیات و...، شروع مى‌گردد و سپس به تفسیر مى‌پردازد.

مصادر تفسیر

مفسر محترم در تألیف اثر خود بر مصادر تفسیرى و روایى مختلفى اعتماد داشته كه برخى از آنها از این قبیلند: در تفاسیر: تبیان، مجمع البیان، برهان، نور الثقلین، صافى، منهج الصادقین، روح الجنان، عیاشى و قمى و از منابع روائى: كافى، نهج البلاغه، بحار الانوار، عیون اخبار الرضا، معانى الاخبار، الغدیر و برخى منابع روایى اهل سنت.

روش تفسیر

روش چینش مطالب بدین گونه است كه در آغاز سوره، اطلاعات كلى درباره آن را ارائه مى‌دهد كه عبارتند از: مكى، مدنى بودن، نام سوره و ترجیح آن نسبت به نامهاى دیگر، تعداد آیات، كلمات حروف، ترتیب نزول، فضیلت و ثواب تلاوت آن.

تحقیقاتى درباره مفاهیم و معارف قرآنى دارد كه گاه جنبه خطابى یا ادبى دارد و گاه با زبان علمى و فلسفى بیان مى‌شود. پس از قرآن در فهم آیات از اخبار و احادیث خصوصا اخبار اهل البیت( ع) بدون ذكر سند و راوى حدیث استفاده مى‌كند نقد و ارزیابى اقوال و طرح دیدگاه‌هاى تفسیرى و كلامى كمتر به چشم مى‌خورد.

مفسر در سیر معمولى خود( ذكر آیه، ترجمه، تفسیر كلمات و آیات، نقل روایات و نقل اقوال تفسیرى) تفسیر آیه را به شكل تحلیلى در معناى آیه بیان مى‌دارد، بدون اینكه متعرض بحثهاى مفصل لغوى و قرائت گردد. در این باب به تدبر در قرآن و یافتن دعوت قرآنى و توجه به هدایت آن، اهتمام مى‌ورزد. مباحث عقایدى را نیز بدون مطرح كردن اختلافات و ادله آن در حدّ بیان آیه، دنبال مى‌كند. در این مباحث، دیدگاه شیعه دوازده امامى را در باب امامت، عصمت، صفات خداوند، جبر و اختیار و رؤیت خداوند، بدون خارج از شدن از دایره تفسیر، و با استشهاد به روایات ائمه علیهم السلام، بیان مى‌دارد. روش وى در مباحث فقهى نیز گذرا و در حدّ بیان احكام آیات است و به استدلال اقوال و دیدگاههاى مختلف نمى‌پردازد بلكه به بیان تفسیرى آیه، سبب نزول و روایات منقول از ائمه« علیهم السلام» در حكم فقهى آن، اكتفا مى‌نماید.

نسبت به اسرائیلیات و مطالبى كه چهره انبیاء الهى و قرآن را مشوش مى‌كند، بنا را بر عدم نقل گذاشته و به كسانیكه اینگونه مطالب را نقل و مطرح مى‌نمایند، شدیدا حمله مى‌كند و حق

لینک کمکی