فایل رایگان پاورپوینت تفسير الصراط المستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تفسير الصراط المستقيم :

محتویات

1 مؤلف 2 انگیزه تألیف تفسیر 3 معرفی تفسیر 4 روش تفسیر 5 نسخه‌شناسى 6 منابع 7 متن کتاب تفسیر الصراط المستقیم در کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت(ع)

مؤلف

غلامرضا مولانا بروجردى فرزند ملا على‌اكبر بروجردى از افاضل اهل منبر و محدثین معاصر مقیم قم است. وى در سال 1306ش در شهرستان بروجرد بدنیا آمد. وى سطوح ادبیات و فقه و اصول و منطق و فلسفه را از اساتید فنون یاد شده چون مرحوم حاج سید محسن شریعتمدارى، سید عبدالحسین خندانى، شیخ على‌محمد خرّم آبادى، شیخ محمد غروى، شیخ على جواهرى و حدود هیجده سال از محضر آیت‌اللّه حاج شیخ على‌محمد نجفى بروجردى بهره‌مند شده است. برخی از آثار وی شامل: حلیه الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار علیهم‌السلام و عبقات الأنوار فی إمامه الأئمه الأطهار می باشد.


انگیزه تألیف تفسیر

مفسر در ابتداى مقدمه خود بر تفسیر مى‌نویسد: آنچه كه ارزش تنافس و مباهات دارد اكتساب فضائل نفسانى و علوم الهى است كه ذخیره ابدى و سبب سعادت ازلى و ابدى است. من در ابتداى جوانى توفیق یافتم كه از معقول و منقول علوم اسلامى خوشه چینم و در اصول و فروع آن عمیقا تفكر نمایم و بهره وافرى برم، اما دریافتم كه اینها پوسته‌اى بیش نیست، تصمیم گرفتم دوباره در معارف حقیقیه و اسرار ربانى و علوم لدنى و فیوض قدسى و اسرار دین و انوار شریعت محمدى صلی الله علیه و آله تعمق نمایم، همه آنها را در قرآن كریم یافتم كه مشتمل بر ما كان و ما یكون الى یوم الدین بلكه تا ابدالابدین است.

و نیز یافتم كه جنبه‌هاى مختلف علوم و فنون قرآن و مراتب ظهور و بطون آن را جز راسخان فى العلم دسترسى نیست پس در اخبار و آثار آنها شب و روز تعمق نموده و از انوار آنها استمداد كردم و از طرفى به عروه وثقاى صراط مستقیم الهى كه: «فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم» است تمسك جستم. پس از آن با بضاعتى قلیل و تلاشى كثیر اخبار مربوط به هر آیه را استقصاء نموده و در حل مشكلات و متشابهات به آنها رجوع كردم و در معانى لغوى، فنون ادبى، مقاصد حكمى، مسائل فقهى، اختلافات مذهبى، اصول كلامى، حقایق ربانى، علوم نبوى و امامى و علوم دیگر آنچه كه مى‌توانستم از آیات به طریق دلالات و اشارات، استنباط كردم و آنها را جهت افاده بیشتر ثبت كرده و نوشتم، نام آن را الصراط المستقیم فى تفسیر الكتاب الكریم» نهادم. امید كه نافع من و سائر مومنین از شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام واقع شود.

معرفی تفسیر

این تفسیر به زبان عربى و در سه مجلد بزرگ نوشته شده و شامل تمام قرآن نمى‌باشد، در جلد اول 14 مقدمه را بحث كرده است. جلد دوم به سوره فاتحه اختصاص یافته و به طور مبسوط به این سوره مى‌پردازد. و جلد سوم آغاز سوره بقره تا آیه 255 آن است. تاریخ تألیف این 3 جلد از 1270 تا 1275 قمرى مى‌باشد.

مفسر قبل از آغاز تفسیر 14 مقدمه را مورد بحث قرار داده‌اند:

حقیقت علم، انواع علوم و مراتب آنها و علم تفسیر. فضیلت قرآن و تمثل آن در روز قیامت و تعلیم و تعلم و قرائت و حفظ آن. حقیقت قرآن و مراتب آن در كون و ظهور آن در تنزیل به شكل حروف و كلمات و قرآن ناطق. اسماء و القاب قرآن، معناى كلام نفسى، كیفیت وحى و الهام و تحدّث، و حظ ائمه علیهم السلام از وحى و الهام و معناى تلقى و انواع مكاشفات. تبیان و تفصیل بودن قرآن و بیان كیفیت انشعاب علوم از آن. معناى تفسیر، تنزیل، تأویل، ظاهر، باطن، محكم، متشابه، ناسخ، منسوخ، حجیت قرآن، صحت استدلال به ظواهر آن در اصول و فروع، تفسیر به رأى و ضابطه تأویل. معناى انزال و تفاوت آن با تنزیل، معناى سوره و اقسام چهارگانه آن، آیه، كلمه، حروف و ضبط سور، آیات و حروف قرآن. این كه علم قرآن مخزون نزد اهل بیت علیهم السلام مى‌باشد و بیان اینكه انتهاء سلسله قرآن و علم تفسیر، آنها هستند. قرآن در حق ائمه علیهم السلام، شیعه آنها و اعداء آنهاست. وجوه اعجاز قرآن و فرق آن با حدیث قدسى. بحث سبعه احرف، اشاره به منشا اختلاف قراءات، قراءات سبعه و عشره، تواتر و جواز اخذ آنها. كیفیت قرائت، آداب ظاهرى و باطنى آن، معناى غنا و حرمت آن، معناى ترتیل و اشاره به حجب قلبیه در قرائت و كیفیت رفع آنها. احكام قراءت، وجوب، حرمت، كراهت و استحباب‌ استشفاء و استكفاء به آیات، سبب مخالفت رسم الخط قرآن با غیر آن، سجده‌هاى قرآن و كیفیت استخاره به آن.

روش تفسیر

اگر بخواهیم روش غالب این تفسیر را توصیف نماییم، باید گفت كه: روش مفسر، روائى و مأثور با استفاده از روایات پیامبر صلى الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام مى‌باشد و در كنار آن رویكردى اخبارى در بعضى مسائل از خود نشان مى‌دهند. (مانند بحث تجسم اعمال، ج4، ص500 به بعد)

شیوه كلامى را نیز كم و بیش در تفسیر خود دارد، در مباحث كلامى وارد شده و توضیحات بیش از مقام تفسیر مى‌دهند. (مانند ج3، ص506 به بعد ذیل «ایاك نستعین» و بحث استعانت در اعیان ثابته، اغراض افعال الهى، نظر اشاعره و رد آن و نیز ج4، ص209 به بعد بیان مفصل مجسمه، مشبه، مجبره، مفوضه و نقد آنها)

بعد تحلیلى و اجتهادى و بیان احتمالات متعدد در معانى آیات و الفاظ را نیز باید به شیوه ایشان اضافه كرد.(مانند ذكر اقوال و احتمالات در «ذلك الكتاب»، ج4، ص92 به بعد)

در بیان اقوال مفسرین فقط به نقل آنها اكتفا نكرده، به نقد و بررسى آنها مى‌پردازد.(مانند ج3، ص511 به بعد بحث مفص

لینک کمکی